På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Hexpols värdering talar för köp

Aktieanalys Svag tillväxt i USA tyngde Hexpols första kvartal. Aktien har rasat efter rapporten och på dagens nivåer tycker vi den ser köpvärd ut.

Svag underliggande försäljning fick Hexpol-aktien kraftigt på fall efter att bolaget för några veckor sedan presenterade utfallet i sitt första kvartal. Fordonssektorn svarar för cirka 35 procent av omsättningen i Hexpol och den har som bekant bromsat in rejält sedan slutet av förra året. Hexpol klarade trots det av att visa positiv organisk tillväxt i både tredje och fjärde kvartalet i fjol.

I första kvartalet blev dock den underliggande tillväxten -6 procent. Resultatet blev också för första gången på länge sämre än väntat.

Vd Mikael Fryklund konstaterade i rapporten att efterfrågan mattats av något under perioden, främst från fordonsindustrin. Det var framför allt i USA som nedgången var kännbar. 

Hexpol har två affärsområden där Hexpol Compounding står för 93 procent av såväl omsättning som rörelseresultat. Compounding tillverkar gummiblandningar som kunderna sedan använder för att tillverka exempelvis lister, packningar eller ventiler.

Geografiskt svarar region Amerikas för nästan två tredjedelar av omsättningen inom Compounding och försäljningen i regionen backade till en lång rad slutkunder under första kvartalet.

Även i Asien föll efterfrågan kraftigt men Asiens andel av omsättningen är bara 4 procent. Europa står för den återstående tredjedelen av omsättningen och där noterade Compounding en sammantaget stabil underliggande volymutveckling. Även i Europa sjönk dock försäljning till kunder i fordonsindustrin.

För att vara underleverantör till fordonsindustrin har Hexpol Compounding en hög lönsamhet. Bolaget har långa relationer med sina kunder och tillverkar ofta specialblandningar för var och en.

Marginalerna var dock ännu högre för några år sedan. Konkurrensen har ökat och det har också gjort det svårare för Hexpol att kompensera sig för högre råvarupriser. Det var något som tyngde utvecklingen under delar av fjolåret. Nu har dock prishöjningar genomförts och råvarupriserna dessutom stabiliserats.

Hexpols höga marginaler tenderar att spädas ut när bolaget gör förvärv. Få andra i branschen kan matcha bolagets nivåer. Förvärv är en viktig del av Hexpols tillväxtstrategi och har bidragit starkt till att lyfta bolagets omsättning från 500 Mkr år 2001 till dagens knappa 14 miljarder kronor.

Under andra halvåret i fjol genomfördes två stora förvärv som tillförde omsättning motsvarande 12 procent av vad Hexpol omsatte vid tidpunkten. De breddar verksamheten geografiskt och stärker positionen inom prioriterade nischer. Som vanligt späder de dock initialt ut marginalerna något.

Rörelsemarginalen i Compounding backade en procentenhet i det första kvartalet. Förvärven, prishöjningar och valutaeffekter lyfte dock omsättningen med 16 procent och rörelseresultatet med 9 procent.

Hexpols andra affärsområde är Engineered Products. Där tillverkar Hexpol själva färdiga produkter av sina gummiblandningar. Det är huvudsakligen packningar och hjul som tillverkas. Slutkunderna är bland andra tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. 

Försäljningen ökade totalt sett med 6 procent i det första kvartalet för Engineered Products. Rörelseresultatet var dock oförändrat bland annat till följd av leveransproblem till en av tillverkningsenheterna.

Fjolårets båda förvärv garanterar en hygglig tillväxt även under 2019. De analytiker som bevakar Hexpol räknar enligt databasen Factset med att omsättningen ökar 8 procent i år. Lönsamheten väntas dock försämras några tiondelar och vinsttillväxten spås bli hälften så stor. 

För de båda efterföljande åren är förväntningarna lågt ställda jämfört med Hexpols historik. Omsättningen väntas öka med cirka 2 procent om året. Snittet för de senaste fem åren ligger på dryga 11 procent. En försiktig återhämtning i rörelsemarginalen lyfter vinsttillväxten någon procentenhet till men även det är långt under snittet för de senaste åren som ligger på 12 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 13 770 14 931 15 150 15 540
Rörelsemarg., % 15,6 15,3 15,5 15,7
Vinst/aktie, sek 4,78 4,99 5,16 5,38
Utdelning, sek 2,25 2,96 3,21 3,28
Källa: Factset        

 

Vinstprognoserna för 2019 och 2020 ger i dagsläget p/e-tal på 14,2 respektive 13,7. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 10,9 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Direktavkastningen i Hexpol-aktien väntas uppgå till 4,2 procent respektive 4,5 procent de båda närmaste åren.

En sämre konjunktur har prisats in i Hexpol-aktien sedan slutet av förra året. Aktien inledde som de flesta andra aktier på Stockholmsbörsen en återhämtning under de första månaderna på 2019, men den kom som sagt tvärt av sig efter rapporten för första kvartalet. Sedan dess är aktien ned nästan 20 procent.

Värderingen är idag historiskt sett låg. Normalt sett ligger p/e-talen för både de senaste och de kommande tolv månaderna i Hexpol kring 20. Idag är de kring 14.

Den svaga tillväxten i det första kvartalet var oroande men det faktu0m att den till stor del härstammade från USA är samtidigt till viss del uppmuntrande för framtiden. USA:s ekonomi tuffar trots allt på i bra takt så det borde finnas hyggliga chanser till bättring under kommande kvartal. I Europa, där konjunkturen är ett större orosmoln, var volymerna stabila trots en nedgång i fordonsindustrin.

Förvärv lär också fortsätta trilla in med jämna mellanrum och lyfta omsättning och resultat högre än de rätt ljumma estimaten för de kommande åren. Skuldsättningen är fortfarande låg i Hexpol och kassaflödena starka.

På dagens nivåer tycker vi att förhållandet mellan risk och möjlig avkastning känns attraktiv i Hexpol. Visst finns det orosmoln på himlen men vi ser ändå hyggliga chanser till en återhämtning i tillväxten, framför allt i USA. Förväntningarna har också skruvats ned en hel del de senaste kvartalen. Rekommendationen blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HEXPOL B Köp 70,85 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -