På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Köp långsiktigt, skördetiden kommer

Aktieanalys De kommande åren väntas bli en skördetid för Elekta. Värderingen är hög, men Unity-systemen har fått en bra start och på lite sikt räknar vi med att aktien har mer att ge.

Stora förväntningar på Elektas nya linjäraccelerator Unity har prisats in i bolagets aktie. Systemen har fått en lovande start men nu väntar aktiemarknaden nervöst på att Unity ska få grönt ljus även från det amerikanska läkemedelsverket. Det är en avgörande pusselbit om Elekta ska kunna nå sitt mål om att boka 75 Unity-order fram till och med första halvåret 2020.

Unity-systemen kombinerar magnetröntgen och strålbehandling. Läkaren kan i den nya systemen i realtid se tumören som bestrålas. Det ökar precisionen och minskar de negativa biverkningarna. Fördelen är uppenbar. Nackdelen är att de nya systemen är upp till fyra gånger dyrare än de tidigare dyraste systemen. Prislappen på Unity-systemen ligger kring 8-10 miljoner dollar styck.

Elekta har tidigare sagt sig räkna med att ett godkännande i USA ska komma före årsskiftet. Den prognosen upprepade bolaget i samband med torsdagens halvårsrapport, men lade samtidigt till att man aldrig kan vara 100 procent säker med en myndighet. Inget har hur som helst skett som förändrat läget, annat än att tiden har gått och årsskiftet kommer närmare.

Några nya Unity-order bokades inte under Elektas andra kvartal, perioden augusti-oktober. Siffran över antalet bokningar står därmed kvar på 32 stycken. Det är fortfarande en högre nivå än vad Elekta själva räknat med, enligt vd Richard Hausmann. I halvårsrapporten skriver Elekta att bolaget i november tecknat två nya Unity-order och att ytterligare två slutförhandlas.

 Richard Hausmann

Den tröga orderingången för Unity i det gångna kvartalet beror enligt vd:n på att kunderna i Europa tar längre tid på sig i sina budgetarbeten.

Underliggande rapporterade Elekta en ordertillväxt på 2 procent i det andra kvartalet. Ordersiffran var 2,5 procent lägre än snittprognosen i Infront Datas sammanställning. Räknat på första halvåret har orderingången för Elekta stigit 43 procent i region EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Samtidigt har den fallit 41 procent i Nord- och Sydamerika och ökat 18 procent i Asien.

Tappet i Nord- och Sydamerika beror främst på en svag utveckling för serviceorder. Serviceintäkter utgör cirka 40 procent av Elektas omsättning. Bolaget har en stor installerad bas runt om i världen och denna behöver servas oavsett om tiderna är goda eller dåliga. Sjukvårdsbudgetarna har ända sedan eurokrisen varit pressade i Europa och Elekta har de senaste åren haft problem med svag tillväxt.

I spåren av svag tillväxt har även lönsamhetsproblem följt. Från att under åren kring 2011-2012 ha hållit rörelsemarginaler kring 20 procent föll den ned till som lägst 4 procent 2015/2016. Ett åtgärdsprogram sjösattes med målsättningen att sänka kostnaderna med 700 Mkr. Den fulla effekten av besparingarna väntades nås under det förra räkenskapsåret och målsättningen var från början att rörelsemarginalen före avskrivningar, ebita, då skulle uppgå till 20 procent.

Förseningar i godkännandeprocessen för Unity i Europa i kombination med ökade kostnader och negativa valutaeffekter innebar dock att 20-procentsmålet inte uppnåddes i fjol. Innevarande räkenskapsår är dock målet att klara 20 procents ebita-marginal och den målsättningen upprepade Richard Hausmann i samband med halvårsrapporten.

Omsättningen väntas samtidigt för det innevarande räkenskapsåret öka 7 procent valutajusterat.

De analytiker som bevakar Elekta räknar enligt SME Direkt i snitt med att ebita-marginalen uppgår till 19,5 procent innevarande räkenskapsår och passerar 20 procentsgränsen nästa år.

Vinsttillväxten väntas vara rejält stark för Elekta de kommande åren. Efter innevarande år väntas de tre kommande räkenskapsåren enligt Factset bjuda på i genomsnitt cirka 20 procents vinsttillväxt om året.

Snittprognoserna för räkenskapsåret 2019/20 och 2020/21 ger i dagsläget p/e-tal på 25,0 respektive 20,5. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen i Elekta till 19,1 gånger nästkommande räkenskapsårs väntade rörelseresultat.

  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Omsättning, Mkr 13 031 14 387 15 716 17 878
Ebita-marginal, % 19,5 20,1 20,7 n/a
Vinst/aktie, sek 3,69 4,44 5,40 6,41
Utdelning, sek 1,56 1,79 2,13 2,41
         
Källa: SME Direkt, Factset      

 

Direktavkastningen i Elekta-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 1,4 procent respektive 1,6 procent.

Elekta-aktien rivstartade verkligen 2018 och rusade under första halvåret upp cirka 80 procent. Sedan dess har aktien förståeligt nog tappat fart och står idag drygt 15 procent under toppnivåerna för året. Kurstappet och det faktum att vinstlyften rycker allt närmare har sänkt det rullande framåtblickande p/e-talet.

Till p/e 25 är Elekta-aktien knappast billig men vinsttillväxten väntas som sagt pågå ett antal år och p/e-talen faller snabbt om vi blickar några år in i framtiden. På estimaten för året 2021/2022 är det nere i dryga 17.

Förväntningarna är i vanlig ordning högt ställda på Elekta. Det i kombination med en i utgångsläget hög värdering höjer så klart risken för bakslag i aktien. Det finns inte utrymme för besvikelser. Unity-systemet har fått en bra start och lever hittills upp till förväntningarna. En försening i den amerikanska godkännandeprocessen skulle dock slå hårt mot aktien.

I den positiva vågskålen ligger en jätteupphandling av strålterapiutrustning i Kina. Upp till 1 400 linjäracceleratorer ska köpas de kommande åren. Elekta är marknadsledare i Kina och Richard Hausmann säger att Elekta ska försöka ta den största delen av dessa order.

På kort sikt är det svårt att säga annat än att Elekta-aktien är fullvärderad. Vi tycker dock fortfarande att aktien förtjänar en plats i en mer långsiktig portfölj. Elekta väntas stå inför en lång skördeperiod efter hundåren som följde på eurokrisen. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Elekta B Köp 110,85 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -