På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Välj Epiroc om du väljer cykliskt

Aktieanalys Epiroc avslutade fjolåret bra. Osäkerheten kring konjunkturen har ökat men vi tycker fortfarande att Epiroc-aktien är ett bra val i verkstadssektorn.

Epiroc inledde 2018 som en del av Atlas Copco men avslutade året som självständigt bolag. Uppdelningen skedde i mitten av juni. Epiroc-aktien slutade då sin första handelsdag på dryga 85kronor och där står aktiekursen också idag.

Aktien gick starkt fram till början av oktober men sedan följde den med i det allmänna raset för allt cykliskt på börsen. Epiroc föll ganska precis 30 procent innan aktien bottnade i slutet av november. Sedan dess har den återhämtat sig bra.

Bokslutsrapporten presenterades i början av februari och den levde i allt väsentligt upp till förväntningarna. Det justerade rörelseresultatet i fjärde kvartalet var högre än väntat men marginalen ett par tiondelar lägre än snittprognosen. Orderingången landade 1 procent under förväntan.

Det fjärde kvartalet bjöd på organisk tillväxt på 19 procent. Volymökningen har inte lett till några flaskhalsar utan produktionen har tvärt om blivit ännu mer effektiv. Med extra stöd från positiva valutaeffekter stärktes lönsamheten kraftigt och rörelseresultatet steg med hela 41 procent procent.

Epiroc tillverkar utrustning för bergbrytning, borrning och rivning. Kunderna återfinns huvudsakligen inom gruvnäringen som står för 70 procent av omsättningen. Anläggningsmarknaden svarar för återstående 30 procent.

Verksamheten delas in i två segment: Equipment & Service samt Tools & Attachments. Det förstnämnda området rymmer stora maskiner för bergbrytning, transport och borrning och stod ifjol för 75 procent av omsättningen. Tools & Attachments är bland annat borrkronor och hydrauliska tillbehör.

Lönsamheten är betydligt högre inom Equipment & Service som håller en rörelsemarginal på nära 24 procent. Motsvarande för Tools & Attachments är 13 procent.

Epiroc jobbar för att få upp lönsamheten inom Tools & Attachment vilket inneburit att man avstått vissa order under fjärde kvartalet. Det bidrog till att orderingången för området organiskt ökade med bara 1 procent i kvartalet. Lönsamheten förbättrades dock planenligt.

Det är dock området Equipment & Service som är den absoluta vinstmotorn i Epiroc. Området svarade för 84 procent av rörelseresultatet i koncernen ifjol. Det hade också bättre drag i orderböckerna under fjärde kvartalet. Organiskt ökade orderingången med 17 procent. Valutaeffekter och förvärv lyfte tillväxten totalt till 23 procent.

Båda affärsområdena hade lägre orderingång än omsättning i det fjärde kvartalet. Allt annat lika pekar det mot minskad omsättning under kommande kvartal. Epirocs egen prognos för den närmaste tiden är att efterfrågan ligger kvar på nuvarande nivå. Normalt brukar dock första kvartalet vara starkare än det fjärde så det är en försiktig prognos. Vd Per Lindberg förklarade i samband med rapporten att aktiviteten ute hos kunderna fortfarande är bra men att osäkerheten rent allmänt har ökat.

Epiroc har satt som mål att öka omsättningen med 8 procent om året och att växa snabbare än den underliggande marknaden. Tillväxten ska ske både organiskt och med hjälp av förvärv. Under 2018 genomfördes sex förvärv och under inledningen av 2019 har ytterligare ett par förvärv slutförhandlats.

Per Lindberg understryker i sitt vd-ord att Epiroc i framtiden kontinuerligt behöver göra förvärv för att säkra långsiktig tillväxt och tillgång till ny teknik och nya marknader.

Per Lindberg

De analytiker som bevakar Epiroc räknar enligt databasen Factset med att bolaget får svårt att lyfta lönsamheten så mycket högre än dagens nivå. Vinsterna väntas därmed öka ungefärligen i takt med omsättningen de kommande åren. Snittprognoserna för vinst per aktie ligger innevarande år på 5,13 kronor och på 5,44 kronor för 2020.

Estimaten för de kommande åren föll tillbaka under slutet av förra året. De har dock stabiliserats under inledningen av 2019. P/e-talen föll kraftigt under fjolårets kursras men de har återtagit en del mark de senaste månaderna. För tillfället uppgår p/e-talet för den billigare B-aktien till 16,6 på 2019 års estimat och till 15,6 för 2020.

B-aktien ger samma rätt till utdelning som A-aktien. Med lägre kurs blir direktavkastningen högre. Utdelningen för 2018 föreslås bli 2,10 kronor per aktie vilket innebär en direktavkastning på B-aktien på 2,5 procent. För de båda närmaste åren väntas direktavkastningar på 2,9 procent respektive 3,1 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 38 285 41 098 42 978 44 996
Rörelsemarg., % 20,3 20,3 20,6 20,8
Vinst/aktie, sek 4,50 5,13 5,44 5,78
Utdelning, sek 2,10 2,43 2,62 2,83
Källa: Factset        

 

Epiroc fick inte fullt godkänt av aktiemarknaden för sin bokslutsrapport. Framför allt orderingången hamnade i fokus. Trenden under andra halvåret har varit lite svagare än under det första och bolagets något försiktiga prognos för efterfrågan i det innevarande kvartalet spädde på oron.

Kurstappet blev dock kortvarigt och idag står aktien några procent högre än innan rapporten.

Cirka 60 procent av Epirocs försäljning är eftermarknadsrelaterad vilket stabiliserar intäkterna över en konjunkturcykel.  För tillfället är efterfrågan störst på utrustning för expansion av existerande gruvor. Under 2019 väntar sig dock bolaget att ersättningsinvesteringarna kommer att öka.

Precis som Atlas Copco har även Epiroc en mycket flexibel kostnadsbas. Bolaget tillverkar bara cirka 25 procent av delarna i sina produkter själv. Resterande 75 procent köps in. Produktionen består därmed huvudsakligen av sammansättning vilket gör marginalerna volymstabila.

Vi tror att oron för industrikonjunkturen kommer att bestå en tid på aktiemarknaden. Gruvnäringen har dock historiskt haft sitt eget konjunkturmönster som inte helt följer industrin. För tillfället är efterfrågan stark och bland annat den snabba tillväxten för batterimarknaden stödjer efterfrågan på framför allt koppar.

Med sin flexibla kostnadsstruktur och stora eftermarknadsaffär och aktiva förvärvsstrategi tycker vi fortfarande Epiroc är ett bra val för den som vill ha en cyklisk exponering. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Epiroc B Köp 85,96 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -