På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rektangelformationer

Teknisk analys Rektangelformationer i analysen. Forskningsrapport av Geir Linlökken, forskningschef Investtech.

Ett viktigt område inom teknisk analys är identifikation av geometriska kursformationer i aktiekursen. Tanken är att formationerna beskriver det psykologiska tillståndet hos investerarna, om de framöver är villiga att köpa eller sälja aktier, och därmed indikerar den fortsatta riktningen på kursen. Rektangel-formationer är en typ av sådana formationer.

När en rektangel-formation utvecklas, speglar det att investerarna är osäkra på den fortsatta riktningen för aktien. Kursen går i sidled mellan stöd och motstånd. När ett brott upp kommer speglar det att investerarna har blivit mer optimistiska. Enligt teknisk analysteori ska kursen då stiga med minst lika mycket som rektangelns höjd. Se figur 1.

Figur 1: En aktie utvecklar en rektangel-formation när kursen går i sidled mellan stöd och motstånd. Om kursen bryter upp från rektangeln ges en köpsignal. Aktien ska enligt teknisk analysteori stiga minst lika mycket som formationens höjd. Om kursen bryter ned ges en säljsignal och aktien ska falla lika mycket som formationens höjd.

Figur 2: Köpsignal (till vänster) och säljsignal från rektangel-formation.

Med teknisk analys-terminologi säger vi att ett brott upp utlöser en köpsignal. Motsvarande utlöser ett brott ned en säljsignal. Vi har undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen.

 

Läs mer om Investtechs metod här och få gratis tillgång i 14 dagar.

 

Identifiering

Många investerare identifierar rektangel-formationer genom att se på kursdiagram och teckna in stöd- och motståndslinjer för hand. En sådan metod har många svagheter. Det är framför allt en subjektiv metod, vilket gör att man lättare ser de formationer man önskar att se. Dessutom är det tidskrävande. Vi behöver därför en automatisk algoritm där en dator identifierar formationer och signaler.

I den här rapporten har vi undersökt vilka kursrörelser som följde efter köp- respektive säljsignaler från rektangel-formationer på Stockholmsbörsen. Statistiken är baserad på rektangel-formationer som är automatiskt identifierade av Investtechs algoritmer på den medellångsiktiga kursgrafen, bestående av 395 handelsdagar. Det har inte varit parameteroptimering eller algoritmändringar under undersökningen. Vi gör därmed rätt och slätt en analys på föreliggande historiskt material.

För att data ska vara så representativ som möjligt för investerare i svenska aktier tar vi bort vissa signaler: närliggande signaler, formationer med lägre höjd än 2%, i aktier med låg likviditet, extrema kursrörelser.

Forskning på rektangelformationer

Totalt identifierades 1604 köpsignaler och 1062 säljsignaler från rektangel-formationer i svenska aktier under perioden 2003 till 2014.

Figur 3: Genomsnittlig kursutveckling efter identifierade signaler från rektangelformationer på Investtechs medellånga kursgrafer. Aktier med köpsignaler (blått diagram) har tenderat överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med säljsignaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen.

Köpsignaler

Vi ser att köpsignaler från rektangel-formationer identifierade i Investtechs medellånga grafer historiskt har gett en god kursuppgång de följande månaderna. I snitt steg aktierna som gett köpsignal med 5,8% de följande tre månaderna. Det är betydligt bättre än referensindex, som steg med 4,0% under samma period.

Genomsnittstalen är alltså signifikant positiva. Det är dock stor variation från signal till signal. 63,3% av signalerna gav en positiv avkastning eller noll i avkastning efter 66 handelsdagar medan 36,7% gav en negativ avkastning. Det är därmed relativt stor sannolikhet att förlora pengar på en enskild investering baserad på köpsignal från en rektangel-formation. Om man upprepar strategin många gånger visar dock statistiken att man med stor sannolikhet får en samlad avkastning som är klart positiv.

Säljsignaler

Säljsignaler från rektangel-formationer identifierade av Investtechs medellånga kursgrafer har historiskt gett en sidledes utveckling de första två-tre följande veckorna och visat en svagare utveckling än referensindex. I snitt steg aktierna som gett säljsignal med 3,0% de följande tre månaderna, vilket är 1,0 procentenheter lägre än referensindex.

Genomsnittstalen är baserade på 1062 observationer och anses som signifikanta. Liksom för köpsignalerna är variationen stor från signal till signal. 43,1% av säljsignalerna gav en negativ avkastning eller noll i avkastning efter 66 handelsdagar medan 56,9% gav positiv avkastning.

Sammanfattning och slutsats

Köpsignalerna gav en genomsnittlig avkastning på 5,8% de följande tre månaderna, medan säljsignalerna gav en avkastning på 3,0%. Jämfört med genomsnittlig utveckling av referensindex gav köpsignalerna en överavkastning på 1,7 procentenheter medan säljsignalerna gav en underavkastning på 1,0 procentenheter. Statistiska tal antyder hög grad av signifikans för att köpsignaler ger meravkastning.

Läs hela forskningsrapporten här.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -