Volvo-resultat bättre än väntat

Q1 Lastbilskoncernen Volvos rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 12.696 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Genomsnittet av elva analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 10.190 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,8 procent för kvartalet, på justerad bas. Snittestimatet var en marginal på 10,3 procent.

Försäljningen uppgick till 107.208 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 98.482 miljoner kronor.

Volvo spår nu att marknaden för anläggningsmaskiner i Kina kommer att gå upp mellan 0-10 procent under 2019. Det är en uppjustering från bolagets tidigare prognos om -10 till 0 procent.

Volvo gör en även uppjustering av bedömning avseende VCE-marknaden i Sydamerika och spår nu här en uppgång i intervallet 0-10 procent, en justering från tidigare -5 till +5 procent.

I övrigt står fordonsbolaget fast vid samtliga sina prognoser avseende marknaderna för anläggningsmaskiner, VCE, under 2019, enligt rapporten för det första kvartalet.

 Volvos orderingång på anläggningsmaskiner i division VCE sjönk med 7 procent till 22.246 maskiner under det första kvartalet.

Nedgången berodde främst på lägre order i Nordamerika och Europa, skriver Volvo i rapporten.

För Volvo sjönk orderingången med 18 procent och för SDLG steg den med 10 procent.

I Kina steg orderingången med 8 procent totalt.

I Europa gick orderingången ned med 10 procent och i Nordamerika sjönk den med 26 procent.

olvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det första kvartalet 2019 till 45.884 enheter, en nedgång med 36 procent från 71.965 fordon motsvarande period 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning av åtta analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 57.227 lastbilar under första kvartalet.

"Orderingången på lastbilar minskade med 36 procent, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019 är i stort fulltecknade. Fraktvolymerna och serviceefterfrågan i Nordamerika har dock varit fortsatt stabila", skriver vd Martin Lundstedt i rapporten.

Den nordamerikanska orderingången minskade med 77 procent till 5.469 lastbilar. Volvo uppger att aktiviteter i Nordamerika har genomförts tillsammans med återförsäljarna för att säkerställa kvaliteten i orderboken, vilket har påverkat orderingången.

Volvo Lastvagnars marknadsandel i Nordamerika inom tunga lastbilar minskade till 9,0 procent (10,2) och Mack Trucks marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till 5,5 procent (6,5).

I Europa beskriver han orderingången på lastbilar på "goda nivåer". Orderingången i Europa på tunga och medeltunga lastbilar sjönk med 15 procent till 21.055 fordon.

Till och med mars var Volvo Lastvagnars preliminära marknadsandel i Europa inom tunga lastbilar 15,3 procent jämfört med 16,8 procent samma period föregående år. Renault Trucks preliminära marknadsandel var 8,9 procent (8,7).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -