På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Essity: Stabilt, lovande, köpvärt

Aktieanalys Essity avslutade ett jobbigt 2018 klart bättre än väntat. Prishöjningar och effektiviseringar biter bra och med stabilare massapriser tycker vi utvecklingen ser lovande ut.

Essity gladde aktieägarna med en betydligt starkare rapport för sitt fjärde kvartal än vad som var väntat. Även bolaget själva tycks ha blivit positivt överraskade över volymtillväxten och marginalförbättringen i kvartalet. På sista raden var utfallet hela 18 procent över snittprognosen i Infronts sammanställning av estimat.

Organiskt ökade Essity omsättningen med 3,3 procent vilket även det var klart över förväntan. Snittprognosen låg på 2,1 procent.

Det var huvudsakligen höjda priser som drev på tillväxten i kvartalet. Essity har under hela 2018 plågats av kraftigt stigande massapriser och även av höga energipriser. På en hårt konkurrensutsatt marknad är det inte alltid lätt att fullt ut kompensera sig för ökade tillverkningskostnader, men Essity har ändå höjt sina priser mot konsument och det tycks inte ha avskräckt konsumenterna. Tvärt om har volymerna ökat något. Flertalet konkurrenter är i samma sits och har också genomfört prishöjningar.

Fler prishöjningar är att vänta under 2019 enligt vd Magnus Groth. Massapriserna har visserligen stabiliserats något på sistone, men de ligger fortfarande kvar på en historiskt hög nivå. Om massa- och energipriser förblir stabila kommer ytterligare prishöjningar att slå igenom bra på marginalerna.

Lönsamheten var i det fjärde kvartalet klart lägre än för ett år sedan men samtidigt klart högre än väntat. Den justerade rörelsemarginalen, ebita, landade på 11,1 procent vilket var en hel procentenhet högre än snittprognosen. Det är dels en effekt av de höjda priserna, men också av de kostnadsbesparingar som Essity har genomfört de senaste åren.

Redan innan verksamheten inom det som nu är Essity knoppades av från SCA i mitten av 2017 hade effektiviseringsarbetet påbörjats. Under ett program kallas Tissue Roadmap arbetar Essity för att lyfta värdeskapandet. Bland annat ska affärsområdena bli mer flexibla och snabbare på att få in nya produkter i produktion.

I takt med att råmaterialpriserna skenat har också arbetet med att sänka kostnaderna i Essity intensifierats. Under hösten lanserades en utökning av Tissue Roadmap som syftar till att sänka kostnaderna med ytterligare 900 Mkr till utgången av innevarande år. Vid årsskiftet var årstakten i besparingarna 150 Mkr.

Sammantaget har Essity sänkt kostnaderna med väl över en miljard kronor under 2018. Bolaget har inte något uttalat mål för rörelsemarginalen men siktar på att nå en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Vid årsskiftet var avkastningen 12 procent.

Essity har tre affärsområden. Området Personal Care (bland annat blöjor, bindor och inkontinensskydd) är något av en vinstmotor i koncernen och står för knappt hälften av rörelseresultatet.

Personal Care var det enda av Essitys tre områden som rapporterade ett ökat rörelseresultat i fjärde kvartalet. Det var huvudsakligen förvärvet av BSN Medical i fjol som låg bakom vinstlyftet. Organiskt ökade området Personal Care omsättningen med 3,1 procent mot väntade 2,4 procent.

Av de tre områdena var det Consumer Tissue (bland annat toalett- och hushållspapper) som överraskade mest jämfört med förväntningarna. Den organiska tillväxten för området landade på 4,6 procent mot väntade 1,5 procent. Det var huvudsakligen högre priser som drev tillväxten. Det justerade rörelseresultatet för Consumer Tissue var 24 procent högre än väntat i kvartalet.

Området Professional Hygiene (bland annat pappershanddukar) presterade ungefär som väntat i kvartalet.

Sammantaget slutade 2018 med ett vinsttapp på 3 procent för Essity. Det är bra jobbat med tanke på att massapriserna vid årsskiftet låg 20 procent högre än året innan. Den totala negativa effekten på rörelseresultatet från massa- och energipriserna uppskattas till 4,7 miljarder kronor. Det ska ställas mot ett rörelseresultat på cirka 13 miljarder kronor.

Vinstprognoserna har fått skruvas upp en hel del efter det oväntat starka fjärde kvartalet. Snittprognosen för 2019 är nu enligt databasen Factset ett resultat per aktie på 12,68 kronor per aktie. Det innebär en vinsttillväxt på 13 procent jämfört med 2018.

För 2020 väntas en vinst på 14,76 kronor per aktie vilket är en ökning med 16 procent.

Vinstprognoserna för de kommande åren ger p/e-tal på 19,6 respektive 16,8.

Utdelningen för 2018 föreslås bli 5,75 kronor per aktie, vilket den även var året innan. Det ger en direktavkastning på 2,3 procent. Direktavkastningen de kommande åren väntas uppgå till 2,5 procent respektive 2,8 procent.

Essity-aktien är högt värderad men bolaget har också en konjunkturstabil efterfrågan och starka marknadspositioner runt om i världen. Lönsamheten släpar fortfarande efter de bästa konkurrenterna men 2018 visar att Essity har goda chanser att lyfta marginalerna de kommande åren.

De kraftiga uppgångarna i massa- och energipriserna skymmer utvecklingen men att Essity trots kostnadsinflationen håller resultatet mer eller mindre oförändrat är starkt. Arbetet med att effektivisera produktion och logistikkedja pågår fortfarande och det finns sannolikt mer att hämta ur den processen. Fortsatta prishöjningar under innevarande år bör också få bra effekt på marginalerna om massapriserna fortsätter den stabilisering som gått att skönja på sistone.

Efterfrågan på blöjor, bindor och toalettpapper påverkas knappt alls av konjunkturläget. Den stabiliteten har blivit ett allt mer attraktivt inslag i Essity-aktien i takt med att konjunktursignalerna allt tydligare pekar mot en dämpning.

Sammantaget tycker vi att avslutningen på fjolåret bådar gott inför framtiden för Essity. Med den oro som präglar industrikonjunkturen framstår aktien som ett intressant alternativ. Rekommendationen blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Essity B Köp 249,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -