På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Tempot ska höjas i köpvärda ABB

Aktieanalys Att ABB petar vd:n signalerar att man vill höja tempot i pågående effektiviseringar. Facit de senaste åren är skralt men de långa trenderna talar ändå för bolaget.

ABB meddelade på onsdagsmorgonen att vd Ulrich Spiesshofer omedelbart kommer att lämna sin post. Ordförande Peter Voser går in som tillförordnad vd till dess att en ersättare kan tillsättas. Någon mer precis orsak till varför Spiesshofer får gå anges inte. Ulrich Spiesshofer var dock av allt att döma ingen varm anhängare till försäljningen av Power Grids-divisionen som skedde förra året.

Ulrich Spiesshofer

Peter Voser sade också på onsdagen att ABB vill ha en vd som man vet blir kvar under ytterligare 3-5 år. Det är tidsramen för den strategiska plan som bolaget antog i slutet av förra året.

Kursutvecklingen för ABB-aktien har också varit relativt svag de senaste åren och vissa av aktieägarna har beklagat sig över att bolaget inte agerat mer kraftfullt för att höja effektiviteten. Enligt uppgift har bland andra investeringsfirman Artisan Partners nyligen ökat sitt ägande i ABB med en agenda att dela upp verksamheten ytterligare.

ABB är dock inte ensamt om en lite trög utveckling. Konkurrenter som Schneider, Siemens och Kuka har inte heller haft någon lysande tillväxt de senaste åren. Robotisering- och automatiseringen av industrin tar helt enkelt längre tid än väntat. Fordonsindustrin är en sektor som ligger i framkant och inbromsningen som skedde i produktionen i Europa och Kina under fjolåret var därför olycklig.

I årets första kvartal noterade dock ABB ett bra underliggande inflöde av mindre så kallade basorder. Det är order på mindre än 15 miljoner dollar och dessa brukar säga spegla efterfrågeläget bättre än stora order vilka är mer ryckiga till sin natur. Basorder ökade organiskt med 6 procent i första kvartalet och alla divisioner i koncernen hade en positiv utveckling.

Den totala orderingången var lite mer blandad där framför allt divisionen Industrial Automation inte kunde matcha starka siffror från fjolåret. Sammantaget ökade orderingången i koncernen organiskt med 3 procent. Intäkterna i kvartalet var upp ytterligare en procentenhet men lönsamheten försämrades i alla divisionerna.

Störst tapp noterades i Electrification Products. Nästan hela nedgången förklaras dock av tillskottet av General Electric Industrial Solutions, GEIS, som ingår i divisionen sedan mitten av förra året. ABB betalade motsvarande cirka 24 miljarder kronor för GEIS och förvärvet stärker framför allt koncernens position i Nordamerika. Integrationsarbetet pågår och ABB räknar med att uppnå årliga kostnadssynergier på 200 miljoner dollar om året till år 2022.

I ABB:s nya strategi efter försäljningen av Power Grids ingår som ett viktigt steg att göra divisionerna mer självständiga och hela verksamheten mer kundorienterad. Den gamla matrisorganisationen med både geografiska chefer och divisionschefer slopas. Det väntas göra hela organisationen mer snabbfotad och dessutom spara omkring en halv miljard dollar om året.

Divisionsstrukturen görs om något och från och med 1 april har ABB fyra divisioner. Electrification Products är störst och stod i första kvartalet för 44 procent av omsättningen i koncernen. Att integrera GEIS på ett bra sätt och återställa lönsamheten i divisionen är högsta prioritet.

Finanschefen Timo Ihamoutila sade i samband med kvartalsrapporten på onsdagen att ABB siktar mot ökade intäkter under 2019. Orderboken ligger på en sund nivå enligt finanschefen. Den operativa rörelsemarginalen, ebita, väntas också förbättras jämfört med i fjol. Det första kvartalet bjöd dock som sagt på en nedgång i lönsamhet och marginalen backade en halv procentenhet jämfört med samma kvartal i fjol.

På medellång sikt är målet att få upp den operativa ebita-marginalen till 13-16 procent. På aktiemarknaden förväntar man sig att det målet nås under 2021. ABB:s mål för tillväxten är satt till 3-6 procent om året. Det väntas bolaget klara innevarande år men inte nästa år då snittprognosen är en tillväxt på 2,5 procent enligt Infronts sammanställning.

2019 väntas på sista raden sluta med lägre vinst än i fjol men därefter räknar analytikerna med att lönsamhetsförbättringar driver en stark vinsttillväxt. Snittprognoserna för vinst per aktie ligger på 0,88 dollar för innevarande år och 1,05 dollar år 2020. Det ger p/e-tal på 22,9 för innevarande år och 19,1 för nästkommande år.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, mln usd 27 662 28 795 26 523 30 738
Rörelsemarg., %* 10,9 12,0 12,9 13,6
Vinst/aktie, usd 1,02 0,88 1,05 1,25
Utdelning, usd 0,80 0,80 0,83 0,90
*Operativ ebita        
Källa: Infront data        

 

Direktavkastningen i ABB-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 4,0 procent respektive 4,2 procent. ABB har även sagt att hela betalningen för 80 procent av Power Grids ska skiftas ut till aktieägarna, genom återköp eller liknande. Det motsvarar på sikt en direktavkastning på drygt 17 procent med dagens aktiekurs.

ABB-aktien har som sagt haft en svag utveckling en längre tid. I början av 2018 stod aktien i cirka 225 kronor vilket kan jämföras med dagens dryga 190 kronor. Kursen pressades hårt i slutet av förra året då konjunkturoro och fordonsindustrins inbromsning tyngde sentimentet kring aktien. Kursen har återhämtats under inledningen av 2019.

Utfallet i det första kvartalet var blandat jämfört med förväntningarna. Lönsamheten var sämre än väntat, orderingången i linje med förväntningarna och resultatet per aktie högre än snittprognosen. Sammantaget bör inte estimaten för de kommande åren förändras nämnvärt efter rapporten.

Långsiktigt tycker vi fortfarande att utsikterna för ABB är spännande. Trenden med ökad automatisering, robotisering och elektrifiering må ta längre tid än väntat att slå igenom på bred front men utvecklingen lär inte stanna upp. Besparingar, effektiviseringar och miljöförbättringar är alla starka drivkrafter inom industrin och i samhället i stort.

Att ett nytt ledarskap kommer in är positivt i så måtto att det visar att bolaget inte är nöjt med utvecklingen hittills. En tempohöjning när det gäller omstruktureringar och lönsamhetsförbättringar är önskvärd och ligger också delvis i förväntningarna för de kommande åren.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ABB Ltd Köp 194,25 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -