På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler

Teknisk analys En telekomaktie och en life science-aktie får köpsignaler i Investechs tekniska analys. Men det varnas för en fordonsaktie.

Stockholmsbörsen breda index OMXSPI inledde veckan negativt och har nyligen brutit ned genom stödnivån vid 547 punkter. Stängningen under stödnivån innebär en säljsignal för Stockholmsbörsen. Investtechs algoritmer har inte identifierat någon klar trendkanal på medellång sikt, framtida utveckling är därmed osäker. Nedsidan är stor, vi måste till grafen på lång sikt för att hitta närmaste stödnivå vid 434 punkter vilket motsvarar drygt 20 procent ned från nuvarande nivå. På lång sikt är trendkanalen fortfarande stigande med golv vid 510 punkter vilket kan begränsa nedsidan. Närmaste motstånd finns vid 595-600 punkter.

Investtechs hausseindex har fallit från runt 60 i oktober till strax under 30 idag. Det indikerar att marknaden nu har en majoritet av pessimister på såväl kort som lång sikt.

Stockholmsbörsens insynspersoner är däremot mycket positiva för tillfället. Den senaste månade har Investtech registrerat 633 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 168. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 79 procent. På årsbasis är köpandelen också mycket hög med 75 procent. Vi får leta oss tillbaka till 2012 för att hitta högre värden. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag, och är en indikation på att börsen är fundamentalt billig.

Investtechs data på årstidsvariationer visar att OMXSPI i genomsnitt stigit 1.5 procent i december, följt av cirka sju procent fram till maj. Den årliga variationen är dock stor vilket gör att detta sammantaget har liten betydelse.

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt.

 

Kommunikationsteknikbolaget Ericsson befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket indikerar att köpintresset bland investerare ökar. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskning på aktier i stigande trendkanaler.

En starkt positiv volymbalans stärker trendbilden och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna. Aktien har även ett positivt momentum vilket också understödjer den positiva trendbilden. Aktien har stöd vid cirka 80 kronor och saknar motstånd på medellång sikt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bolagsgruppen Addlife som är verksam inom Life Science sektorn visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar ett starkt köpintresset bland investerare som stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i aktien som nu nått en all-time high nivå på 225 kronor. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs statistik.

En positiv volymbalans stärker trendbilden och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna.  På medellång sikt har aktien stöd vid 216 kronor och saknar motståndsnivåer. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bilsäkerhetsbolaget Autoliv har fallit med över 30 procent sedan toppen i juni månad. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och investerare godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur aktien.

Aktien har även en starkt negativ volymbalans och negativt momentum vilket bekräftar trendbilden. På medellång sikt har aktien motstånd vid 710 kronor men saknar stöd. Aktien är tekniskt negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler - centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 4,5 månader respektive 1,5 års sikt har gett starkast signaler.

Figuren visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -