På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler

Teknisk analys Investtechs tekniska analys visar på köpsignaler i två aktier. Ett konsultbolag får däremot säljsignaler.

För Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index har ingen trendkanal identifierats på medellång sikt. Indexet befinner sig strax under stödet från kursbottnarna vid 546 punkter. Närmaste horisontella stöd finns nu på lång sikt vid 435 punkter. Brott genom motståndet kommer vara positivt för indexet.

Investtechs hausseindex har stigit den senaste veckan och står nu i 52 på kort sikt och 29 på lång sikt. Dagens nivåer indikerar jämvikt mellan pessimism och positivism i marknaden på kort sikt, medan det på lång sikt fortfarande råder en övervikt av pessimism.

Stockholmsbörsens insynspersoner är dock mycket positiva för tillfället. Den senaste månaden har Investtech registrerat 464 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 133. Köpandelen på månadsbasis är därmed 78 procent. På årsbasis är köpandelen också mycket hög med 75 procent. Vi får leta oss tillbaka till 2012 för att hitta högre värden. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag, och är en indikation på att börsen är fundamentalt billig.

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt.

 

Omsorgsföretaget Humana AB har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Genomsnittsutvecklingen efter denna typ av signal motsvarar meravkastning på 2,8 procentenheter mot börssnittet på tre månaders sikt. Detta kan jämföras med meravkastning på 1,5 procentenheter för aktier inne i fallande trendkanaler. Trendbrottet signalerar därmed högre stigningstakt.

Slutkursen på 64,50 kronor innebär också att kursen passerat motståndet vid 63,70 vilket är ytterligare en positiv signal. RSI antyder samtidigt att kortsiktigt momentum är positivt vilket öppnar upp för ytterligare kursuppgång.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

SAS har vid flera tillfällen under senaste året reagerat ned från kursnivåer kring 22 kronor. I och med måndagens slutkurs på 22,96 kronor har motståndet brutits vilket är en köpsignal. Kursen har också utlöst en köpsignal från en rektangelformation vilket ger statistiskt goda utsikter för fortsatt uppgång och meravkastning mot marknaden under kommande månader, enligt Investtechs statistik.

Insynshandeln är positiv, enligt Investtechs Insiderbarometer, efter att tre köp rapporterats i december. Detta antyder att aktien är fundamentalt köpvärd.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

IT-tjänsteföretaget Tieto har brutit en långsiktigt uppåtgående trendkanal och utlöst säljsignaler från toppformationer som enligt teknisk analysteori signalerar negativt trendomslag. På medellång sikt visas ännu ingen tydlig trend enligt Investtechs algoritmer. Däremot ser vi att investerare sedan en tid tillbaka tenderat att gå ned i pris för att komma ur aktien – bottnarna och topparna i kursen har stadigt blivit lägre.

Nedgången på måndagen resulterade i att en tidigare stödnivå vid 250 kronor bröts. Det är en negativ signal för aktien och i detta fall en säljsignal. Negativ volymbalans förstärker signalen.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Figuren visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

Adrian Axelsson, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -