På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler

Teknisk analys Den kortsiktiga optimismen på börsen stiger, enligt Investtechs tekniska analyser. Två aktier har köpsignaler, men en underleverantörsaktie saknar stöd.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index inledde veckan positivt med en uppgång på cirka 1 procent. Indexet har marginellt brutit upp genom motståndet vid 568 punkter. Ett etablerat brott upp genom nästa motståndsnivå vid 595 punkter är positivt för indexet medan ett etablerat brott ned genom stödet vid 568 samt 562 punkter är negativt för indexet.

Investtechs hausseindex står nu i 63 på kort sikt och 41 på lång sikt. Dagens nivåer indikerar övervikt av optimism i marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt fortfarande råder en övervikt av pessimism. Högt 21-dagars RSI ger också indikation om optimism på kort sikt.

Stockholmsbörsens insynspersoner är dock fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 188 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 110. Köpandelen på månadsbasis är därmed 63 procent. På årsbasis är köpandelen mycket hög med 75 procent.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt.

 

Smart Eye som utvecklar avancerad ögonspårningsteknik driven av AI (artificiell intelligens) befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare ökar och ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskning på aktier i stigande trendkanaler.

Aktiekursen har stigit med över 35 procent den senaste månaden och nu nått en all-time high notering som signalerar en vidare uppgång. Aktien saknar motstånd och vid reaktion ned återfinns stöd vid cirka 85 kronor. En starkt positiv volymbalans och ett starkt positivt kortsiktigt momentum med ett RSI-värde över 70 indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna och stärker trendbilden i aktien.

Det är värt att notera att volatilitetsrisken som anger förhållande till hur stora svängningar det normalt sett är i aktien är hög vilket kan medföra stora dagliga och månatliga variationer. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Mjukvarubolaget Enea har brutit upp ur den stigande trendkanalen på kort, medellång och lång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare vilket öppnar för en starkare stigningstakt och indikerar en ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskning på aktier som brutit upp ur stigande trendkanaler.

Aktien saknar motståndsnivåer på kort, medellång och lång sikt och närmaste stödnivå återfinns vid cirka 114 kronor på medellång sikt. En positiv volymbalans och ett starkt positivt kortsiktigt momentum med ett RSI-värde över 70 indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna och stärker trendbilden i aktien. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bulten AB som levererar delar till fordonsindustrin har brutit ned ur en fallande trendkanalen på medellång och lång sikt. Det indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och investerare godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur aktien. Enligt Investtechs forskning på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt svag kursutveckling i aktien.

Aktien har en negativ volymbalans och ett starkt negativt kortsiktigt momentum med ett RSI-värde under 30 som bekräftar trendbilden. Det indikerar ökad pessimism bland investerarna och försvagar aktien ytterligare. På medellång sikt saknar aktien stöd och vid en rekyl upp möter aktien motstånd vid cirka 88 kronor. Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Figuren visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -