Nyheterna för din privatekonomi 2019

Privatekonomi Nytt PPM-torg, lägre skatt, ny tv-avgift och nya regler kring jämkning. Här har du några av de största privatekonomiska nyheterna nästa år.

Det finns flera frågetecken kring hur vår privatekonomi kommer att påverkas under nästa år, eftersom det till stor del beror på vilken budget som kommer att röstas igenom, och vilken regering vi kommer att få. Men här är några av de förändringar som kan påverka dig.

Basbelopp

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige medan prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Varje år fastställer regeringen vilka basbelopp som ska gälla för det nya året, som sedan träder i kraft den 1 januari.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet, blir nästa år 2019, 46 500 kronor, vilket är en höjning med 1000 kronor jämfört med 2018, eller 2,2 procent. Det är den största höjningen sedan 2012.

Höjningen kommer att leda till mer pengar i plånboken för många. Bland annat blir skatten lägre för löntagare med lite högre löner, eftersom den statliga skatten på 20 procent från och med nästa år tas ut först vid en månadslön kring 40 600 kronor, jämfört med 39 000 kronor 2018.

Detta påverkar också värnskatten, som är de sista fem procenten av den statliga inkomstskatten och som tas ut av dem som tjänar över 58 600 kronor i månaden. Det kan jämföras med 57 900 kronor 2018.

Prisbasbeloppet leder även till att garantipensionen och andra socialförsäkringar höjs. En ogift garantipensionär med hel garantipension, får omkring 180 kronor mer i pension per månad från och med nästa år.

Vidare får landets studenter mer pengar över då bidrags- och lånedelen av studiestödet höjs med 72 respektive 160 kronor per fyraveckorsperiod.

Det höjda prisbasbeloppet gör också att värdet av bilförmån, gränsen för lyxbilstillägg och golvet för mer än sex år gamla förmånsbilar höjs.

Förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för de som får pension enligt äldre regler, blir nästa år 47 400 kronor.

Inkomstbasbeloppet

2019 blir inkomstbasbeloppet 64 400 kronor. Inkomstbasbeloppet är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten och används bland annat för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension.

Taket ligger på årsinkomster som motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga 519 708 kronor nästa år, vilket motsvarar 43 309 kronor i månadsinkomst. (64 400*8,07=519 708 kronor).

Allt som du tjänar in utöver detta räknas alltså inte in i den allmänna pensionen.

Även den nya tv- och radioavgiften beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Läs mer om den nya avgiften lite längre ned.

Elcykelbidraget

Elcykelbidraget som har kunnat sökas hos Naturvårdsverket sedan 1 januari i år, tog slut i höstas. Bidraget gav rätt att få tillbaka 25 procent av priset, max 10 000 kronor, på elcykel, elmoped, och andra elfordon, till exempel lådcykel och lastcykel.  Segway och elasstisterade sparkcyklar omfattades inte.

Det går dock fortfarande att ansöka om premien, men den kan inte behandlas, och inga pengar kan betalas ut förrän en ny budget är satt för 2019. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka några pengar. Om Moderaternas och Kristdemokraternas budget går igenom kommer elcykelpremien med största sannolikhet att skrotas.

Jämkning

En nyhet från och med 2019 är att du behöver ansöka om en ny jämkning inför varje år, istället för att som tidigare få ett förslag inför nästkommande år.

Jämkning innebär att skatten justeras under inkomståret i stället för i inkomstdeklarationen året efter. Den preliminära skatten stämmer då bättre överens med den slutliga skatten, och risken för att behöva betala kvarskatt året efter minskar.

Att du får kvarskatt kan ha flera orsaker:

Din arbetsgivare kan ha dragit för lite skatt under året vilket leder till att du får kvarskatt. Det är framförallt vanligt när du har flera olika arbetsgivare eller om du får en större engångsersättning.

Just pensionärer får ofta pension från olika utbetalare. Du som är pensionär kanske även jobbar och får lön. Det här är vanliga exempel på när du riskerar kvarskatt. Det bästa sättet att undvika kvarskatt om du har flera inkomster är att göra en jämkning där du anger dina inkomster och utgifter, till exempel ränteutgifter.

Du äger en fastighet och ska betala fastighetsavgift eller har ett bostadsuppskov, det vill säga att du har skjutit upp beskattningen av en kapitalvinst på tidigare bostadsförsäljning.

Du har fått utdelning på aktier, gjort kapitalvinster på värdepapper eller har ett investeringssparkonto som du ska betala skatt för (beräknas genom en schablonintäkt).

Vill du att jämkningsbeslutet ska gälla från och med januari så behöver du göra ansökan så snart som möjligt. Den gäller då från och med det att Skatteverket fattar beslut om den.

Från och med februari 2019 kommer du att kunna se vad din arbetsgivare har redovisat för lön och annan ersättning till Skatteverket varje månad. Det finns flera fördelar med detta.

Dels så får du bättre koll på din privatekonomi, och tack vare att du kan följa utbetalningarna månad för månad kan du snabbare än tidigare se om du riskerar att betala för lite skatt under året och därmed om du vill, ansöka om jämkning.

Betala skatt med Swish

Numer har du möjlighet att betala in skatt till Skatteverket genom Swish. Maxbeloppet är 15 000 kronor, eftersom det inte är möjligt att betala in mer än så per dygn genom Swish, men det går att dela upp betalningen i flera under en period.

Fördelen med att betala exempelvis kvarskatt genom Swish är, förutom att det är enkelt och går snabbt, att risken för fel minimeras eftersom du bara behöver ange beloppet du ska betala och ditt eget telefonnummer.

Ny tv-avgift

Den första januari 2019 ersätts radio-och tv-avgiften med en individuell public service-avgift. Du kommer inte längre att betala in till radio-och tv-avgiften med faktura, utan den kommer att dras direkt på skatten.

Public service-avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år vid beskattningsårets ingång och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

Public service-avgift betalas med en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten (underlaget). Underlaget ska högst uppgå till 2,092 procent av inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet 2019 är 64 400 kr. Maximalt underlag är 64 400 x 2,092 procent = 13 472 kr. En procent av underlaget är 1 347 kr vilket är den maximala avgiften för 2019.

Den nya avgiften kan jämföra med den nuvarande som ligger på 2 340 kronor per hushåll och år. För en familj med två vuxna och medelinkomst så ökar avgiften med omkring tio procent. Och för ett enpersonshushåll med medelinkomst så minskar avgiften med drygt en tusenlapp per år.

Nytt PPM-torg

Från och med nästa år kommer antalet fonder på premiepensionstorget att minska från dagens 825 fonder till betydligt färre. Exakt hur många det handlar om är dock svårt att sia om eftersom fondbolagen har fram till och med den 28 december på sig att ansöka om att vara med på det nya fondtorget.

Hittills har fem fondbolag skickat in en ansökan, däribland AMF, Catella och Lannebo. Pensionsmyndigheten räknar med att majoriteten av fondbolagen skickar in sin ansökan under nästa vecka.

Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten uppskattar att det i slutändan kommer att handla om runt 450 fonder valbara fonder på det nya PPM-torget. Det betyder att utbudet i princip halveras mot idag.

Och därmed kommer också många PPM-sparare att ha en, eller flera fonder som försvinner under nästa år. Men det finns ingen större anledning till oro försäkrar Erik Fransson.

”Ingen behöver göra någonting aktivt vilket spararna också kommer att få information om per brev. Den som inte gör ett eget val kommer att flyttas över till AP7-Såfa”.

Informationsbreven kommer att skickas ut under första halvåret 2019 i samband med att avregistreringen av fonder sker. Du kan komma att få flera brev vid olika tillfällen under halvåret, om du har flera fonder som försvinner.

Därefter, kan du om du vill, byta till en valfri fond, eller välja att ligga kvar i AP7-Såfa. Från och med i oktober i år så går det att kombinera AP7-Såfa med andra fonder, vilket inte var möjligt tidigare.

Anledningen till att antalet fonder ska minskas så drastiskt handlar främst om att det är svårt för PPM-spararna att välja fonder när det är för stort utbud.

Dessutom har det visat sig att oseriösa aktörer utnyttjat sparares okunskap genom metoder som inte hör hemma i det svenska trygghetssystemet, de senaste åren. Detta har lett till att 21 fonder har avregistrerats från fondtorget.

Och mer kommer att göras. Just nu pågår en stor utredning, ledd av Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, om att reformera premiepensionssystemet för att öka tryggheten ytterligare, och bidra till högre pensioner. Det nya systemet ska presenteras senast 1 november nästa år och vara på plats 2020.

Vill du ha koll på vad som händer inom privatekonomi. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, och på Twitter

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -