På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Loomis - en aktie för svajiga tider

Aktieanalys Loomis ser ett slut på problemen i Europa och väntar sig stärkt lönsamhet framöver. Verksamheten är konjunkturoberoende och aktien har klarat höstens turbulens bra.

Kontanthanteringsföretaget Loomis aktie har klarat de senaste månadernas börsturbulens mycket bra. Sedan oktober i fjol är kursen upp cirka 6 procent att jämföra med OMSX30-index som står på minus nästan 12 procent för samma period.

Loomis verksamhet är inte direkt konjunkturberoende så den oro för en dämpad tillväxttakt i världsekonomin som tyngt framför allt de cykliska aktierna på Stockholmsbörsen bör inte heller påverka bolagets aktie.

I Norden, och framför allt Sverige, är kontanter numera en sällsynt företeelse. Inte ens bankerna själva hanterar gärna kontanter längre. För Loomis är också Norden en mogen marknad som sakta är på tillbakagång. Den organiska tillväxten i regionen är envist negativ.

På andra håll i världen har dock utvecklingen inte kommit lika långt och där vinner Loomis mark i takt med att bankerna precis som i Sverige i allt högre utsträckning väljer att outsourca kontanthantering. Loomis är marknadsledare i stora delar av Europa och i USA.

Verksamheten delas grovt in i två delar: Cash in transit, CIT, samt Cash Management Services, CMS. Den sistnämnda delen utgör runt en tredjedel. CIT består av upphämtning och transport av kontanter från exempelvis butiker till banker. CMS är mer avancerade tjänster som uppräkning, paketering, äkthetskontroll samt analys och prognostjänster. CMS-tjänsterna håller högre marginaler och det är därför ett prioriterat tillväxtområde för Loomis.

Geografiskt delar Loomis in verksamheten i två regioner: Europa och USA. Omsättningsmässigt har Europa svarat för en något större andel under de tre första kvartalen 2018. Lönsamheten har dock varit något högre i USA så resultatbidraget från de båda regionerna har varit likartat.

För några år sedan var Europa den mer lönsamma regionen för Loomis men i takt med att delar av Europamarknaden drabbats av problem samtidigt som bolaget skördar framgångar i USA har styrkeförhållandet svängt.

Problemen i Europa gäller främst Frankrike som är Loomis största marknad i regionen. Frankrike svarar för cirka en tredjedel av omsättningen i Europa. Konkurrensen har hårdnat i landet de senaste åren och Loomis har tappat volymer och fått lönsamhetsproblem. Åtgärder pågår och vd Patrik Andersson räknar med att se förbättringar i Frankrike under fjärde kvartalet. Den negativa trenden i volymerna i landet har planat ut enligt vd:n.

Åtgärder pågår även för att anpassa den svenska verksamheten till en krympande efterfrågan. Även här väntar sig Patrik Andersson synliga förbättringar under fjärde kvartalet. När åtgärderna är genomförda räknar han med att marginalerna i båda länderna har potential att förbättras ytterligare.

Rörelsemarginalen, ebita, i region Europa backade kraftigt i tredje kvartalet jämfört med för ett år sedan. Utfallet var dock klart bättre än snittprognosen inför rapporten vilket gladde aktiemarknaden. Problemen i Frankrike har varit en våt filt över Loomis-aktien det senaste dryga året så alla tecken på en förbättring är välkomna.

Problemen i Frankrike och Sverige har dock de senaste åren som tur är matchats av framgångar i USA. Outsourcing-trenden är stark i landet och det gynnar marknadsledaren Loomis som noterade en organisk tillväxt i landet på 6 procent 2017 och går mot en ännu högre siffra för 2018. Bolaget egen prognos är 6-8 procent för 2018 och samma nivå väntas även för 2019.

De siffrorna kan jämföras med prognosen för Europa som ligger på 1-3 procent för 2019. Efter tre kvartal 2018 var den samlade organiska tillväxten 0 procent i Europa och 7 procent i USA.

Den starka tillväxten och förbättrade lönsamheten i USA drivs förutom av en allmänt stark marknad även av framgångar för Loomis egenutvecklade system för kontanthantering i handeln, kallat Safepay. Det är en starkt växande verksamhet som nu svarar för 13 procent av omsättningen i region USA. Tillväxten för Safepay-systemen i tredje kvartalet var 20 procent.

Loomis har satt upp målsättningen att i snitt installera 10 000 Safepay-system om året under perioden 2018-2021. Starten har varit lite trögare än planerat och delmålet 5 000 system för 2018 kommer sannolikt inte att nås fullt ut.

Safepay-systemen finns än så länge bara i liten skala i Europa men Loomis ser potential för tillväxt i regionen. Flera andra planer finns också på hur Loomis under de kommande åren ska kunna flytta sig högre upp i värdekedjan och addera ny teknik och mer avancerade tjänster.

Allt från valutaväxlingsfunktioner, egna uttagsmaskiner, nya betaltjänster och planerings- och prognosverktyg finns på agendan för framtiden. Även fortsatta effektiviseringar och förbättringar av dagens kärnverksamheter är en viktig del av affärsplanen, liksom förvärv.

Den sistnämnda punkten har bidragit till en stark tillväxt under 2018. Summan av organisk tillväxt, förvärv och valutaeffekter uppgår till 10 procent under de tre första kvartalen. Förvärven står för hälften av det. Skuldsättningen är fortsatt låg så utrymme finns för fler affärer de kommande åren.

De analytiker som bevakar Loomis räknar enligt SME Direkt med 7 procents tillväxt nästa år och 4 procent år 2020. Förbättrad lönsamhet och fortsatt bra tillväxt väntas lyfta vinsten i Loomis med dryga 10 procent under 2019. för vinst per aktie ligger på 22,87 kronor respektive 24,67 kronor för de båda åren.

I dagsläget ger de snittestimaten p/e-tal på 13,2 respektive 12,2. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 11,1 gånger 2019 års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Loomis-aktien väntas uppgå till 3,4 procent respektive 3,7 procent de närmaste åren.

Loomis brottas fortfarande med en del problem i sin Europaverksamhet. Att vd säger sig se en stabilisering i Frankrike och förväntar sig att se positiva effekter från pågående åtgärdsprogram är dock positivt. Stärkta marginaler väntas bidra till vinsttillväxten de kommande åren.

Förvärv lär också fortsatt vara ett inslag i Loomis verksamhet vilket kan ge omsättningen en extra knuff uppåt.

Med relativt ljusa utsikter för det kommande året, en inte särskilt utmanande värdering och framför allt en konjunkturstabil verksamhet tycker vi Loomis-aktien ser ut som ett bra köp inför vad som kan komma att bli ett svajigt börsår 2019.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Loomis B Köp 304,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -