Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Nickel Mountain, Simris Alg, Collector, Enlabs, Tobin, Precise, Leovegas, Addlife, Net Ent, IPC, Wihlborgs, XXL, Infront, Moberg Pharma, Eniro: Här är resultaten. (Uppdaterad)

NGM-noterade Nickel Mountain Group hade en nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor under 2018 (85.000 kronor 2017). Rörelseresultatet blev -5 miljoner kronor (-3,6) och resultatet efter skatt blev en vinst om 2,9 miljoner kronor (-7,3).

Nickel Mountain Resources beslutade att genomföra en riktad aktieemission under fjärde kvartalet, som tillför 10,2 miljoner kronor före relaterade kostnader.

Simris Alg, som odlar alger och som tillverkar kosttillskott, redovisar en rörelseförlust om 6,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-6,4).

Resultat före skatt uppgick till -6,5 miljoner kronor (-6,5). Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,3).

"I och med detta bokslut tänker vi även lämna hundåren bakom oss, där vi på grund av EU-regelverket endast haft obetydlig försäljning. Vi fortsätter givetvis driva processen för att få våra produkter godkända även på hemmaplan, men fokuserar istället våra försäljningsinsatser på andra marknader", säger vd Fredrika Gullfot i en kommentar.

Under 2019 siktar bolaget på en total försäljning på mellan 6,5 miljoner och 11,6 miljoner kronor, med en "målsättning" runt 9 miljoner.

Nischbanken Collectors resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 191 miljoner kronor (170). Intäkterna var 690 miljoner kronor (530). Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (129).

Kreditstocken växte 34 procent under 2018 till 26,1 miljarder kronor, efter att ha rapporterat 26 procents ökning till 23,1 miljarder kronor i det tredje kvartalet. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.

First North-bolaget Enlabs hade en organisk tillväxt om 17,5 procent under fjärde kvartalet 2018, jämfört med föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till 8,9 miljoner euro (7,7). Spelintäkterna ökade med 24 procent till 8,0 miljoner euro (6,5). Antalet aktiva kunder var 37.087 (31.411), en ökning med 18 procent, och deponeringar uppgick till 23,8 miljoner euro (16,7), en ökning med 43 procent.

Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 92,4 procent. Mobila intäkter stod för 54 procent (47) av de totala spelintäkterna. Mediaintäkterna uppgick till 0,77 miljoner euro (1,11), en minskning med 31 procent. Ebitda-resultatet blev 2,9 miljoner euro (2,7), med en ebitda-marginal om 32,2 procent (34,7).

Bostadsutvecklaren Tobin Properties redovisar ett rörelseresultat om -24,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (0,0). Det gångna kvartalets totala intäkter var 70,8 miljoner kronor (31,2).

För det gångna helåret redovisas ett rörelseresultat om -26,8 miljoner kronor (53,7). Tidigare i februari sänkte bolaget prognosen för det gångna helårets rörelseresultat till spannet -25 till -30 miljoner kronor. Under 2018 gjordes flera prognossänkningar i det svaga marknadsklimatet.

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -15,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-12,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:03).

Nettoomsättningen uppgick till 13,9 miljoner kronor (14,2). Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 80,5 procent (91,7). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet blev -14,3 miljoner kronor (-5,3).

Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -9,1 miljoner kronor (3,1) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 79,5 miljoner (117).

"Med fortsatt stor volatilitet på marknaden för mobilt kan 2019 bli ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv. Precise Biometrics har dock en trygg finansiell ställning, vilket möjliggör de satsningar vi har företagit oss och som vi är övertygade kommer att bidra till ett förbättrat resultat under kommande år", skriver bolaget i rapporten.

Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing hade en nettoomsättning på 692 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (558). Rörelseresultatet blev 47 miljoner kronor (43), exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 18 procent till 52 miljoner kronor (45).

Försäljningstillväxten var 24 procent i kvartalet medan den organiska tillväxten uppgick till 6 procent.

"För verksamhetsåret 2019 bedöms den allmänna marknadsutvecklingen vara i linje med 2018 inom de flesta marknaderna. Nordic Waterproofing räknar med att uppnå de finansiella målen och att den organiska tillväxten kommer att överstiga den allmänna tillväxten på de marknader koncernen arbetar på. Förutom organisk tillväxt förväntar sig koncernen även fortsatt tillväxt genom selektiva förvärv", skriver bolaget.

Under förutsättning av "normala väderförhållanden under fjärde kvartalet, förväntas rörelseresultatet (ebit) före jämförelsestörande poster att öka jämfört med 2018", heter det vidare.

En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (3:75).

Mobilspelbolaget Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 8,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2018 (6,1).

Väntat var 9,7 miljoner enligt Infront Datas estimatsammanställning med prognoser från tre analytiker. Rörelseresultatet var 2,6 miljoner euro (2,1). På denna punkt låg snittestimatet på 4,3 miljoner euro. Intäkterna uppgick till 84,5 miljoner euro, mot väntade 83,1 miljoner. Utdelningen föreslås blir 1:20 kronor, samma nivå som för 2017. Analytiker hade räknat med en utdelning om 0:13 euro, motsvarande cirka 1:36 kronor.

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar en nettoomsättningsökning om 3 procent till 685 miljoner kronor (668) under det fjärde kvartalet 2018.

Ebita-resultat uppgick till 74 miljoner kronor (79), motsvarande en ebita-marginal om 10,8 procent (11,7). Resultat efter skatt uppgick till 44 miljoner kronor (40), motsvarande ett resultat per aktie om 1:83 kronor (1:67). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 92 miljoner kronor (97). Styrelsen föreslår en utdelning om 2:20 kronor per aktie, vilket är samma förslag som i fjol.

Spelbolagsunderleverantören Net Ent redovisar ett rörelseresultat, inklusive vissa engångposter, om 146 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (153). Analytiker hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat om 172 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

I resultatet ingår kostnader för omorganisation om 22 miljoner kronor samt en nedskrivning av ett projekt inom virtual reality om 5 miljoner kronor. Exklusive dessa poster låg rörelseresultatet på 174 miljoner kronor (153).

Det rapporterade ebitda-resultatet landade på 204 miljoner kronor, inklusive kostnaderna för omorganisationen. Det justerade ebitda-resultatet var 226 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 230 miljoner kronor, enligt Bloombergs analytikerenkät.

Nettoresultatet blev 137 miljoner kronor (155), motsvarande en vinst per aktie om 0:57 kronor (0:65).

Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor (425), mot väntade 467 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2:25 kronor per aktie (2:25). Snittestimatet låg här på 2:29 kronor, enligt Bloomberg.

IPC, som knoppats av från Lundin Petroleum, redovisar ett resultat efter skatt på 29,3 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2018 (9). Nettoomsättningen uppgick till 112 miljoner dollar (54,6). Ebitda-resultatet blev 58 miljoner dollar (33,4).

Nettoproduktionen i snitt uppgick till 34.600 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) under det fjärde kvartalet, vilket var högre än bolagets prognos. För helåret uppgick nettoproduktionen i snitt till 34.400 boepd, vilket kan ställas mot bolagets reviderade prognos om 32.500-34.000 boepd.

Rörelsekostnader per fat uppgick till 12:40 dollar för helåret, lägre än prognosen om 12:60 dollar och capex upgick till 39,0 miljoner dollar, jämfört med guidningen på 44 miljoner dollar.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 687 miljoner kronor (633) i det fjärde kvartalet 2018.

Driftsöverskottet uppgick till 479 miljoner kronor (440) medan förvaltningsresultatet blev 355 miljoner kronor (295). Wihlborgs värdeförändringar för fastigheter blev 854 miljoner kronor (993). Efter skatt blev resultatet 934 miljoner kronor (1.073), motsvarande 6:08 kronor per aktie (6:98). En utdelning om 3:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (3:13).

Den norska sportkedjan XXL redovisar ett ebitda-resultat om 115 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (332)

Analytiker hade i snitt räknat med att XXL skulle ha ett ebitda-resultat om 119 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas sammanställning med bidrag från fem analytiker. Utfallet för det fjärde kvartalet innebär att ebitda-resultatet för helåret landar på 541 miljoner kronor, ned från 828 miljoner för 2017.

När XXL vinstvarnade den 19 december var bolagets prognos att ebitda för 2018 skulle ligga i intervallet 530-560 miljoner kronor. Aktien backade 30 procent samma dag och XXL:s börsvärde har krympt med nästan 70 procent det senaste året. Bolagets dåvarande vd Ulf Bjerknes fick lämna sin post samma dag.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till 64 miljoner norska kronor (285). Analytiker hade tippat på 73,2 miljoner.

Intäkterna i det fjärde kvartalet låg på 2.569 miljoner norska kronor (2.525). Analytiker hade räknat med 2.525 miljoner.

Den norska fintech-koncernen Infront, där bland annat Nyhetsbyrån Direkt ingår, redovisar intäkter om 70,8 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (65,8).

Det justerade ebitda-resultatet var 12,0 miljoner norska kronor (13,9). Nedgången beror främst på högre personalkostnader och på investeringar i framtida tillväxt, skriver Infront.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 1,8 miljoner norska kronor (8,7).

Utdelning föreslås bli 0:45 kronor per aktie (0:40).

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma, som presenterade två större nyheter efter börsstängning på måndagen, redovisar ett resultat efter skatt på 11 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (9,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:55).

Nettoomsättningen uppgick till 97,1 miljoner kronor (90,1). Rörelseresultatet blev 22,5 miljoner kronor (17,6). Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018.

Moberg Pharma har tecknat ett licensieringsavtal med Bayer avseende MOB-015 i Europa, berättade bolaget på måndagskvällen. På natten mot tisdagen offentliggjordes att bolaget säljer sin OTC-verksamhet för 1,4 miljarder kronor.

Moberg Pharma säljer sin verksamhet för receptfria produkter, OTC-verksamheten, för 155 miljoner dollar kontant, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Köpare är Round Table Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners. Affären medför en reavinst om cirka 500 miljoner kronor.

"Transaktionen möjliggör för Moberg Pharma att fokusera ytterligare på MOB-015-pipeline-programmet samt dela ut betydande värden till sina aktieägare", skriver bolaget som på måndagskvällen berättade att bolaget tecknat ett utlicensieringsavtal med Bayer avseende MOB-015 i Europa.

Moberg Pharma avser att använda köpeskillingen till att återlösa utestående obligationer och till en utdelning till sina aktieägare om cirka 43-45 kronor per aktie.

Eniro meddelade på måndagskvällen om en goodwillnedskrivning på totalt cirka 565 miljoner kronor baserat på bland annaten bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten. Nedskrivningen, som inte är kassaflödespåverkande, belastar resultatet i fjärde kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande som offentliggjordes på måndagskvällen.

Bolaget släppte i samma veva rapporten för det fjärde kvartalet. Totala rörelseintäkter uppgick till 320 miljoner kronor, en minskning med 17 procent. Ebitda-resultatet blev 37 miljoner kronor (44). Ebitda-marginalen uppgick till 11,6 procent (11,5). Justerat ebitda uppgick till 38 miljoner (62).

Rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev -565 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år var resultat +2 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 miljoner kronor, att jämföra med 6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet föregående år. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam-, eller preferensaktier.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -