Skatteförslagen som inte går att stoppa

Privatekonomi Löntagare och pensionärer kommer att få sänkt inkomstskatt nästa år när Moderaternas och Kristdemokraternas budget börjar gälla. Här är de största privatekonomiska förändringarna.

Under gårdagen röstades Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma statsbudget för nästa år igenom i riksdagen. Det betyder att oavsett vilken regering vi får så kommer de att behöva regera med M+K- budgeten.

Vissa delar går förvisso att ändra i en tilläggsbudget, även kallad ändringsbudget. I en sådan går det också att föreslå nya skatter eller minskade bidrag.

En ändringsbudget är främst regeringens sätt att justera anslag efter oförutsägbara händelser, felaktiga prognoser för kostnader eller makroekonomiska förändringar.

Det kan till exempel vara en myndighet som fått för lite medel, eller att konjunkturen plötsligt försämras vilket gör att vissa anslag måste få tillskott eller liknande.

Normalt så lämnar regeringen förslag till ändringsbudget två gånger per år i samband med vårpropositionen i april och budgetpropositionen i september. Men om det finns särskilda skäl kan ändringen lämnas vid andra tillfällen. Det har tidigare skett till exempel i samband med finanskrisen 2009.

Men det finns undantag när det gäller vad som får ändras i tilläggsbudgetar. Inkomstskatter får till exempel inte ändras eftersom inkomstskatteförändringar måste tas innan nyår, eftersom beskattningsåret påbörjas den 1 januari. Det är så lagen är utformad.

”I ändringsbudgeten går det inte att ändra skatter, eftersom ”inkomstramarna” är låsta när ett nytt år påbörjas. Regeringen som vill lägga en ändringsbudget kan använda tillskotten i ändringsbudgeten till att göra annat, men de får inte flytta pengarna mellan utgiftsområden, exempelvis om det beslutats i budgeten att 100 miljoner kronor ska gå till polisen. Då går det inte använda de pengarna till sjukvården istället”, förklarar Thomas Nordvall, politiskt sakkunnig, (KD).

I det här fallet är situationen relativt unik, eftersom den vinnande budgeten inte har fattats av en sittande regering. Av den anledningen är sannolikheten för ändringar i den vinnande K+M-budgeten förhållandevis stor.

Här nedan är de viktigaste förslagen som inte går att ändra, och som börjar gälla från och med årsskiftet.

Förslag som börjar gälla 1 januari 2019

Jobbskatteavdraget som även kallas jobbavdraget är utformat som en skattereduktion, och inte som ett avdrag. Jobbavdraget minskar skatten som dras på din lön. Skattereduktionen beräknas utifrån prisbasbelopp, kommunalskattesats och grundavdrag som baseras på din inkomst.

I den nya budgeten ska jobbavdraget utökas med tio miljarder kronor, och skatten sänks då för alla löntagare, som mest med 210 kronor.

Du som tjänar över 40 600 kronor i månaden blir dubbel vinnare när brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs (utöver den automatiska uppräkningen med inflationen plus två procentenheter), 2019 innebär det en höjning från 40 600 kronor till 42 000 kronor.

Det betyder att gränsen för när du behöver börja betala statlig skatt med 20 procent höjs med 1 400 kronor.

Du som tjänar mellan 40 600 kronor och 42 000 kronor i månaden får därmed omkring 280 kronor lägre skatt per månad.

Eftersom jobbskatteavdraget utökas och brytpunkten för statlig inkomstskatt samtidigt höjs innebär det att du som tjänar mellan 40 600 och 42 000 kronor kommer att få sammanlagt ungefär 500 kronor i skattesänkning. (210kr+280kr= 490kr).

Värnskatten, de sista fem procentenheterna, förändras dock inte. Läs mer här.

Skatten för pensionärer sänks med totalt 5,2 miljarder kronor. Den som tjänar max 17 000 kronor får omkring 100 kronor mer i månaden. Pensionärer med höga pensioner får högre sänkning. Som mest handlar det om 910 kronor i sänkt skatt vid en pension på 45 000 kronor i månaden.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -