GHP: 15 miljoner kronor efter skatt

Q1 GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 15,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (14).

Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (0:18).

Nettoomsättningen uppgick till 330 miljoner kronor (279). Organiska tillväxten ökade till 17,4 procent (10,7).

Ebitda-resultatet ökade till 42,2 miljoner kronor (25,8). Exklusive IFRS 16-effekt ökade ebitda till 28,8 miljoner kronor (25,8).

Ebitda-marginalen ökade till 12,8 procent (9,3). Exklusive IFRS 16-effekt uppgick ebitda-marginalen till 8,7 procent (9,3).

Rörelseresultatet ebit ökade till 21,4 miljoner kronor (19,3).

 GHP Specialty Cares segment Norden fortsatte att växa under det första kvartalet 2019 och intäkterna ökade i alla segmentets undermarknader.

Det framgår av delårsrapporten.

"Eftersom vi ser att efterfrågan på högkvalitativ specialistvård fortsätter att öka har vi fortsatt att skapa mer kapacitet i våra kliniker", skriver vd Daniel Öhman.

Under det första kvartalet ökade omsättningen i Norden med 35 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Mer än hälften av tillväxten kommer från klinikerna i Stockholm. Segmentets organiska tillväxt i kvartalet uppgick till 13 procent. Resultatet för Norden förbättrades också, även om bolaget tagit vissa uppstartskostnader för den nya kliniken för ortopedisk dagkirurgi i Stockholm.

GHP:s segment International har haft ett händelserikt kvartal, enligt vd. Utvecklingen av de fyra sjukhusen i UAE har fortsatt i en positiv riktning.

"Vår ersättning i UAE påverkas bland annat av i vilket kvartal vissa definierade aktiviteter utförs, vilket gör att intäkterna kan variera mellan kvartalen. Under det första kvartalet var det något färre aktiviteter vilket också återspeglas i kvartalets intäkter och resultat. Det innebär att vi senare under året kommer att utföra desto fler aktiviteter", skriver Daniel Öhman.

Internationals försäljningsintäkter sjönk till 12,8 miljoner kronor (15,3) medan rörelsemarginalen sjönk till 16,9 procent (30,5).

Bolagets affärsutvecklingsteam har fokus på att säkra nya managementkontrakt i Mellanöstern under 2019.

GHP:s tredje segment, Vårdsamverkan, ökade försäljningsintäkterna till 31,3 miljoner kronor (11,6) där ökningen främst beror på det nya avtalet med Trygg-Hansa och den nya enheten, GHP Medicinskt Centrum, som startades under 2018. Rörelsemarginalen i segmentet var fortsatt negativ.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -