På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Aktierna med köp- och säljsignaler

Teknisk analys Investtechs tekniska analys visar på köpsignaler i två aktier, och säljsignaler - med en ordentlig varning - i ett spelbolag.

Stockholmsbörsen inledde veckan positivt och OMXSPI indexet bröt upp genom den kritiska 546-punktersnivån och neutraliserade tidigare säljsignal.

Indexet är därmed tillbaka i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Signifikant stöd finns vid 546 punkter och motstånd vid 595-600. Brott genom dessa nivåer är sälj respektive köpsignal i indexet.

Investtechs hausseindex har fallit från runt 60 för en dryg månad sedan till 28 vid måndagens börsstängning. Det visar att optimismen hos investerarna har fallit kraftigt och indikerar att det nu är en stor majoritet av pessimister bland både de kortsiktiga och långsiktiga investerarna.

Stockholmsbörsens insynspersoner är däremot mycket positiva för tillfället. Den senaste månaden har Investtech registrerat 624 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 173. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 78 procent. På årsbasis är köpandelen också mycket hög med 75 procent – den högsta andelen på sex år. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag och indikerar att börsen är fundamentalt billig.

De sista två åren har OMXSPI i genomsnitt stigit 1.5 procent i december, följt av cirka sju procent fram till maj. Noterbart är att det är stor variation från år till år, så detta har liten betydelse för konklusionen.

Indexet är tekniskt neutralt på medellång sikt.

Forskningsföretaget Biotage med verksamhet inom biovetenskap, har med tiden rönt en stigande positivism bland investerarkollektivet. Detta har lett till en stark utveckling av aktien i en stigande trendkanal på medellång sikt.

Trendkanalen har en årlig stigningstakt på hela 82 procent, vilket öppnar för goda avkastningsmöjligheter. Volymtoppar sammanfaller med kurstoppar och resulterar därmed i en positiv volymbalans, indikerande aggressivitet hos köparna. Detta stärker de positiva utsikterna för aktien.

Aktien har stöd vid 104 kronor och motstånd vid 135-143 kronor – vilket också är all-time high-nivån för kursen. Uppsidan innanför trendkanalen är därmed god.

Investtechs rekommendation: Köp.

Aktiekursen i den svenska hjälmproducenten Mips har mer än dubblerats sedan årsskiftet då investerarna varit aggressiva och villiga till att betala allt högre priser. Aktien visar en positiv utveckling i en stigande trendkanal på medellång sikt, vilket isolerat sett ger goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs statistik.

Aktien har stöd vid 115 kronor och saknar motstånd på medellång sikt. På kort sikt finner vi motstånd vid 132 kronor som också är en all-time high notering.

Volymbalansen är positiv på medellång sikt. Det innebär att kursen under de senaste månaderna tenderat stiga på dagar då omsättningen varit hög och falla då omsättningen varit låg. Ett högt RSI-värde på över 70 indikerar ett starkt kortsiktigt momentum i aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Spelutvecklaren Stillfront har haft en negativ utveckling på börsen sedan en all-time high notering på 273 kronor i slutet av maj månad. Aktien har fallit cirka 50 procent på knappt ett halvår och befinner sig i en negativ trendkanal på både kort och medellång sikt.

Aktien har en motståndsnivå vid 150 kronor och nästa stödnivå finner vi först vid 82 kronor. Det är cirka 40 procent ned från dagens nivå, så fallhöjden är stor.

Negativt momentum indikerar att det råder en pessimism bland investerarna. Det förstärker den negativa trendbilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckligt tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend. 

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 4,5 månader respektive 1,5 års sikt har gett starkast signaler.

Figuren visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

Adrian Axelsson, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -