På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rabatt på guldfond med lägre risk

Fondanalys Trots att guldpriset har en historia av kraftiga svängningar, så har det blivit ett allt populärare inslag hos många professionella investerare. Placera har hittat en fond med lägre risk för en privatinvesterare.

Guldets nyvunna popularitet beror till stor del på att det har låg samvarians med aktier och obligationer, vilket gett det en given plats i en väldiversifierad portfölj.  Historiskt har det setts som en tillgångsklass som är värdebevarande vid tider av hög inflation och när det oroligt på finansmarknaderna.

Det är också tydligt att guld står högt i kurs hos många av världens centralbanker. Flera stora centralbanker har huvuddelen av hela valutareserven placerat i guld. Största andel guld har den amerikanska centralbanken Federal Reserve, med stora delar av guldet förvarat på militärbasen Fort Knox i Kentucky. Sveriges Riksbank använde delar av sin guldreserv senaste vid finanskrisen 2008.

Efterfrågan på guld är på topp, under fjolåret var centralbankerna stora nettoköpare på guldmarknaden. Det var de största köpen på närmare 50 år, enligt statistik från guldintresseorganisationen World Gold Council och IMF.

Men det är inte bara centralbanker och stora institutioner som gillar guld. Guld har de senaste årtiondena fått en allt viktigare roll inom teknikindustrins snabba utveckling.

Det används inom flera industriella processer, som ledare i elektriska komponenter och som katalysatorer i kemiska reaktioner. Det är en viktig metall för att avlägsna föroreningar och minska utsläpp. I och med nano-forskningen stora framsteg (samlingsnamn för mycket små partiklar) tror man att guld i kombination med andra ädelmetallater som Palladium och Platina kan få avgörande effekt på framtida rening av farligt grundvatten.

Och inte minst i dieselskandalens fotspår tror man på sikt att ädelmetalls nano-partiklar kan spela en betydande roll som avgas filter för dieselrening.

Efterfrågan på guld har även ökat i takt med att finansmarknaden ständigt utvecklas. De senaste åren har utbudet av guld och ädelmetall-relaterade produkter som olika typer av börshandlade produkter formligen exploderat. Bara under februari köpte börshandlade fonder 72 ton guld, vilket översteg den totala efterfrågan för hela 2018.

För de privatinvesterare som vill addera guld och ädelmetall till investeringsportföljen för att öka riskspridningen finns det flera vägar att gå.

En är att handla olika typer av börshandlade guld och ädelmetallfonder. Ett annat alternativ är att köpa en guld- och ädelmetallfond som investerar i olika typer av guldbolag. Man ska vara medveten om att båda alternativen har hög risk och svänger mycket i pris. Enligt Morningstar har fondkategorin "Branschfond, ädelmetaller” en standardavvikelse på drygt 31 procent för de senaste tre åren.

Placera har hittat ett intressant alternativ med betydligt lägre risk men som har låg samvariation med aktiemarknaden. Det är hedgefonden Pacific Precious A. Fonden har precis tre år på nacken vilket brukar vara mitt nålsöga för att titta närmare på det.

Pacific Precious A förvaltas av Eric Strand som har mer än 20 års erfarenhet av finansmarknaden. Han har bakgrund som landslagsfäktare och favoritämnet på universitet var diskret matematik.

Eric Strand

Pacific Precious A är en multistrategi-hedgefond med fokus på ädelmetaller. Det som är intressant med fonden är riskprofilen i fonden. Den är olik en vanlig fond, som investerar bara i aktier. Fondens riskegenskaper passar bra som diversifieringskomponenter i en portfölj och därmed minskar den sammanlagda portföljrisken.

Fonden har tre huvudstrategier samt en dynamisk valutasäkringsstrategi. Den första och största huvudstrategin är lång och korta investeringar i fysiskt guld och silver. Normalt investeras 50 procent av fondens värde här.

Den andra strategin är investeringar i två olika typer av ädelmetallbolag. Här finns det hävstång i bolagen vilket är stor skillnad av mot fysiskt guld och silver. Normalt investeras 25 procent här. Det är dels streamingbolag. Det är bolag som finansierar guldgruvebolag och får köpa framtida produktion till ungefär 25 procent av marknadspriset.

Dels är det affärsbolag eller rena gruvbolag. Förvaltaren laborerar i exponeringen mellan de två typerna av bolag efter synen på guldpriset. Uppåtgående guldpris gynnar streamingbolag mer än affärsbolagen.

Tredje delen är lång och kort handel i ädelmetallderivat, normal fördelning är 25 procent. Och den dynamiska valutasäkringen innebär att fonden är valutasäkrad mot den svenska kronan. Det innebär att fonden klarar av en starkare krona utan att tappa avkastning på valutan.

Fonden har en koncentrerad portfölj i mycket likvida innehav på mellan 30 till 40 innehav.

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor. Den fasta förvaltningsavgiften är på låga 0,5 procent per år. Fonden har en rörlig avgift på 0,15 procent av överavkastningen.

Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, som överstiger avkastningströskel, som utgörs av fondandelsvärdet vid den senaste tidpunkt då fonden erlade prestationsbaserad avgift, justerad med den procentuella avkastningen för OMRX Treasury Bill index.

Fonden tillämpar så kallad ”high watermark” mot avkastningströskelvärdet. Det innebär på ren svenska att man nu får man rabatt och ingen rörlig avgift tas ut före fondens värde överstiger värdet 117,85, i skrivande stund är värdet strax under 108.

Placera tycker att spetsfonden Pacific Precious A är köpvärd. Fonden passar investerare som vill ha en viss marknadsexponering mot ädelmetaller med möjlighet att skapa positiv avkastning på en fallande finansmarknad. Och genom att addera Pacific Precious A kan det ge en bättre riskprofil på fondportföljen.

Den som vill veta mer om fonden och förvaltaren Eric Strand kan lyssna på Placerapodden – Den perfekta stormen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Precious A Köp 107,67 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -