På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Christian Berner, VBG, Biotage, Immunovia, Serstech, Fortnox, Piezo Motor, Xmreality, Prevas, Alcadon, Micro Systemation, Sintercast, Semcon, Munters, Rottneros, Duni, Kambi, Kindred, Xvivo, Resurs, XXL, Enea, Millicom: Här är resultaten. (Uppdaterad)

Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 10,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (4,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (0:25).

Ebita-resultatet uppgick till 14,6 miljoner kronor (7,8), varav Zander & Ingeström bidrog med 10,3 miljoner (5,4).

Nettoomsättningen blev 166 miljoner kronor (137) och även orderingången var 166 miljoner kronor (151).

Nettoomsättningen för första kvartalet innefattar en omsättning på 43,2 miljoner (21,4) för Zander & Ingeström, vilka endast var del av koncernen under mars månad.

Verkstadsbolaget VBG redovisar ett resultat efter skatt på 89 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (63,5). Resultatet per aktie uppgick till 3:56 kronor (2:54).

Nettoomsättningen uppgick till 990 miljoner kronor (818). Rörelseresultatet blev 136 miljoner kronor (105) och rörelsemarginalen var 13,7 procent (12,9).

Bioteknikbolaget Biotage redovisar ett resultat efter skatt på 47,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (44,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:73 kronor (0:69).

Nettoomsättningen uppgick till 248 miljoner kronor (208). Rörelseresultatet blev 49,8 miljoner kronor (41,6).

Immunovia redovisar ett rörelseresultat om -27,2 miljoner kronor för det första kvartalet (-17,4).

"Under första kvartalet 2019 behöll vi fokus på vår projektlanseringsstrategi och fortsatte att skapa värde, då vi uppnådde ett flertal viktiga mål och tog flera steg mot en kommersialisering av Immray Pancan-d, vårt diagnostest för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln", skriver vd Mats Grahn i rapporten. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under början av 2020.

Serstech, First North-listat bolag verksamt inom bland annat kemisk identifiering av sprängmedel och narkotika, hade under det första kvartalet en nettoförsäljning på 3,3 miljoner kronor, en ökning med 170 procent i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Periodens resultat blev -3,7 miljoner kronor (-3,4).

"Vi förväntar oss att tillväxten ska fortsätta och det vi har sett i det första kvartalet kommer vara vägen i framtiden - mer frekventa, mindre order från många olika partners", skriver vd Stefan Sandor i rapporten.

Affärssystembolaget Fortnox, som handlas på NGM, redovisar ett resultat efter skatt på 25,1 miljoner kronor (14,4) för det första kvartalet 2019.

Nettoomsättningen var 114 miljoner kronor, en ökning med nära 39 procent från samma period året innan (81,7). Rörelseresultatet blev 32,0 miljoner (18,8) och rörelsemarginalen 28,2 procent (23,0). Under första kvartalet fick Fortnox 16.000 nya kunder, vilket innebär att bolaget nu har 273.000 kunder totalt. Det är en ökning med 24,1 procent jämfört med sista mars 2018, då Fortnox hade 220.000 kunder.

Vd Nils Carlsson pekar i rapporten på att Fortnox under perioden överträffade sina långsiktiga finansiella mål, som är en årlig tillväxt om minst 25 procent och en rörelsemarginal om minst 20 procent.

First north-bolaget Piezo Motor, som tillverkar mikromotorer baserade på piezoelektriska material, rapporterar en nettoomsättning om 6,6 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med 5,9 miljoner kronor under motsvarande period föregående år.

Bruttoresultatet för det första kvartalet uppgick till 1,1 miljoner kronor (1,3). I det första kvartalet har lagerförändringar inneburit en extra kostnad på 1,0 miljon kronor. Rensat för engångskostnader i samband med byte av vd uppgick rörelseresultatet för årets första kvartal till -4,3 miljoner kronor (-2,9).

"Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har bolagets organisation vuxit och under kvartalet har bolaget även tagit större kostnader för inköp av förbrukningsvaror samt anlitande av produktionsteknikkonsult", heter det.

Resultatet efter skatt uppgick under kvartalet till -6,4 miljoner kronor (-3,0), motsvarande ett resultat per aktie om -0:44 kronor (-0:22).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets likvida medel till 43,3 miljoner kronor (51,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i arbetande kapital uppgick till -6,3 miljoner kronor (-2,8).

"Bolagets kassa bedöms mer än väl täcka verksamhetens behov de närmaste tolv månaderna", heter det.

Xmreality, som är listat på First North och som är verksamt inom så kallad förstärkt verklighet (AR), redovisar en nettoomsättning om 3,0 miljoner kronor för det andra kvartalet (2,0).

Rörelseresultatet landade på -5,7 miljoner kronor (-6,6) och resultatet efter skatt uppgick till 5,7 miljoner kronor (-6,6). Periodens kassaflöde var -6,6 miljoner kronor (-7,6). Vd Johan Castevall skriver i rapporten att marknadens mognad och tillväxt nu syns tydligt när större aktörer ökar sina satsningar.

"Vi ser också ett ökat intresse från affärssystemleverantörer som kompletterar sina erbjudanden med Remote Guidance. Att fler och fler investerar med olika tjänster kring Remote Guidance ökar även intresset för vårt erbjudande", skriver han.

IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 7,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (5,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor (0:53).

Nettoomsättningen uppgick till 205 miljoner kronor (195). Rörelseresultatet blev 11,2 miljoner kronor (8) och rörelsemarginalen var 5,5 procent (4,1). Vd Johan Strid beskriver kvartalets resultatnivå som tillfredsställande men påpekar att man inte ska dra för stora växlar på ett individuellt kvartal.

"Inga långtgående slutsatser ska dras av en sådan kort period. Vi vågar dock konstatera att vi åtminstone tagit ett steg i rätt riktning och att vi fått konkreta indicier på att förändringsarbetet är i rätt anda", skriver han.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 6,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (12,9). Rörelseresultatet blev 9,2 miljoner kronor (18,6) och rörelsemarginalen var 7,1 procent (12,4). Nettoomsättningen uppgick till 130 miljoner kronor (150). Försäljningen minskade med 13 procent.

"Vi inleder 2019 med ett svagt första kvartal. Den minskade omsättningen beror på det vi tidigare rapporterat om, en avstannad FTTH-affär i Sverige som drabbade hela branschen under 2018", skriver vd Pierre Fors i delårsrapporten.

Micro Systemation redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (4,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:23 kronor (0:24). Nettoomsättningen uppgick till 66,3 miljoner kronor (65,3). Rörelseresultatet blev -5,6 miljoner kronor (3,7).

Årets första kvartal tenderar att vara svagare än övriga kvartal då få av bolagets kunder har bokslut i denna period, vilket ofta medför en lägre grad av inköp, uppger vd Joel Bollö i rapporten.

"Vi har en högre bruttomarginal på vår försäljning i år jämfört med 2018, då omsättningen till större del bestod av hårdvara. Det negativa resultatet beror på en ökad kostnadsmassa, primärt relaterad till de investeringar vi gjort i organisationen under de senaste tolv månaderna", skriver han.

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett resultat efter skatt på 8,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (4,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:20 kronor (0:60). Nettoomsättningen uppgick till 22,9 miljoner kronor (16,6). Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor (4,9) och kassaflödet uppgick till 6,9 miljoner kronor (7,7).

Teknikkonsulten Semcon redovisar ett resultat efter skatt på 33 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (30). Resultatet per aktie uppgick till 1:83 kronor (1:68). Nettoomsättningen uppgick till 483 miljoner kronor (468).Rörelseresultatet blev 44 miljoner kronor (40) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (8,5).

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 107 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 91,7 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 1.663 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 1.556 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 6,4 procent mot prognossnittet på 5,9 procent. Orderingången landade på 1.949 miljoner kronor, mot ett snitt på 1.766 miljoner.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 108 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (57). Resultatet per aktie uppgick till 0,71 kronor (0,37). Nettoomsättningen uppgick till 630 miljoner kronor (537). Resultatet före skatt blev 136 miljoner kronor (73). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 miljoner kronor (14).

Konsumentproduktföretaget Duni rapporterar en nettoomsättning på 1.264 miljoner kronor (1.080) för det första kvartalet 2019, vilket motsvarar en försäljningsökning med 17 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 12,5 procent.

Den organiska tillväxten uppgick till 0,3 procent. Operativt resultat blev 93 miljoner kronor (90) medan operativ rörelsemarginal uppgick till 67,3 procent (8,4%). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1:08 kronor (1:22).

Sportspelsleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat 2,6 miljoner euro (2). Intäkterna uppgick till 21 miljoner euro (16,4). Resultat efter skatt blev 2 miljoner euro (1,5) och resultatet per aktie uppgick till 0:07 euro (0:05).

Speloperatören Kindreds spelöverskott summerades till 224 miljoner pund i det första kvartalet. Väntat var ett spelöverskott på 234 miljoner pund, enligt Bloombergs sammanställning av upp till sju bidragande analytiker.

Det underliggande ebitda-resultatet blev 30,6 miljoner pund, mot förväntade 40,5 miljoner. Resultatet före skatt uppgick till 17,7 miljoner pund (26,3).  Den totala effekten av öppnandet av den svenska bettingmarknaden uppgick till -18,9 miljoner pund på Kindreds ebitda-resultat under det första kvartalet. Den bedömningen gör bolagets vd Henrik Tjärnström i rapporten för det första kvartalet.

"Även om detta är betydande belopp har vi hela tiden förväntat oss att öppnandet av marknaden skulle resultera i initial marginalpress, men vi är övertygade om att vi har en solid bas att bygga från och förväntar oss en förbättring härifrån", skriver han vidare. I vd-ordet pekar han på att kostnaderna för kundbonusar ökade med 6,6 miljoner pund (även om de gick ner under mars och väntas fortsätta ner under resten av året). 

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på -0,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (3,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (0:15). Nettoomsättningen uppgick till 46,8 miljoner kronor (37,9).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (3,1). Justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick rörelseresultatet till 3,7 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till -0,4 miljoner kronor (4,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,1 miljoner kronor (9,1), främst påverkat av ökad kapitalbindning i varulager om -10,3 miljoner kronor.

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 378 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (345). De totala intäkterna uppgick till 896 miljoner kronor under det gångna kvartalet (806).

Utlåningen till allmänheten växte 16 procent från året före till 29,2 miljarder kronor, efter 16 procents tillväxt till 28,0 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.vDet finansiella målet på medellång sikt är att ha en lånebokstillväxt på över 10 procent per år. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,1 procent vid utgången av kvartalet, mot 13,4 procent vid årsskiftet. Ett annat mål är att hålla den relationen över 11,5 procent.

Programvarubolaget Enea redovisar ett resultat efter skatt på 41,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (18,2). Resultatet per aktie uppgick till 2:14 kronor (0:94).

Nettoomsättningen uppgick till 241 miljoner kronor (170). Rörelseresultatet blev 65,7 miljoner kronor (35,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93,3 miljoner kronor (8). Enea upprepar sin målsättning att för helåret 2019 uppnå omsättningstillväxt över 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Den norska sportkedjan XXL redovisar ett ebitda-resultat, inklusive IFRS 16, om 192 miljoner norska kronor för det första kvartalet.

Analytiker hade i snitt räknat med att XXL skulle ha ett ebitda-resultat om 161 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas sammanställning med bidrag från fem analytiker. Rörelseresultatet i det första kvartalet uppgick till 19 miljoner norska kronor (6,0). Analytiker hade tippat på -9,5 miljoner. Intäkterna i det första kvartalet låg på 2.014 miljoner norska kronor (2.070). Analytiker hade räknat med 2.137 miljoner.

"Kortsiktiga åtgärder och initiativ för att förbättra XXL:s lönsamhet har redan börjat ge positiva resultat men samtidigt påverkar de försäljningsvolymerna negativt", skriver XXL i rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 40,7 procent i det fjärde kvartalet (37,9).

Den 19 december 2018 vinstvarnade bolaget och vd Ulf Bjerknes fick lämna sin post samma dag. Aktien föll 30 procent för dagen och det senaste året har sportkedjans börsvärde minskat med drygt 60 procent.

Teleoperatören Millicoms rörelseresultat för koncernen, på IFRS-bas (exklusive samriskbolagen i guatemala och Honduras), blev 165 miljoner dollar (160) för det första kvartalet 2019.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Enligt Bloomberg News sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten, låg snittförväntningarna på ett rörelseresultat på 228 miljoner dollar.

Omsättningen uppgick till 1.065 miljoner dollar, på IFRS-bas (1.013). Snittestimatet för intäkterna låg på 1.568 miljoner dollar, enligt Bloomberg News.

För det latinamerikanska segmentet, som däremot inte är på IFRS-bas och inkluderar Guatemala och Honduras, redovisar Millicom intäkter på 1.426 miljoner dollar (1.353) för det första kvartalet.

Latinamerikas ebitda-resultat ökade till 591 miljoner dollar (514) och ebitda-marginalen steg till 41,5 procent (38,0) under kvartalet.

Ny IRFS 16-redovisning adderade 42 miljoner dollar till ebitda-resultatet och gynnade marginalen. Exklusive dessa effekter uppgick ebitda-marginalen till 38,5 procent, uppger Millicom i rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -