Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Två svenska aktier får köpsignaler i Investtechs analyser. Samtidigt varnas det för ett bettingbolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index bröt marginellt upp igenom motståndet på 617 punkter innan påskfirandet. Indexet har därmed stigit 11 av de senaste 15 dagarna och bröt rekordnoteringen från augusti 2018 och satte nytt all-time high. Den övergripande tekniska bilden är dominerad av en stigande trendkanal på medellång sikt. Positiv volymbalans och positivt momentum stärker trendbilden. Brottet genom motståndet runt 617 punkter på medellång sikt och 600 punkter på lång sikt bidrar till stärkta utsikter och indexet saknar motståndsnivåer. Vidare uppgång är därmed signalerad och det är nu stöd vid 617, 594 respektive 600 punkter (se lång sikt) vid eventuella reaktioner tillbaka.

Investtechs hausseindex ligger på omkring 60 på både kort och lång sikt. Dagens nivåer indikerar övervikt av optimism i marknaden på båda tidshorisonter. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 257 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 88. Köpandelen på månadsbasis är därmed 74 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

Aktien till industrikoncernen Sandvik visar till en stark utveckling. Vi har identifierat stigande trendkanal på både kort- medellång- och lång sikt. På kort och medellång sikt har aktien även marginellt brutit upp ur trendkanalerna. Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerarna ökar. Köparna är villiga till att betala mer för aktien och det resulterar i att aktiens stigningstakten ökar. Aktier som bryter upp ur stigande trendkanaler ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Aktien handlas på all-time high nivåer och saknar motstånd vilket stärker utsikterna. Vid en rekyl ned så återfinns stöd runt cirka 165 kronor. En positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar. Aktien har även ett högt RSI21-värde på 77 och ett starkt positivt momentum där även RSI-kurvan visar en stigande trend. Högt RSI understödjer den positiva trendbilden och signalerar ytterligare uppgång enligt Investtechs senaste forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Handelskoncernen Beijer Ref fick ett rejält lyft på delårsrapporten som presenterades den 16 april. Ser vi på den tekniska bilden så har investerarna under det senaste halvåret betalt allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det har resulterat i att vi har identifierat stigande trender på både kort- medellång- och sedan tidigare även lång sikt. På kort och medellång sikt har aktien nu brutit upp ur trendkanalerna vilket signalerar en starkare stigningstakt.

På medellång sikt saknar aktien motstånd och vid en rekyl ned så finns stöd vid cirka 197 kronor. En starkt positiv volymbalans och ett högt RSI21-värde på 79 indikerar ett starkt positivt momentum. Ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs senaste forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Global Gaming som utvecklar och tillhandahåller kasinospel på internet har straffats hårt av investerarna den senaste tiden. Bara i år är aktien ned med över 77 procent. När vi kikar på den tekniska bilden så har det resulterat i att aktien har brutit ned ur en fallande trendkanalen på kort och medellång sikt vilket signalerar en starkare nedgångstakt. Det indikerar att intresset är avtagande och investerare sålt sig ur aktien till stadigt lägre priser. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Aktien har en starkt negativ volymbalans som bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerare och försvagar aktien ytterligare. Aktien har också ett starkt negativt momentum med ett RSI21-värde på bara 10 som också försvagar aktien enligt Investtechs forskningsresultat på hög och låg RSI . Aktien saknar stöd och vid en rekyl upp ligger det motstånd runt cirka 15.20 kronor på kort sikt respektive cirka 28.50 kronor på medellång sikt. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -