Tuffa tider för europeisk industri

Makrokommentar Inköpschefsindexen för april bekräftar bilden av en svag konjunkturutveckling i EMU-området. Framför allt har industrin det tungt då orderingången från exportmarknaden fortsätter att falla.

Det var återigen lite mixade konjunktursignaler när de preliminära inköpschefsindexen för EMU-området presenterades. I tjänstesektorn fortsätter aktiviteten att vara på en hygglig nivå medan utvecklingen för industrin var en ny besvikelse.

Inköpschefsindexet för industrin landade på 48,1 i april och fortsätter därmed att med viss marginal underskrida den 50-nivå som, enligt tumregeln, markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång. Det var ändå en uppgång från marsmätningens 47,2.  

Det stora sänket är Tyskland där inköpschefsindexet för industrin landade på 44,5, vilket visserligen var marginellt högre än marsmätningens 44,1 men fortfarande ett utfall som indikerar en fortsatt försämring av konjunkturläget. Det är framför allt orderingången från exportmarknaden som fortsätter att försvagas och det är bilindustrin som har det extra tungt även om nedgångarna är tämligen bredbaserade.

Även i Frankrike ligger industriindexet under 50-nivån, om än med ganska knapp marginal. I april landade inköpschefsindexet för industrin på 49,6.

Noterbart är också att det japanska inköpschefsindexet för industrin, för tredje månaden i rad, hamnade under 50-strecket med ett värde på 49,5.

Dessbättre, sett till det generella konjunkturläget, fortsätter tjänstesektorn i EMU-området att expandera, om än i lite lägre takt än tidigare. Här sjönk inköpschefsindexet från 53,3 i mars till 52,5 i april. Även här sticker Tyskland ut men den här gången i positiv bemärkelse. I Tyskland steg inköpschefsindexet i tjänstesektorn ti ll riktigt hyggliga 55,6. Och även i Frankrike stretade sig tjänsteindexet över 50-strecket med ett värde på 50,5.

Inköpschefsindexen för april bekräftar bilden av att konjunkturläget i EMU-området fortsätter att vara skakigt. Enligt Markit Economics, som samlar in underlaget, indikerar utfallet en tillväxttakt på måttliga 0,2 procent på kvartalsbasis. Man menar också att nedgången i industrin nu också påverkar tjänstesektorn negativt.

Åt det positiva hållet drar att inköpschefsindexet för industrin ändå bröt den negativa trend den varit inne i under drygt ett år.

Euron har försvagats efter att siffrorna publicerats och dollarn handlas nu kring 1,125 dollar per euro, efter att ha varit uppe kring 1,13 under morgonen.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -