Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Episurf, IDL Biotech, Moment Group: Här är resultaten.

Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett resultat före skatt om -14,6 miljoner kronor (-13,3) för det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 1,4 miljoner kronor (1,1).

Bruttoorderingången ökade med 25,5 procent till 1,1 miljoner kronor och orderstocken uppgick till 1,0 miljoner (0,5). Kassaflödet uppgick till -14,8 miljoner kronor (-14,4 och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 13,5 miljoner kronor (56,8).

Diagnostikbolaget IDL Biotech, som handlas på Spotlight, rapporterar en omsättning för det första kvartalet 2019 om 6,6 miljoner kronor (5,5), en ökning med 21 procent vilket främst är relaterad till bolagets bakteriologiska segment.

Resultat efter skatt uppgick till -2 miljoner kronor (-1,6), motsvarande -0:03 kronor per aktie (-0:06). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -217.000 kronor (1,7 miljoner) och tillgängliga likvida medel per den 31 mars 2019 var 34,7 miljoner kronor (4,7).

Underhållning-, upplevelse- och eventbolaget Moment Group hade en nettoomsättning på 217 miljoner kronor under första kvartalet (277). Minskningen i omsättning är framför allt hänförbar till Live Entertainment och Event, medan Immersive Expericnces ökade något. Rörelseresultatet var i kvartalet -20 miljoner kronor i enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats vilket ger ett resultat på -21 miljoner kronor (1).

Kvartalet tyngs av 2Entertain och Kungsportshuset.

"Årets första kvartal präglas av 2Entertains negativa försäljningsutveckling för innevarande säsong 2018/2019 och utmaningarna i att nå lönsamhet för Wallmans Groups satsning i Kungsportshuset i Göteborg", står det i rapporten.

Av det negativa rörelseresultatet på -20 miljoner kronor enligt IRFS 16 står 2Entertain och Wallmans Group tillsammans för lika delar. Övriga affärsområden utvecklas i linje med förväntan.

2Entertain genomför åtgärder för att säkerställa positiv utveckling framåt. Under första kvartalet har ett antal av åtgärderna kommunicerats, bland annat ett program som ska ge besparingar på totalt 6 miljoner kronor på årsbasis.

Vidare pågår ett koncernövergripande åtgärdsprogram som inklusive ovan nämnda åtgärdsprogram inom 2Entertain totalt adresserar cirka 20 miljoner kronor i sänkta fasta kostnader på årsbasis. Det består av effektiviseringar och sammanslagningar av gemensamma funktioner, ett antal tjänster som inte ersätts vid avgångar, samt minskade kontorsytor inom koncernen.

Efter kvartalets utgång beslutades det att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som ska tillföra bolaget cirka 55 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -