På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Med rent fokus på vattenaktier

Fondkommentar Bertrand Lecourt förvaltar den nystartade Fidelity Sustainable Water & Waste Fund som investerar i vatten och avfallshantering - två sektorer som gynnas av megatrender. Placera har träffat honom.

Bertrand Lecourt

”Fonden startade i november i fjol och har fått en bra start. Mycket tack vare att fonden passar in i tre starka fondtrender som investerarna gillar. För de klart starkaste trenderna just nu för fondinvesteringar är tematiska fonder, globalfonder och hållbarhetsfonder. Vatten och avfallshantering passar in i alla tre”, säger Bertrand Lecourt.

”Vatten och avfallshantering är lika gamla teman som civilisationen. Trots det är medvetandet hos investerarna litet och det är fortfarande en oupptäckt del på finansmarknaden. Det finns inte någon global ekonomi utan vatten och det finns ingen hållbar ekonomisk utveckling utan avfallshantering”, säger Bertrand Lecourt.

Enligt Bertrand Lecourt hör vatten- och avfallshanteringstemat till två megatrender som hör ihop. Redan romarna hade för över två tusen år sedan vattenrör i städerna för att medborgare skulle få tillgång till färskt vatten, vilket var en förutsättning för att städerna skulle växa. Och städer generar en stor del av tillväxten. Men genom att städerna växte kraftigt under romartiden blev bra och en effektiv avfallshantering en stor prioritet. Två megatrender som fortfarande gäller.

Fondbolaget Fidelity har identifierat fem långsiktiga faktorer som kommer att fortsätta driva tillväxten.

Urbaniseringstrenden

Vi blir fler människor på jorden och lever längre. Och allt fler människor flyttar till städerna som blir allt större. Enligt uppskattningar tror man att 70 procent av världens befolkning kommer att leva i städer år 2050, vilket kräver mer rent vatten. Större städer skapar betydligt mer sopor som måste hanteras och återvinnas.

Vi blir allt rikare och konsumerar mer

Medelklassen växer väldigt fort på tillväxtmarknaderna och den är konsumtionshungrig. Det innebär att vatten som behövs vid tillverkning av allt från bilar till mat kommer att få en betydligt högre efterfrågan. Ökad konsumtion leder till mer avfall och sopor som måste hanteras.

Ökat tryck på infrastruktur

I den utvecklade världen där Sverige finns har vi en åldrande vatteninfrastruktur, som i många fall är mellan 70-100 år gammal. Något som kräver stora investeringar och reparationer. Mer investeringar i återvinning och avfallshantering krävs också. Idag samlar man in runt 60 procent av alla sopor i västvärlden. På tillväxtmarknaderna är motsvarande siffra 40 procent. Här finns ett ökat tryck på att öka insamlandet för att få renare och hälsosammare städer, vilket kräver stora investeringar.

Växande städer kräver också stora och nya investeringar i vatteninfrastruktur för att människor ska få tillgång till färskvatten och vattenrening

Nya regleringar

Det finns två olika typer av regleringar. Det är först monopolliknande regler kring lönsamheten för exempelvis ett vattenbolag i en stad. Lönsamheten begränsas på en hygglig nivå för företagen, de får långa kontrakt och det blir en monopolliknande situation. Men man delar eventuellt extra överskott med kunderna.

Det finns andra nya regleringar som skapar nya marknader. Exempel är EU som beslutar om att vi ska minska beroendet av engångsplast samt öka återvinningen av plast. Det skapar helt nya stora marknader och teknologier. Vatten och avfallshantering är väl reglerat till skillnad från många marknader som teknikbolagen verkar på.

Resurser och brist

Det finns mycket vatten på jorden men 97 procent är i världshaven. Färskt vatten börjat bli en bristvara. Det krävs nya tekniker för vattenrening och effektivare användning av rent vatten. Vi måste också bli bättre på att återvinna råvaror som är på väg att blir brist på.

”Det är som intressant är att vattenräkningen och återvinningsräkningen utgör en så pass liten del av hushållskostnaderna i västvärlden. Idag spenderar en familj mycket mer på teknikutgifter som mobilabonnemang och streaming-TV. Det gör att det finns ganska stort utrymme hos kunderna om kostnaderna för vatten och återvinning stiger, när företagen för behöver göra nödvändiga investeringar”, säger Bertrand Lecourt.

Vilken typ av bolag letar du efter till fonden?

”Det är defensiva bolag som har en stabil tillväxt och växer med megatrenderna, vilket gör bolagen betydligt mindre exponerade mot den globala tillväxten.”

”Vi ser på hur mycket värde som bolaget generar från vatten- och avfallstemat och de ska minsta ha 40 procents exponering mot temana för att det ska finnas utrymme att växa. Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och kassaflöde inom teman. Vi har en lång investeringshorisont som kan sträcka sig över fem år.”

Hur stort investeringsunivers har ni?

”Vi har drygt 300 bolag som vi kan investera i. För 30 år sedan fanns det bara runt 30 bolag. Det har kommit ungefär 10 nya bolag per år inom de två sektorerna. Det har varit en kombination av börsintroduktioner och avknoppningar från stora bolag som skapat nya rena vatten- och avfallsbolag. Både på de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknader. Idag är marknaden 10 gånger större.”

”Det genomsnittliga marknadsvärdet ligger nu på 3,5 miljarder dollar. Det har gjort att likviditeten har blivit mycket bättre. Det finns inga riktiga megacaps bland bolagen utan det är mer medelstora bolag och det handlar om slow tech. Det är mycket teknologi i bolagen men det tar ganska lång tid innan det utvecklas. Bolagen är en mix av allt värde, defensivt, tillväxt och de finns både på utvecklade- och tillväxtmarknader.”

Hur portföljen ser ut?

”Minst 70 procent av portföljen består av bolag som har ett tydligt och hållbart ESG-fokus. Och vi arbetar aktivt med att bolagen ska utvecklas till det bättre. Normalt har vi 60 procent bolag exponerade mot vattentemat och 40 procent mot avfallstemat. Men det är ingen hård uppdelning utan fördelningen kan ändras över tid. Idag motsvarar det hur investeringsuniverset ser ut.”

”Fonden landar i mellan 35-50 olika investeringar. De största investeringarna kan väga upp till 5 procent, men vi jobbar till viss del med likaviktad portfölj. Ungefär 30 procent av bolagen har vi en placeringshorisont på upp till två år. De långsiktiga innehaven kan vi äga över fem år. Nordamerikanska bolag har den största exponeringen på drygt 50 procent. Knappt 15 procent är bolag som hör hemma på tillväxtmarknaderna. Och bulken av våra investeringar är i medelstora bolag på ett marknadsvärde mellan 2 miljarder dollar upp till 20 miljarder dollar i marknadsvärde.”

”Det som är intressant är att bolagen kan röra sig helt olika. När ett amerikanskt vattenbolag sjunker i pris kan ett kinesiskt avfalls- och återvinningsbolag stiga i pris.

”Fondens två största innehav är båda amerikanska. Störst är återvinningsbolaget Waste Management som väger 3,1 procent. Det är världens och största återvinningsbolag som har över 20 miljoner kunder. Bolaget arbetar inom hela värdekedjan för avfallsbolag, från sophämtning, sortering av sopor till ren återvinningsverksamhet. Bolaget har en stabil tillväxt och stark balansräkning med bra ledning som skapat en hög avkastning till aktieinvesterarna. En aktie som tenderar att stiga i pris eller sjunka betydligt mindre i pris när marknaden sjunker mycket, vilket var fallet under hösten.”

”American Water Works är fondens näst största innehav på knappt. Det är USA:s största vattenbolag. Det finns i 16 stater och har tydliga vinster och ett starkt kassaflöde. Den amerikanska vatteninfrastrukturmarknaden är i dåligt skick. Och sannolikt kommer det att behövas stora investeringar som gynnar American Water Works.”

Har du investerat i några nordiska bolag?

”Det finns flera intressanta bolag i Norden, men jag har inte gjort några investeringar ännu. Norska Tomra är jätteintressant men det är för dyrt idag. De investerar mycket men det syns inte i kassaflödet, vilket är något vi vill se före vi investerar. Vi gillar även finska Lassila och svenska Alfa Laval och Sweco men de är ganska dyra idag men vid rätt tillfälle kommer jag att köpa dem.”

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -