På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Risk för bakslag i Billerudkorsnäs

Aktieanalys Billerudkorsnäs pappersförpackningar ökar i efterfrågan. Vinstutvecklingen har trots det varit svag och bolaget har fortfarande en hel del att bevisa.

2018 blev ännu ett slagigt år för Billerudkorsnäs aktie. Marknaden kastas mellan hopp och förtvivlan då efterfrågan på förpackningsmaterial är stark men Billerudkorsnäs resultat tyngs av framför allt ökade råvarukostnader men även av interna problem. Ökade kostnader i bolagets jätteprojekt vid Gruvön har också bidragit till aktiemarknadens oro. Facit för 2018 blev en kursnedgång på 25 procent för aktien.

Operativt slutade 2018 med 6 procent högre omsättning men 37 procent lägre resultat än året innan. Omsättningstillväxten kom helt och hållet från högre priser och mixeffekter. Volymerna var ned 5 procent jämfört med 2017. Att volymerna minskade trots bra efterfrågan inom alla segment beror enligt Billerudkorsnäs främst på att man valt att bygga upp lager samt på vedbrist.

Brist på ved och därför stigande priser på den ved som finns att tillgå var ett problem för Billerudkorsnäs under hela fjolåret. Vedpriserna steg med hela 25 procent under året och även priserna på kemikalier ökade kraftigt. Prishöjningar kunde inte fullt ut kompensera för de ökade kostnaderna vilket pressade resultatet under året.

Billerudkorsnäs är helt inriktat mot produktion av förpackningsmaterial. Produktion sker vid fem anläggningar i Sverige samt en vardera i Finland och England. Av försäljningen går drygt 70 procent till marknader i Europa. Asien står för knappt 20 procent av omsättningen och resterande cirka 10 procent är spritt över flera mindre marknader.

Verksamheten delas in i tre affärsområden: Packaging Paper, Consumer Board och Corrugated Solutions. Packaging Paper (som svarade för drygt 40 procent av fjolårets rörelseresultat före av- och nedskrivningar) säljer kraft- och säckpapper som används till allt från müsli till murbruk.

Consumer Board (35 procent av koncernens rörelseresultat) tillverkare vätske- och förpackningsmaterial huvudsakligen för drycker och livsmedel.

Corrugated Solutions (drygt 20 procent av rörelseresultatet) levererar material till wellpapptillverkare och färdiga förpackningslösningar huvudsakligen till livsmedelsindustrin.

Sammantaget är dagligvaror (mat och dryck) den största kundkategorin för Billerudkorsnäs med nära 60 procent av omsättningen.

Det är konjunkturokänslig försäljning som i gengäld inte växer särskilt snabbt. Det finns dock en strukturell tillväxt för pappersförpackningar som drivs av viljan att komma bort från plastförpackningar som belastar miljön mer. E-handelns snabba tillväxt ökar också efterfrågan på förpackningar generellt.

Billerudkorsnäs gör sitt till för att driva på utvecklingen genom att ta fram nya innovativa förpackningslösningar. I slutet av 2016 fattades beslutet att genomföra omfattande investeringar för att stärka upp kapaciteten att leverera hållbara förpackningslösningar för mat och dryck.

Huvudnumret i satsningen, kallad Next Generation, är investeringen i en ny kartongmaskin vid anläggningen i Gruvön. Det är ett jätteprojekt som överskridit sin kostnadskalkyl rejält. Den nya kartongmaskinen blir en av de största i världen och hela Next Generation beräknas i nuläget kosta Billerudkorsnäs 7,6 miljarder kronor.

Byggprojektet i Gruvön närmar sig slutförande och det uppgavs i bokslutsrapporten löpa planenligt. Målet är att starta produktion under våren. Full kapacitet i den nya maskinen kommer dock inte att nås förrän om flera år.

Vid sidan om kartongmaskinen vid Gruvön så är ett stort arbete för Billerudkorsnäs att komma till rätta med bolagets operativa instabilitet. De senaste åren har plåtas av ständigt återkommande produktionsstopp och problem av varierande slag. Bolaget har därför inte kunnat dra full nytta av den goda efterfrågan. Arbetet med att uppnå förbättringar på det området drogs igång under fjolåret av nya vd:n Petra Einarsson.

Utfallet i Billerudkorsnäs fjärde kvartal var överlag sämre än väntat men estimaten för de kommande åren justerades inte ned särskilt mycket efter rapporten. Vinstprognoserna har dock befunnit sig i utförsbacke en längre tid för bolaget.

Snittprognoserna för vinst per aktie under 2019 och 2020 ligger enligt databasen Factset på 6,39 kronor respektive 8,48 kronor. De estimaten ger p/e-tal på 18,5 respektive 14,0. De senaste årens stora investeringar har drivit upp skuldsättningen i Billerudkorsnäs. Justerat för nettoskulden värderas rörelsen till 16,4 gånger innevarande års väntade rörelseresultat.

Utdelningen för 2018 föreslås bli 4,30 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 3,6 procent. De kommande åren väntas direktavkastningen uppgå till 3,6 procent respektive 3,8 procent.

  2018 2019 2020
Omsättning, Mkr 23 692 25 187 26 350
Rörelsemarg., % 8,4 7,9 9,4
Vinst/aktie, sek 5,00 6,39 8,48
Utdelning, sek 4,30 4,20 4,50
Källa: Factset      

 

Utsikterna för Billerudkorsnäs produkter är långsiktigt ljusa. E-handel och ökad miljömedvetenhet driver på efterfrågan för pappersförpackningar och den trenden lär bestå under överskådlig tid. Interna problem har dock förhindrat bolaget från att hittills dra full nytta av den stigande efterfrågan.

Att komma till rätta med en problematisk kultur i en stor organisation som Billerudkorsnäs är inget lätt jobb. Det lär även i bästa fall ta lång tid att få in rätt tänk vad gäller riskminimering och förebyggande arbete. Oplanerade stopp och andra problem lär därför inte upphöra tvärt bara för att en ny vd kommit in.

I närtid finns också fortsatt en stor risk för ytterligare förseningar och kostnadsökningar i projektet vid Gruvön. Produktionsstarten är som sagt tänkt att ske i vår och sedan takta upp under flera år. Det är en komplicerad process där mycket kan gå snett.

De långsiktigt ljusa utsikterna för bolagets produkter till trots väljer vi att behålla en neutral rekommendation på Billerudkorsnäs-aktien. Närhistoriken är svag och risken för nya bakslag känns fortfarande relativt hög. Bolaget har helt enkelt en hel del kvar att bevisa.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BillerudKorsnäs Neutral 118,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -