Slå till på ÅF Pöyry, fusionen lovar gott

Aktieanalys ÅF Pöyry har en del att jobba på efter sammanslagningen. 2019 riskerar att bli ett mellanår men på sikt ser möjligheterna spännande ut

I december i fjol meddelade ÅF att man planerade att gå samman med finska Pöyry. Affären genomfördes i februari i år genom att ÅF köpte upp Pöyry för sammanlagt dryga 6,3 miljarder kronor. Köpet finansierades med lån och ÅF Pöyry genomför nu en nyemission för att få ned skuldsättningen.

En riktad nyemission till huvudägarna om dryga 1,2 miljarder kronor genomfördes redan i mars. Nu ska ytterligare cirka 2,8 miljarder hämtas in från samtliga aktieägare.

ÅF omsatte i fjol knappt 14 miljarder kronor vilket kan jämföras med Pöyrys cirka 6 miljarder. Pöyry har de senaste åren haft problem med lönsamheten men den repade sig ordentligt under fjolåret. Räknat före goodwill-avskrivningar var rörelsemarginalen något högre än i ÅF.

Pöyry hade en mer internationell prägel och Norden stod bara för knappt 40 procent av bolagets omsättning. I ÅF var den nordiska andelen dryga 90 procent. Den nya koncernen kommer att ha cirka 75 procent av sin omsättning i Norden, 17 procent i övriga Europa och 4 procent i Asien. Utanför Norden är Schweiz och Tjeckien två viktiga marknader.

Pöyry har en stark position inom bland annat papper, massa, skog och energi som kompletterar ÅF:s styrkor inom exempelvis fordons- och tillverkningsindustrin samt livsmedel och läkemedel.

Korsförsäljning väntas på sikt lyfta tillväxten för det nya bolaget. På kort sikt är det dock på kostnadssidan som synergier kommer att plockas ut. Årliga besparingar på minst 180 Mkr väntas realiseras från och med nästa år.

Integrationsarbetet kommer dock inledningsvis att medföra kostnader på ungefär lika mycket. Dessa kommer att belasta innevarande år.

ÅF Pöyry delar in sin verksamhet i fem divisioner: Infrastructure (37 procent av omsättningen), Industrial & Digital Solutions (30 procent), Process Industries (15 procent), Energy (15 procent) och Management Consulting (4 procent).

Infrastruktur är således det största området för ÅF Pöyry och utsikterna för bygg- och anläggningsmarknaderna i Norden är lite blandade. Bostadsbyggandet har som bekant bromsat in rejält i Sverige och det påverkar mycket annat byggande. Kontor, skolor, vårdboenden och andra typer av hus byggs dock fortfarande och rena anläggningsprojekt finns också relativt gott om.

På längre sikt har ÅF Pöyry identifierat fyra trender som bolaget räknar med ska driva tillväxt de kommande åren. Digitalisering är en gemensam nämnare för alla fyra. Urbaniseringstrenden fortsätter och det ställer en lång rad krav på stadsutveckling för att skapa fungerande samhällen samtidigt om bland annat miljömål uppnås. 

Förändringen av fordons- och transportsektorn med uppkopplade och självkörande bilar är en annan stor och viktig trend som skapar tillväxtmöjligheter för ÅF Pöyry.

Digitaliseringen och automatiseringen av industrin är en annan tillväxtdrivare för bolaget liksom skiftet från fossila till förnybara energikällor och småskalig elproduktion.

ÅF Pöyry har expertis inom alla de fyra trender som bolaget identifierat. Målsättningen är att i första hand stärka sin position på kärnmarknaderna i Norden och Europa men även att inom valda områden expandera internationellt. 10 procents årlig omsättningstillväxt är vad man siktar mot med en justerad rörelsemarginal före goodwill-avskrivningar, ebita, på 10 procent.

Pro forma omsatte ÅF Pöyry i fjol 19,9 miljarder kronor med ett resultat på sista raden på drygt 1,1 miljarder. Enligt databasen Factset räknar de analytiker som bevakar bolaget med att 2019 kommer att sluta med likartade siffror, inkluderat integrationskostnader. Pöyry ingår i räkenskaperna bara från sista februari så det innebär ändå en tillväxt jämfört med fjolåret.

Det stora vinstlyftet väntas dock komma 2020 då ökad omsättning, inga integrationskostnader och utvunna synergier trycker upp vinsten kraftigt.

Räknat på det maximala antalet aktier efter den pågående nyemissionen landar vinsten per aktie på cirka 9,40 kronor. Nästa år ökar den till cirka 12,50 kronor. De prognoserna ger p/e-tal på 17,4 respektive 13,1. Justerat för en nettoskuld på cirka 5,5 miljarder kronor landar värderingen på 11,5 gånger 2020 års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Konsolideringen av teknikkonsultbranschen har varit intensiv de senaste åren och för att kunna hävda sig mot de allt större drakarna gäller det att vara aktiv. Samgåendet med Pöyry är ett relativt stort kliv och med sådana följer såklart både risker och möjligheter.

Om integrationen går smidigt kommer det nya ÅF Pöyry att vara bredare både geografiskt och verksamhetsmässigt. Det skapar bättre möjligheter att ta sig an stora uppdrag och kunder och öppnar för fortsatt tillväxt. Korsförsäljning och kostnadsbesparingar bör dessutom ge resultaten en extra skjuts de kommande åren.

Risken är förstås att integrationen inte går bra och istället för att komplettera varandra och lära av varandras goda sidor så tappar respektive organisation inom sina tidigare starkaste områden. Pöyry har som sagt inte någon jättestark historik när det gäller lönsamhet vilket åter kan bli ett problem om tiderna blir sämre.

Konjunkturen är för övrigt även det ett litet orosmoln. Teknikkonsulternas efterfrågan följer BNP-utvecklingen med viss fördröjning. Utsikterna är för närvarande hyggliga men tillväxten väntas ändå mattas de kommande åren.

Den pågående nyemissionen mättar efterfrågan på aktier vilket håller tillbaka kursutvecklingen. Något snabbt klipp ska man därför kanske inte räkna med. Sammantaget tycker vi ändå att ÅF Pöyry är värd en chans. Estimaten får tas med en liten nypa salt då det är svårt att pricka rätt i samband med ett stort integrationsarbete. Med det sagt ser dock värderingen inte avskräckande hög ut och den ligger en bra bit under branschkollegan Swecos.

Rekommendationen blir köp. Den som redan äger aktier men inte har lust att stoppa in mer pengar i nyemissionen måste komma ihåg att sälja teckningsrätterna före den 10 april.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ÅF Pöyry B Köp 166,40 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -