På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Lars Frick: Köp lågt värderade DB

Aktieanalys Danske Bank har haft sin beskärda del av problem genom åren men frågan är om inte 2018 års penningtvättshärva tar priset. Det kan bli mycket dyrt för banken, men med en aktiekurs som halverats på ett år är farhågorna överdrivna.

Mars 2016 fick Danske Bank en reprimand från Danska Finansinspektionen avseende bankens bristfälliga system för penningtvättskontroll i Estland. Först ett år senare, i mars 2017, blir detta en nyhet och Danske tvingas gå ut och kommentera problemen. Det ger dock inte något större avtryck i aktiekursen.

Först i mars 2018 (ständigt denna mars!) börjar aktiekursen att dala, en nedgång som varade året ut. Frågan är vad som väntar under 2019?

Oavsett omfattningen av penningtvätt och de eventuella (dryga) böter som lär bli konsekvensen så är det helt klart så att balansräkningen soch bankens kapitalbas står i fokus, snarare än tillväxt och lönsamhet. Vid en jämförelse med de övriga nordiska storbankerna framstår Danske Bank som relativt svag i detta avseende.

Om man ser till andelen dåliga lån i förhållande till riskvägt kapital så toppar Danske bank ligan på 4,1 procent, vilket kan jämföras med ett (oviktat) genomsnitt för sektorn kring 2 procent. Så banken har onekligen tagit höjd för problem, men detta är mer av en tillbakablickande variabel då banken tidigare haft problem med kreditförluster.Dessa har klingat av och Danske ligger riktigt lågt vad gäller nya kreditförluster även vid en jämförelse med de andra storbankerna. Så kreditkvaliteten är, paradoxalt nog, på väg uppåt snarare än motsatsen.

Det centrala måttet för att bedöma en banks förmåga att hantera framtida förluster inte de historiska (konstaterade och befarade kreditförluster) utan snarare kapitaltäckningen. Det vanligaste måttet är primärkapitalrelation. Där ligger Danske Bank lägst bland storbankerna med en nivå kring 17 procent att jämföra med ett sektorsnitt kring 21 procent.

Även lönsamheten ligger lågt med en avkastning på eget kapital för 2018 kring 10-11 procent vilket är omkring två procentenheter lägre än sektorsnittet. Men trots en relativt spröd balansräkning verkar inte ledningen för Danske Bank oroa sig för kapitaltäckningen då banken fortsätter att skifta ut stora summor till sina aktieägare.

Vid en första anblick så kan man konstatera Danske Bank har sektorns lägsta utdelningsandel, det vill säga hur stor andel av vinsten som går till utdelning - dryga 50 procent. Sektorgenomsnittet ligger på drygt 70 procent. Således ser det ut som om banken är konservativ, men Danske Bank har, utöver utdelning, också ganska omfattande aktieåterköp.

För 2018 har bolaget bemyndigande att återköpa aktier för 10 miljarder danska kronor, motsvarande skyhöga 8,7 procent av börsvärdet. Dock väntas inte programmet utnyttjas fullt ut i år. Med återköp och utdelning så kan man som aktieägare få en direktavkastning på smått otroliga 12-13 procent för 2018, och det är dock tack vare en fenomenalt svag kursutveckling i år.

Aktiekursen har nästan halverats under 2018 på grund av problemen med penningtvätt, samt att banken i december 2018 sänkte sina vinstprognoser för året som lök på laxen. Det är därmed ett rejält negativt scenario inprisat i dagens aktiekurs. Är det rimligt?

Enligt Danske Bank är penningstvättsproblemen hänförliga till bankens estniska verksamhet, främst under åren 2011-2014. 2016 fick som nämnts banken en reprimand och Danske menar att dagens system är väsentligt mer sofistikerade än de var när problemen uppstod.

Så skuldfrågan, eller snarare frågan om böter, handlar nog mycket om Danske Bank har gjort tillräckligt och vad som kan anses rimligt, eller om det råder försumlighet och rentav uppsåt bakom problemen. I ärlighetens namn är det givetvis otroligt svårt att sia om såväl skuldfrågan som bötesfrågan.

Klart är dock att banken agerat relativt kraftfullt under 2018. Balansräkningen är i hyggligt gott skick. Jokern i leken är nog framför allt det faktum att det initierats en amerikansk undersökning och amerikanerna kan vara ganska pigga på dryga böter, inte minst mot utländska företag. Så det är helt klart ett riskmoment.

Men återigen. Vi ser att aktiemarknaden redan tagit rejält med höjd för ett sådant scenario. Och om något brukar börsen oftast överreagera när det gäller svårbedömda problem som dessa. Det mesta talar således för att man som aktieägare kan få en bra avkastning i Danske Banks aktie det närmaste året.

Värderingen är väldigt låg med ett p/e på 6,5 för innevarande år, 30 procents rabatt mot bokfört värde (pris/bok 0,7) och en direktavkastning på 7,3 procent, räknat på konsensprognoser från Factset. Rådet blir, något spekulativt, köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Danske Bank Köp 129,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -