På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Är du försäkrad om olyckan kommer?

Privatekonomi Med en olycksfallsförsäkring i bagaget kan du mildra ekonomisk förlust om olyckan är framme. Men vilka alternativ finns? Och vad händer med skyddet när du blir äldre? Placera rätar ut alla frågetecken.

Allt fler svenskar betalar för att skydda sig, och familjen vid oförutsedda händelser. Placera har tidigare skrivit om sjukvårdsförsäkring, som man skulle kunna beskriva som en biljett direkt till specialistvården, utan mellanhänder.

Men den allra vanligaste personförsäkringen är en olycksfallsförsäkring. Här handlar det inte om att få snabbare vård, utan om ekonomisk ersättning vid kroppskada som inträffar genom en oförutsedd händelse.

Det kan handla om att du till exempel halkar på en isfläck och skadar axeln, eller att du får en bestående funktionsnedsättning efter en olycka, även kallad medicinsk invaliditet.

Exempel på skador som oftast inte omfattas av en olycksfallsförsäkring är förgiftning orsakad av mat eller dryck, ingrepp vid medicinsk behandling och förslitningar till följd av exempelvis ryggskott och diskbråck.

Men försäkringsbolagen har olika definitioner på vad som räknas som ett olycksfall, och därför omfattar olika försäkringar olika typer av olyckor.

Placeras genomgång visar att vissa försäkringar gäller vid kroppsskada orsakade av insektsbett, exempelvis borrelia och TBE, medan andra inte omfattar detta.

Därför är det viktigt att läsa på och jämföra flera försäkringsbolag för att hitta det som passar bäst för dig.

Ofta är olycksfallsförsäkringen kombinerad med en sjukförsäkring, men de går även att teckna separat. Skillnaden är att en olycksfallsförsäkring bara täcker olycksfall, medan en sjukförsäkring även omfattar skador som uppkommit på grund av en sjukdom.

Kolla upp försäkringsbeloppet

Med en olycksfallsförsäkring så kan du få ett engångsbelopp utbetalat vid medicinsk invaliditet.

Titta i försäkringsvillkoren vilket försäkringsbelopp som gäller. Det är detta belopp som ligger till grund för hur ersättningen beräknas.

Oftast går det att teckna försäkringen på flera olika nivåer och många gånger följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet som är 46 500 kronor 2019. Nivåerna tecknas då på 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Försäkringsbeloppen kan därmed variera från cirka 500 000 till 2 000 000 beroende på företag och vad du valt att betala för. Konsumenternas Försäkringsbyrå anser att ett försäkringsbelopp på cirka 1,3 miljoner kronor ger ett bra skydd, men väljer du ett högre belopp får du mer i ersättning.

Vid medicinsk invaliditet varierar sedan ersättningen beroende på invaliditetsgrad, och betalas ut som en procent av det försäkringsbelopp du valt.

Om du till exempel valt försäkringsbelopp på 800 000 kronor och du får en fastställd medicinsk invaliditet på tio procent, så blir ersättningen 80 000 kronor.

Exempel. Karl har valt ett försäkringsbelopp på en miljon kronor. Han är ute och promenerar och ramlar plötsligt, varpå axeln hoppar ur led. Han får bestående smärtor och nedsatt rörlighet på grund av olyckan och hans invaliditetsgrad bedöms till tio procent. Karl får därmed tio procent av en miljon kronor, vilket blir 100 000 kronor i ersättning.

Du kan också få ersättning för kostnader som uppstår vid till exempel sjukhusvistelse, medicinsk rehabilitering, tandskadekostnader och hemhjälp.

Exempel. Sara är ute och rider och faller av hästen och gör sig illa i höften. Hon blir tvungen att åka taxi till sjukhuset för kontroll. När hon senare kontaktar sitt försäkringsbolag får hon ersättning för taxiresan, läkarkostnader och för de kläder som blivit förstörda vid olyckan.

Försäkringsbeloppet sjunker med din ålder

Viktigt att tänka på är att försäkringsbeloppet sjunker när du blir äldre, ofta med flera procent per år, och i vissa fall redan vid 46 års ålder. Det betyder att även om du väljer ett högt försäkringsbelopp så är det ingen garanti för att din ersättning beräknas på det beloppet.

Därför är det viktigt att ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats försäkringsbeloppet sänks.

Exempel. Anders tecknar en olycksfallsförsäkring när han är 35 år och väljer ett försäkringsbelopp på 890 000 kronor. Han fortsätter att betala sin försäkring men från 46 års ålder sänks försäkringsbeloppet med 2,5 procent per år.

När Anders har blivit 60 år råkar han ut för en motorcykelolycka och skadar sitt ena ben så allvarligt att det måste amputeras under knät. Anders får en protes med bra funktion och hans medicinska invaliditetsgrad bedöms till 12 procent.

Anders försäkringsbelopp har nu sänkts till 556 250 kronor och ersättningen för den medicinska invaliditeten blir då 12 procent av det beloppet, alltså 66 750 kronor.

Om Anders hade råkat ut för samma skada som 40 –åring hade hans ersättning i stället blivit 12 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet 890 000 kronor, det vill säga 106 800 kronor.

 (Exemplet är lånat från Konsumenternas.se)

Placeras genomgång visar att skillnaden mellan olycksfallsförsäkringarna varierar stort.

Hos Handelsbanken och Movestic sjunker försäkringsbeloppet exempelvis med 2,5 procentenheter årligen från och med 46 år. Det kan jämföras med Länsförsäkringars försäkring, där nedtrappningen börjar först vid 56 år, men då med fem procentenheter per år. Hos If, Trygg Hansa och Folksam finns ingen nedtrappning alls.

Om det är viktigt för dig att ha lika stort försäkringsskydd nu, som när du blir äldre, är det här ett försäkringsmoment som är viktigt att ha med.

Kostnad

Årspremien för en olycksfallsförsäkring, för någon som är 40 år, ligger på omkring 500 kronor – 2 000 kronor beroende på vilket försäkringsbelopp som väljs.

Här kan du själv jämföra kostnader och vad som ingår i försäkringen hos de olika försäkringsbolagen.

23 miljoner försäkringar

Det finns omkring 23 miljoner sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige. Ungefär hälften av dem utgörs av olycksfallsförsäkringar, enligt branschorganisationen Svensk Försäkring. Att det rör sig om så många, beror på att det är vanligt att teckna fler än en försäkring.

Majoriteten av alla olycksfallsförsäkringar som ingår i statistiken betalas nämligen av en arbetsgivare, och de gäller oftast bara under arbetstid. Därför väljer många att komplettera med en privat olycksfallsförsäkring som även gäller på fritiden, både för sig själv och för familjen.

Vissa har både olycksfallsförsäkring genom arbetsgivaren, och en eller flera individuella olycksfallsförsäkringar. Ofta ingår en olycksfallsförsäkring i fackavgiften, som en gruppförsäkring, om du är medlem i ett fackförbund, ofta då till ett förmånligt pris.

Värt att beakta är att en gruppolycksfallsförsäkring många gånger är mindre omfattande än en individuell olycksfallsförsäkring, men det behöver inte vara så.

Du som går från arbete till pension, tänk på att du då förlorar din arbetsgivarbetalda olycksfallsförsäkring. Och om du har en individuell försäkring så är risken stor att den upphör när du når pensionsålder. Majoriteten av alla olycksfallsförsäkringar för vuxna upphör vid 65 år, och går inte att nyteckna efter 55 år.

Behöver jag flera försäkringar?

Generellt är det inte nödvändigt att betala för flera olycksfallsförsäkringar, så länge du har en som gäller även under din fritid, enligt Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas.

Däremot behöver du inte vara orolig för att bli överförsäkrad eftersom de stora och viktiga ersättningsposterna, som exempelvis invaliditetsersättning, kan utbetalas från alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av vid skadetillfället.

”Det du inte kan få från flera försäkringar är ersättning för kostnader eftersom du då skulle bli överkompenserad. Överkompenserad skulle du bli om du skickar in ett kvitto på 100 kronor för exempelvis medicin till två försäkringar och får ersättning från båda, alltså 200 kronor”, säger Lisa Halvorsen.

Om du har flera olycksfallsförsäkringar och funderar över att välja bort en, så bör du alltså först och främst försäkra dig om att du har en som gäller på din fritid. Andra viktiga delar att titta på är följande:

Valbara försäkringsbelopp

Om ekonomisk invaliditet (det vill säga ersättning om man blir permanent arbetsoförmögen till minst 50 procent) finns med eller inte

Om du kan få ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet

Om försäkringsbeloppet trappas ned med åldern

Om det ingår någon ersättning vid vissa diagnoser

Om sveda och värk ersätts

Ersättningsnivåer och maxersättning för kostnader, sjukhusvistelse och så vidare

Tilläggsförsäkringar

Genom att betala en extra avgift kan du många gånger utöka skyddet i din försäkring, till att gälla även vid riskfyllda aktiviteter, till exempel offpistskidåknig eller fallskärmshoppning.

Den vanligaste tilläggsförsäkringen kallas dock ekonomisk invaliditet och är bra att ha om du vill få ett ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven under en längre tid.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -