Gyllene tider för börsnördar

Börskrönika Det är glada tider för börsnördar. Solen skiner och börsen står på rekordhöga nivåer. Och nu haglar både delårsrapporter och årsredovisningarna in vilket ger möjligheter att grotta ner sig djupare i favoritbolaget. Men vilka nyckeltal ska man ta fasta på egentligen?

Det är stressiga dagar för de som följer börsen. Rapporterna för första kvartalet haglar in och ovanpå det så har de flesta börsbolag släppt sina årsredovisningar som också innehåller väldigt mycket matnyttig information. Förutom VD-ordet så tycker jag själv att marknadsöversikten, genomgången av de olika affärsområdena och de många fotnoterna ofta ger information som inte kan hittas i de löpande delårsrapporterna under året.

Ett färskt och tydligt exempel är i Beijer Electronics där exempelvis bruttoresultatet (och därmed bruttomarginalen) redovisas i årsredovisningen men inte i delårsrapporterna. Fler sådana exempel finns. Och det är ju naturligt att man inte kan få plats med all information i delårsrapporten vilket gör årsredovisningen till än mer spännande att läsa för den som vill grotta ner sig i ett bolag.

För några år sedan skrev jag en krönika om vilka nyckeltal som jag anser är mest relevanta att snegla på och i rapporttider som dessa så passar det bra att gå igenom några av nyckeltalen igen. Till att börja med så finns det förstås många olika sätt att analysera företag på och en mängd olika nyckeltal att använda. Vilka nyckeltal som ska beaktas särskilt hänger ihop med vad det är för typ av bolag, i vilken fas bolaget befinner sig i (start-up, förhoppning, utveckling, lansering, tillväxt, mognad, stagnation) och i vilken bransch.

Det finns därför inget facit att luta sig tillbaka mot men det finns däremot ett par nyckeltal som i alla fall kan användas för de allra flesta typer av bolag och branscher och som kan utgöra en bra bas i en bolagsanalys:

Omsättningsutvecklingen 

Framförallt en bedömning kring den framtida för att kunna göra en rimlig resultatprognos. Här är resultaträkningen fem år bakåt viktig för att bedöma tillväxt och stabilitet i omsättningen men lika viktigt är att bedöma produkternas/tjänsternas framtidsutsikter, trender på marknaden som gynnar/missgynnar dessa, konkurrensbilden, den totala marknadspotentialen osv.

Lönsamheten

Oftast mätt som rörelsemarginal (ebit). För produktsäljande bolag är det också nyttigt att titta på bruttomarginalen, alltså hur stort påslag kunderna betalar till bolaget utöver de direkta inköps- och tillverkningskostnaderna.

Avkastningen på sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital är tillgångarna minus de icke räntebärande skulderna. Den exakta siffran är av mindre intresse så länge avkastningen ligger en bra bit över 10 procent. Ligger man under det så är rörelsen inte särskilt värdeskapande. För banker och andra finansbolag ska man snarare se till avkastningen på det egna kapitalet (ROE).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten.

Ett positivt kassaflöde i verksamheten genererar vinster och utdelningar till aktieägarna och möjliggör också för bolaget att betala tillbaka på sina lån. Det gör också förutsättningarna för expansion och förvärv starkare.

Skuldsättningen

Mätt som nettoskuld. Alltid viktig och bör i sin tur ställas i relation till rörelseresultatet eller det egna kapitalet. En hög skuldsättning begränsar möjligheter till förvärv eller utdelningar samt höjer risken.

Soliditet 

Beräknas genom att dividera det egna kapitalet med tillgångarna. Nyckeltalet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.

Vad gäller resten av balansräkningen bör man se ett antal år tillbaka och analysera om de olika tillgångs- och skuldposterna som hör till rörelsen är någorlunda stabila jämfört med omsättningen. Här kan man hitta viktiga ledtrådar till förändringar i affärsförutsättningarna. Exempelvis kan allt högre lagervärden eller kundfordringsnivåer tyda på att kunderna tvingar bolaget att göra affärer på allt sämre villkor eller att ledningen slarvar med kapitalet. Ett annat exempel är att exceptionellt låga investeringsnivåer kan bädda för framtida problem eller utgifter.

För ”problembolag” blir balansräkningen generellt viktigare. Då gäller det att leta efter "luftposter" som goodwill, skattefordringar, aktiverade utvecklingskostnader och annat som kan vara värt noll i ett bankruttläge.

I samtliga fall bör man beakta både nivån och riktningen på nyckeltalen ovan och även jämföra med konkurrerande bolag i samma bransch. Viktigt att tänka på är att samtliga ovannämnda nyckeltal är operativa. För att studera om en aktie är dyr eller billig ska man även beakta värderingsnyckeltal, såsom p/e-tal, företagsvärde i relation till rörelseresultatet (ev/ebit) etc. Om dessa ska vi försöka skriva mer om i kommande krönikor.  

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 18 den 29 april. Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -