Everbridge - PaaS-aktien för kristider

Aktieanalys Ett första kvartal med högre tillväxt än förväntat skickade Everbridge-aktien mot nya höjder. Det amerikanska bolaget levererar krishanteringssystem utifrån en PaaS-modell.

Amerikanska Everbridge har byggt en mjukvaruplattform för kritisk kommunikation i händelse av allvarliga incidenter, så som terrorattacker och naturkatastrofer. Men plattformen fungerar också för att effektivt hantera informationsgivning vid andra så kallade kritiska event.

Det kan handla om informationsutskick och analys av trafiksituationen för flygresenärer, massutskick och omdirigering av trafik samt varningar vid cyberattacker. Men också för att hantera avbrott i företagens distributionskedjor.

I händelse av en naturkatastrof kan varningsmeddelanden skickas ut till geotaggade mobiltelefoner i en viss region. Varningen kan också kablas ut i sociala medier som Twitter och Facebook, direkt via plattformen. Till och med digitala motorvägsskyltar ska kunna användas för att vidarebefordra information till allmänheten via Everbridges plattform.

I händelse av ett kritiskt event som drabbar ett företag underlättar Everbridge kontakten med berörd personal via e-post, telefon och fasta telefoner. Det sker i den ordning som algoritmen bedömer det mest sannolikt att få ett svar beroende på tidpunkt. Och det sker fram till dess att mottagare bekräftat att budskapet nått fram. Eftersom algoritmen vet vilka personer som berörs behöver inga massmejl gå ut i organisationen.

Everbridge-plattformen kan också kan användas för att guida blåljuspersonal bort från trafikstockningar eller andra hot för att snabbare nå sin destination. Situationen går att överblicka i ett snyggt grafiskt gränssnitt med en realtidskarta.

Den årliga kostnaden för så kallade kritiska event bedöms vara 535 miljarder dollar för företag globalt årligen, enligt Everbridge. Och oavsett om en katastrof drabbar allmänheten eller ett specifikt företag kan enorma ekonomiska resurser sparas genom att undvika just kaos och spridningen av felaktig information.

Plattformsprodukten heter Critical Event Management Platform och inkluderar ett flertal moduler. En del av den har svenska rötter. År 2017 köpte Everbridge nämligen Svensk Krishantering Ab.

Informationen som algoritmen arbetar utifrån lagras i en och samma databas, vilket undviker glapp och krångel med unika system för olika funktioner. Tack vare öppna API:er kan extern funktionalitet byggas på plattformen utan problem.

Åtta av tio kunder är amerikanska. Drygt 50 procent av kunderna är större företag och 30 procent är olika statliga myndigheter. Resterande del av omsättningen kommer från hälsovårdssektorn.

Bolaget hade över 4 500 kunder vid utgången av första kvartalet 2019, vilket är en ökning på 28 procent år mot år. Nio av världens tio största investmentbanker är kunder, till lika sex av tio fordonstillverkare och hälften av de största hälsovårdsinträttningarna.

Men man talar fortfarande om fortfarande en låg penetration, framförallt hos företagen. Bara 10 procent av Fortune 500-bolagen ryms i rullorna. Tillväxten är hög för krishanteringssystem av den här typen just på stora företag. På det hela taget talar Everbridge om en total marknad på mer än 40 miljarder dollar.

Affärsmodellen känns igen från andra SaaS-bolag. De återkommande intäkterna utgör hela 96 procent av omsättningen och genom att i snitt addera två nya funktioner till plattformen årligen kan Everbridge växa även mot den befintliga kundstocken. Intjäningen från nya produkter uppgick i tredje kvartalet 2018 till 50 procent.

Ett viktigt värdemått för SaaS-bolagen är förvärvskostnaden för en ny kund. Everbridge spenderar 1 dollar för varje 1 dollar i ny omsättning första året. Åren efter underhålls relationen för 6 cent per omsättningsdollar, vilket är bra.

Detta beskriver också paradoxen i SaaS-modellen. Ju snabbare ett SaaS-bolag växer hos nya kunder desto lägre blir faktiskt vinsten, initialt.

Men om kundrelationen bibehålls vinner bolagen med en låg underhållskostnad en mycket bra lönsamhet över tid. Churnen är låg i kundstocken med en förnyelsegrad på 90 procent kvartal mot kvartal. Snittkontraktet är två år långt.

Everbridge har inlett 2019 på ett bra sätt. Omsättningen ökade med 40 procent i första kvartalet och överträffade bolagets egen guidning.  Samtidigt ökade förlusterna.

Rörelseresultatet blev minus 13,3 miljoner dollar mot en förlust på 10 miljoner dollar motsvarande period året innan. Marknaden reaktion på resultaten var positiva och aktien steg över 5 procent, och till en ny rekordhögsta.

Den som helst ser svarta siffor i botten på resultaträkningen lär bli besviken. Everbridge är ett i amerikanska mått mätt litet tillväxtbolag (börsvärde 2,5 miljarder dollar) i en mycket intressant nisch.

Men oavsett och i bästa fall, och om analytikerna får rätt, väntas inga reda vinster förrän efter 2021. I gengäld förväntas en omsättningstillväxt på närmare 34 procent i år och 25 procent ytterligare årligen under 2020 och 2021.

Från och med i år förväntas bolaget vara kassaflödespositivt. Det fria kassaflödet stiger sedan med över 200 procent årligen i konsensusprognosen från Factset.

Bolaget värderas till ungefär 12 gånger årets väntade försäljning (EV/sales) och 9 gånger estimatet för 2020, vilket är något dyrare än en lönsam PaaS-stjärna som Servicenow.

I en värld där oron växer, och där megatrender som Big Data och Internet of Things får allt större utrymme kan jag inte dölja mitt intresse för ett bolag som Everbridge. Med det sagt är detta trots allt en högriskinvestering, även i relation till andra hajpade molntjänstbolag.

Zscaler – en vass cybersäkaktie

Aktien med digital röntgensyn

Molnaktien som flyger högt

Därför blomstrar cyberbrotten

Checkpoint – lockande cybersäkaktie

Mjukvaruaktie på rätt kurs

Veeva- högvärderad med nisch i molnet

Så ska molnaktierna värderas

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -