Kina får upp farten - och lyfter börserna

Makrokommentar De kinesiska stimulansåtgärderna visar allt större tecken på att börja bita. I så fall en efterlängtad vändning för världsekonomin och i praktiken också en förutsättning för ett fortsatt gott börsklimat.

Allt mer tyder på att kinesisk ekonomi börjar få upp farten igen. Natten mot onsdag publicerades BNP-siffrorna för årets första kvartal som landade på 6,4 procent i årstakt. Visserligen långt från den tillväxt vi vande oss vid under monsteråren men dit lär å andra sidan den kinesiska ekonomi ändå aldrig mera nå. Istället får vi glädja oss åt att den svaga tillväxttrend som kinesiska BNP befunnit sig i under 2018 nu tycks vara bruten.

Tillväxten under första kvartalet i år låg på samma nivå som under sista kvartalet i fjol och ligger därmed kring det tillväxtmål som den kinesiska ledningen satt upp för 2019.

Samtidigt publicerade de kinesiska myndigheterna siffror över detaljhandel och industriproduktion för mars. Här landade tillväxtsiffrorna för detaljhandeln på 8,7 procent i årstakt och industriproduktionen steg med 8,5 procent. Bägge utfallen var över förväntningarna där framför allt industriproduktionen stack ut med ett mycket starkt resultat. Även här kan man dessutom tala om någon form av trendbrott.

Det mesta tyder därför på att de stimulansåtgärder som den kinesiska ledningen presenterade i slutet av förra och i inledningen av detta år, bland annat i form av infrastrukturinvesteringar, minskade kassakrav på bankerna och skattesänkningar, nu börjat betala sig.

Skulle dessutom Kina växla upp lär det dra med sig konjunktursiffrorna även i andra delar av världen. Lite av paradoxen i sammanhanget är ju att i den mån handelskriget dragit ner tillväxtsiffrorna i Kina så tycks det i huvudsak drabbat tunga industriländer som Tyskland, Japan och Sydkorea. Nu skulle, i bästa fall, industriindikatorerna kunna börja vända upp mer rejält även i dessa länder.

Till det positiva hör också att de åtgärder som satts in för att få fart på bilförsäljning nu tycks börja ge effekt.

Alla är ändå inte lika optimistiska om att det här betyder en mer långsiktig vändning för kinesisk ekonomi. Dessa pekar bland annat på att infrastrukturinvesteringarna tenderar att vara koncentrerade mot inledningen av 2019 och att nya satsningar måste till mot senare delen av året för att hålla uppe tillväxttalen.

Investeringarna i industrin fortsätter också att dämpas i rask takt, vilket inte direkt tyder på att konjunkturoptimismen återvänt på något mer övertygande sätt.

Dessutom riskerar utlåningen att ta förnyad fart, vilket är ett tydligt avsteg från de senaste årens strategi att dämpa utlåningen för att i någon mån komma till rätta med den höga skuldsättningen i landet.

En ytterligare faktor som lyfts fram, även om det är osäkert åt vilket håll den slår, är att bättre kinesiska tillväxtsiffror stärker landets position i handelsförhandlingarna med USA. Framför allt från amerikanskt håll har det annars framhållits att just svaghetstecknen i Kina skulle göra landet mer kompromissvilligt i förhandlingarna. Nu minskar den pressen på den kinesiska ledningen, men vad det egentligen kommer att betyda för handelsförhandlingarna är givetvis lite svårt att sia om.

För att försöka summera så är det ändå givetvis så att bättre konjunktursignaler från Kina är positivt både för världsekonomin och börsen. En stabilare kinesisk ekonomi lär dock i huvudsak redan vara inprisad i den fantastiska starten på 2019, vilket bland annat märks i att marknadsreaktionerna efter nattens kinesiska makrosiffror blev förhållandevis återhållsamma.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -