Vad är Teslas enorma tillväxt värd?

Aktieanalys Teslas aktie har gjort en hisnande resa sedan börsintroduktionen 2010 med en kursuppgång på nästan 1700 procent. Till stor del är kursuppgången motiverad, men utmaningar och risker saknas inte.

Elbilstillverkaren Teslas framgång med elbilar har inte undgått någon, med stora försäljningsframgångar även utanför USA som i t.ex. Norge där staten gett kraftiga subventioner i form av skattelättnader.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 15 den 8 april. Läs mer om Börsveckan.

Aktien och bolagets vd Elon Musk är dock mer kontroversiella. Tesla var förra året den mest blankade aktien i USA (där investerare alltså spekulerar i nedgång) och det har spekulerats i att bolaget är i behov av mycket kapital för att kunna överleva de kommande åren.

Samtidigt så finns det åtminstone vissa skäl att vara optimistisk. Bolaget har utvidgat sitt elbilsprogram med fler modeller och intäkterna från lagringsenheter samt soltakpannor för el till hus m.m. ökar också kraftigt. Kanske viktigast är ändå att lönsamheten hos Tesla sedan tredje kvartalet ifjol nu faktiskt börjat ligga i paritet med andra premiumtillverkare som BMW, Daimler och Audi.

Det är framförallt Model 3:s framgång som nu börjar synas i resultatutvecklingen. Model 3 var den mest sålda passagerarbilen i USA i termer av intäkter under både Q3 och Q4 2018. Med nästan 140 000 sålda enheter så var Model 3 även den bäst säljande premiumbilen, inkluderat SUV:ar, i USA under 2018 vilket var en rejäl milstolpe då det var länge sedan en amerikansk biltillverkare låg i topp.

Förra veckan meddelades dock att Model 3-leveranserna kom in på 50 900 under första kvartalet. det var något under analytikernas estimat på knappt 51 800. Vad gäller hela leveranssiffran av bilar (över hela bilsortimentet) så var det 63 000 fordon, innebärande en ökning med 110 procent jämfört med Q1 2017. Dock låg analytikernas prognoser på betydligt högre, kring 76 000. Det medförde ett litet kursras för aktien.

Teslas ledning hävdar dock att den massiva ökningen i leveranser till Europa och Kina medförde att en hel del leveranser flyttades till andra kvartalet istället då man inte hann med helt enkelt. Tesla behåller helårsprognosen om 360-400 000 leveranser helåret 2019.

Under de senaste två åren har Teslas bilar stått för hela volymtillväxten på elbilsmarknaden i USA. Men trots en kraftig tillväxt under de sista två kvartalen ifjol så står elbilsmarknaden fortfarande bara för 2 procent av den totala bilmarknaden i USA. Det finns därmed en stor tillväxtpotential för Tesla framgent, i synnerhet när politiker och samhället i stort vurmar för elbilar.

Här har Tesla en klar fördel gentemot andra biltillverkare, med sina attraktiva elbilar jämfört med hybridmodeller som många andra premiumtillverkare erbjuder just nu. Under fjärde kvartalet översteg elbilsförsäljningen för första gången försäljningen av hybridalternativ.

Detta är något som många konkurrenter sett också. Mercedes, Audi, Volkswagen och Volvo har alla ambitiösa elbilsprogram och plöjer ner ofantligt stora belopp årligen för att ta fram elbilar inom kort. Det största problemet är väl snarare att infrastrukturen i många länder inte är utbyggd för att klara av en rejäl ökning av elbilar. Laddstolpar är en bristvara utanför stadskärnor och det diskuteras redan kring elbrist inom industrin här i Sverige p.g.a. underinvesteringar i exempelvis kärnkraften.

Åter till Tesla och dess aktie. Här behöver man verkligen skilja på bolag och aktie. Det mesta ser i grunden ganska bra ut för Tesla, men utifrån dagens aktiekurs så reflekteras detta redan ganska väl om man jämför värderingen mot analytikerkårens förväntan om vinsttillväxten framöver (där vi inte avviker i stort från analytikerkårens uppfattning). Att ledningen lyckats stärka lönsamheten under andra halvan 2018 ger oss konfidens att tro på en hållbar lönsamhet över tid.

Så har dock inte varit fallet tidigare om man går tillbaka 1-2 år där Tesla ifrågasatts i spåren av Elon Musks twitterflöden utifrån den stora skuldsättningen med konvertibelskuld i bakgrunden samt ett svagt kassaflöde. Numera har man löst ut ett av två större konvertibellån som förfaller 2019, och stora konvertibellån som kvarstår förfaller först under perioden 2021-2025. Givet att Elon Musk i sina utsikter ser ett kontinuerligt positivt fritt kassaflöde från Q1-19 och att man ingående har en stor likviditetsbuffert så ser det inte ohanterligt ut även om de finansiella riskerna är högre än normalt.

Blickar man mot 2019 och den volymtillväxt bolaget själva ger i sin prognos så bedömer vi att omsättningen kan växa 20-30 procent de kommande åren kombinerat med att rörelsemarginalen stärks mot 5-6 procent i takt med att skalfördelar uppnås där tillväxten även stärks ytterligare utanför USA.

 

Nettoskulden i relation till rörelseresultatet faller också i och med resultatförbättringarna och förväntas ligga på ca 2 ggr nästa år vilket ser någorlunda acceptabelt ut givet de fina tillväxtutsikterna. Det ger oss en skuldjusterad vinstmultipel, ev/ebit, på ca 36 för 2020, som faller ner mot 25 för 2021.

Det är förstås högt men vi ser även ett rörelseresultat som växer med närmare 40 procent i snitt per år under perioden 2020–2021. Dock är det en prognos förenad med stor osäkerhet och detsamma gäller för utvecklingen därefter, varför vi väljer att avvakta med aktien.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 15 den 8 april. Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -