På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Atlassian - snabbväxare med hög risk

Aktiekommentar De lite mindre mjukvarubolagen står emot den senaste tidens börsstormarna mycket bra. Ytterligare en favorit i sektorn är australiensiska Atlassian, som fokuserat på effektiviserade samarbeten i team med mjukvaruutvecklare.

Mjukvarubolaget Atlassian har seglat upp som en möjlig vinnare 2019 när Investor Business Daily rankat snabbväxande bolag dit det institutionella kapitalet fortfarande flödar till.

Det USA-noterade Atlassian hamnar i samma kategori mjukvarubolag som Salesforce, Servicenow och Twilio och Workday. De bolagen erbjuder mjukvarutjänster i olika former till professionella användare främst i abonnemangsform. Det ger dem skyhöga bruttomarginaler och en mycket god skalbarhet i affärsmodellen.

Gemensamt för dessa mjukvarubolag är förväntat hög tillväxt de kommande åren. Men också rejält tilltagna värderingar sett till reda vinster. Trots det räds inte smarta investerare att köpa mer.

Efterfrågan hos mjukvarubolagen drivs av en av vår tid starkaste megatrender. Alla branscher, interna och externa funktioner på företagen, ska digitaliseras.

De stora retail-bolagen har kommit långt i flera delar av sitt digitaliseringsarbete. Omni-kanalförsäljning är ett begrepp som blivit branschstandard, och skiljelinjen mellan fysiska butiker och online är utsuddad. De som inte hängt med faller nu bort en efter en.

Mjukvaruutvecklare är inte längre tomtar hos teknikbolagen. I vissa hänseenden är de vår tids rockstjärnor i företagsvärlden. Och de får en allt mer central roll i alla branscher.

Då krävs att kommunikationen mjukvaruutvecklarna emellan, och med övriga avdelningar, sker obehindrat. Jag tänker främst på att banden mellan it, marknadsföring, legal, finans och kundtjänst fungerar.

När snart försäljning, marknadsföring och extern kundservice redan digitaliserats ska de interna funktionerna gå samma väg. De måste effektiviseras och förenklas.

För att göra det möjligt måste alla avdelningar jobba med samma verktyg. Istället för röriga mejlkedjor och ändlösa avstämningsmöten ska kommunikationen och planering av aktuella IT-projekt ske på en och samma plattform. På så sätt kan alla inblandade följa, ändra och arbeta med sina delar i samma flöde.

Atlassian erbjuder just sådana planerings- och sammarbetsverktyg. Främst avsett för samarbeten i stora team av mjukvaruutvecklare. Den mest kända produkten kallas JIRA.

På senare tid och genom en rad förvärv har Atlassians erbjudande breddats för att inkludera även övriga avdelningar och andra typer av it-funktioner. Två exempel är nyare funktioner för incidenthantering: Jira Ops och nyligen förvärvade Opsgenie, som köptes för 295 miljoner dollar i oktober 2018.

Samarbeten har också inletts med Invision, Zoom och Slack, i alla tre har Atlassian gjort strategiska investeringar.

Samarbete med Slack är något speciellt, Atlassian har tidigare konkurrerat med bolaget i produkterna Hipchat och Stride men släpper nu istället sin kod till Slack, och inkluderar funktionaliteten med de egna programmen Jira Cloud, Bitbucket och Trello. På så sätt tror de funktionaliteten blir bäst för kunderna.

Till JIRA-plattformen går också att koppla en mängd tredjepartstjänster. Atlassians har via sin plattform sålt tredjepartstjänster för hundratals miljoner dollar sedan starten för ett par år sedan. Att aldrig behöva lämna plattformen i det dagliga arbetet är ett av de övergripande målen med tjänsten, något som de delar med sina branschkollegor.

Atlassian säljer sina tjänster i flera förpackningar, antingen på licens, som installerad programvara lokalt hos kunden, eller i en egen molnlösning i samarbete med Amazon Web Services.

Främst är tillväxten inom abonnemangstjänsten i molnet, vilket på sikt kommer att stärka marginalerna ytterligare. Eftersom installationen hos kund blir mycket enkel.

Som andel av den totala försäljningen står prenumerationstjänsterna för cirka 50 procent, underhåll för drygt 30 procent och resterande tjänster cirka 20 procent.

Förenklat ser intäktsmodellen ut så här: företagen betalar en fast månadsavgift per användare och tjänst, vilken sjunker i takt med att antalet blir stort hos kunden. Det innebär att Atlassian har goda marginaler på varje ny användare.

För att möjliggöra den snabba tillväxten inom molntjänster krävs nya investeringar i mer serverkraft. Det kan på kort sikt istället komma att pressa marginalen, vilket bolaget redan aviserat.

Men hittills har ingen avmattnings märkts. Sedan första kvartalet i förra räkenskapsårets har bruttomarginalen ökat från 79 procent till 85 procent, som mest tangerade marginalen 86 procent i ett enskilt kvartal.

Däremot kan marginalen vara något att vara uppmärksam på i kommande kvartal. Nästa rapport kommer redan den 18 januari. Det innebär att vi bör räkna med stora svängningar i aktien kommande veckor, inför och efter rapporten.

Tillväxten är betydligt viktigare än vinst. Den australienska grundar-duon Mike Cannon-Brookes och Scott Farquhar har gjort det väldigt tydligt. Penetrationen bland Fortune 500-bolagen är hög, men de ser marknaden snarare bland bolagen inom ”Fortune 50 000”.

Scott Farquhar och Mike Cannon-Brookes

Efter senaste kvartalet hade bolaget lite drygt 130 000 kunder. För att bibehålla en ledande position satsar Atlassian mest pengar på utveckling i branschen, historiskt ungefär 37 procent av omsättningen.

Kassaflödet är trots satsningarna starkt, som del av omsättningen, väntas ett operationellt kassaflöde kring 34 procent. Motsvarande siffra för ett mognare bolag som Adobe är 40 procent och 22 procent för Servicenow.

Det redovisningsmässiga resultatet är och förblir negativt under de kommande åren. Men justerat för extraordinära poster förväntas vinsten per aktie att öka med 60 procent i år, 24 procent under 2020 och 31 procent under 2021. Redan idag är resultatet i så fall, justerat, positivt.

Börsen skakar, den långsiktiga trenden på världsmarknaden är osäker och svängningarna är stora. Men trots marknadsrisken, och det generellt höga värderingarna i den här delen av marknaden, har jag svårt att hålla mig ifrån de lite mindre mjukvarubolagen på frammarsch. Jag väljer en korg av dess före ett återtåg in i FAANG-bolagen.

Och Atlassian är ett av bolagen under min lupp. Glöm inte bort rapporten som alltså kommer redan i slutet på nästa vecka.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -