IT-sektorn står stark på börsen

Börs Visst är IT-bolagen konjunkturkänsliga och visst råder det brist på konsulter vilket driver upp löner och kostnaderna i branschen. Men IT-bolagen står ändå starka överlag tack vare starka samhällstrender som kommer gynna sektorn över tid.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 47 den 19 november. Läs mer om Börsveckan.

Nu är det åter dags att kika närmare på IT-konsulterna på Stockholmsbörsen. Det är en bransch som vi historiskt sett gillat på Börsveckan tack vare starka kassaflöden, låga investeringsbehov och höga direktavkastningar. För ett år sedan kunde man sammanfatta läget i branschen såhär:

* Stark nordisk konsultmarknad vilket gynnar de allra flesta aktörerna med tanke på den höga andelen intäkter i Sverige och övriga grannländer.

* Starka balansräkningar hos majoriteten av bolagen.

* Relativt låg värdering i sektorn i relation till börsen som helhet men ändå ett snäpp högre än året innan. Skuldjusterat värderades bolagen till 12,5 gånger rörelseresultatet.

* Prispressen och löneinflationen samt bristen på konsulter var ett orosmoment för de flesta bolagen.

Denna beskrivning gäller även för i år, med undantaget att det finns flera indikatorer som pekar mot att vi ligger nära (eller rent av passerat) konjunkturtoppen för denna gång. Och då kan man som investerare fråga sig varför man ska köpa IT-konsulter som i mångt och mycket påverkas av den allmänna konjunkturutvecklingen? När bolag som Ericsson, Sandvik, ABB och Telia, alla stora konsultköpare, rationaliserar och effektiviserar internt så slår det givetvis igenom hos alla typer av underleverantörer, inklusive IT-konsulterna förstås.

Och ovanpå det finns det en strukturell lönsamhetspress i form av konstant prispress i branschen. Konsultmäklare som Ework har pressat priserna på kortare konsultjobb, indiska bolag som Tata och Wipro finns med och bjuder på många affärer och konkurrerar med låglönepersonal i Asien och kunderna har blivit mer professionella i sina upphandlingar. På längre sikt blir det därför allt viktigare att differentiera sig ifrån de standardiserade tjänsterna och mer mot nya utvecklingsområden.

risker att investera i IT-konsulterna just nu saknas definitivt inte. Men lyfter man blicken lite och så finns det faktiskt en hel del som lockar med IT-konsulterna. För det första så finns det flera strukturella trender i samhället som gynnar sektorn. Digitaliseringen, automationen, cybersäkerhet, det enorma informationsflödet (Big Data) och Internet of Things är samtliga modeord som kanske är uttjatade men faktum är att dessa numera förändrar hela branscher och stora delar av samhället. Detta sker på riktigt och det syns också tydligt hur bolagen överlag vill framhäva sina verksamheter. De här trenderna är långsiktiga och väldigt starka. Även i ett läge där ekonomin överlag mattas av så kommer denna strukturomvandling att fortsätta vilket kommer gynna efterfrågan på IT-tjänster.

För det andra så har vi sett att många IT-bolag tagit investeringar på kort sikt (framförallt inom rekrytering av konsulter) för att främja en långsiktig god tillväxt. Bolag som lockar de bästa konsulterna har också bäst förutsättningar att leverera en uthållig tillväxt och kommer kunna skörda frukterna om några år. Och kapacitet att investera råder det ingen brist på. Kassaflödena i branschen är överlag mycket goda, investeringsbehovet rätt lågt och skalfördelarna väldigt goda i rätt segment där underhåll, uppgraderingar och service är viktiga drivare.

Med det sagt så är det ändå klokt att räkna försiktigt vad gäller tillväxten de närmaste åren. Vi på BV försöker alltid vara konservativa i våra beräkningar och detta gäller även för IT-bolagen generellt. Även på lönsamhetsfronten bör man ta höjd för att kostnader i form av satsningar inom digitaliseringsområdet troligtvis kommer öka, precis som vi har sett i de senaste rapporterna från bolagen. Brist på konsulter driver upp löner och kostnader överlag, vilket säkerligen kommer fortsätta ett bra tag till.

Om vi givet våra antaganden ändå kan se en god uppsida i aktien i form av en låg värdering så sätter vi givetvis köp. Vidare så premierar vi starka balansräkningar och starka huvudägare. IT-konsulterna är dessutom välkända högutdelare och med bokslutsperioden som närmar sig så tenderar intresset att öka för högavkastande aktier. Många av bolagen, som till exempel Acando, HiQ, Softronic, Tieto och Know IT, har ett tydligt säsongsmönster på börsen där aktierna går ganska starkt under senhösten och över årsskiftet strax innan beskeden om utdelningarna offentliggörs i samband med boksluten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -