Så investerar du direkt i lån

Privatekonomi Med en historisk avkastning på omkring sex procent per år, lockas allt fler att investera i så kallade peer-to-peer lån. Det låter bra, men vad gör du om du inte får tillbaka dina utlånade pengar?

I takt med att investerare försöker hitta alternativ till börsen och sparkonton med obefintlig ränta, har fenomenet peer-to-peer (P2P) växt sig allt starkare i världen, främst i USA och Storbritannien. Men i Sverige är företeelsen fortfarande liten och någon reglering finns inte ännu.

Det handlar kortfattat om att privatpersoner lånar ut sina egna pengar till andra privatpersoner som vill ha ett lån utan säkerhet, även kallat blancolån, utan någon iblandning från en traditionell bank. I det här fallet är det alltså du som lånar ut dina pengar som är banken.

Hos Finansinspektionen går metoden under samlingsnamnet gräsrotsfinansiering, eller crowdlending på engelska.

Fördelen med upplägget sägs vara att den som behöver låna pengar kan göra det till en förmånlig ränta. Och den som lånar ut pengar får avkastning på sina pengar.

Det administrativa arbetet, så som kreditupplysningar, betalningar och indrivningar, sköts av en förmedlare, eller betalningsinstitut med en låneplattform. För det jobbet tas en viss procent i avgift.

Några av de största förmedlarna som tillhandahåller P2P-lån i Sverige är Lendify, Brocc och Saveland. Tillsammans konkurrerar de om en marknad för blancolån till kreditvärdiga låntagare i Sverige på 230 miljarder, en marknad där storbankerna härskar.

P2P-aktörerna trycker ofta på att deras erbjudande är bättre än bankernas, eftersom bankerna tar ut orimligt höga marginaler för den här typen belåning. Marginaler som de tycker att kunderna borde få ta del av istället, i form av bra ränta på utlånat kapital till investerarna, och bra ränta på lånat kapital för låntagarna.

Men enligt Patrick Siegbahn, på småspararguiden, är det en sanning med modifikation.

”P2P-bolagen rapporterar avgifter för investerarna på i snitt 3 - 4 procent. Man kan tycka att bankernas marginaler är ännu högre men för ingen annan investering för småsparare är det rimligt att betala så höga avgifter”, säger han.

Patrick Siegbahn

Han anser att riskprofilen är snarlik för High Yield Bonds, där man får en kombination av aktier och sparkonto för att uppnå en snarlik relation mellan risk och avkastning.

Erika Eliasson, IR-chef på Lendify, håller med om att många av deras investerare jämförde investeringen hos dem med High Yield för ett par år sedan när de inte hade så mycket utlånat kapital, men tycker inte att den jämförelsen är korrekt idag.

Hon anser att risken i att investera i lån via plattformen är lägre än i High Yield eftersom du som investerare bland annat har säkerhet i underliggande lån till kreditvärdiga låntagare.

Sedan tycker hon att det är stor skillnad mellan säkerställda obligationer och icke säkerställda obligationer där High Yield oftast inte är säkerställda.

”Om bolaget som gett ut obligationen skulle gå i konkurs riskerar du som investerare att få ditt kapital utraderat. Som investerare i lån via Lendifys plattform har du kvar dina investeringar i lån oavsett om Lendify finns kvar eller inte. Avtalen är mellan investerarna och låntagarna”, förklarar hon.

Erika Eliasson

Den största risken med P2P är att du kan förlora alla pengar du lånat ut, till exempel vid en ny finanskris, då det kan bli tufft för låntagarna att betala tillbaka sina lån.

Det är du som investerar som står för hela risken om låntagaren inte betalar tillbaka, och det finns ingen insättningsgaranti som gäller för de utlånade pengarna.

Även om P2P-företagen hjälper till med indrivning av pengarna, så kan det, om du får tillbaka dina utlånade pengar, dröja innan det sker, vilket påverkar din förväntade avkastning negativt.

Lendify uppger att 90 procent av alla låntagare ligger i fas med sina betalningar varje månad. Men eftersom bolaget bara funnits sedan 2014 har det inte varit med om några större motgångar hittills.

Trustbuddy, som hamnade i blåsväder efter att det blev känt att det lånat ut investerarnas pengar som sina egna, är ett exempel på ett P2P-företag som fick problem med att betala tillbaka kundernas pengar.  

Förutom risken med att inte få tillbaka dina utlånade pengar så låser du in pengarna under en viss tid, till skillnad från investerade pengar i värdepapper där du enklare kan bestämma när du vill ha ut dem.

Hos Lendify går det dock att sälja av kontot på en nyligen lanserad andrahandsmarknad om du vill komma ur investeringen i förtid.

Om du är ute efter ett lån utan säkerhet, även kallat blancolån, privatlån eller konsumentlån, kan du söka det genom en ganska enkel process på P2P-aktörerns sajt. En kreditprövning sker, och dröjer det bara någon dag innan du har pengarna på kontot.

Räntan varierar beroende på hur snabbt du vill/kan betala tillbaka lånet, och hur stort lånebeloppet är. Årsräntan ligger på mellan 3 - 35 procent hos P2P-företagen.

Det är i linje med den ränta som bankerna erbjuder på blancolån, även om P2P-företagen har en ambition om att på lite längre sikt kunna effektivisera blancolånemarknaden och sänka räntorna.

Lendify

Lendify står under tillsyn av Finansinspektionen och grundades 2014 av Jose Cartro, Nicholas Sundén-Cullberg och John-Christian de Champs.

Bolaget har idag runt 9 000 investerare och 1,4 miljarder i utbetalda lån. Några av ägarna är tidigare finansminister Anders Borg och Martin Gren, grundaren av Axis.

Ett genomsnittligt lån hos Lendify ligger på omkring 115 000 kronor. Bara en liten andel lånar maxbeloppet på 500 000 kronor. Under förra året betalades knappt 4 800 lån ut via plattformen.

Pengarna kommer både från privatpersoner och från finansiella institutioner genom obligationsemissioner. Privatpersoner investerar i samma kreditbedömningsprocess och lån som institutioner och banker gör.

Investerare

Under förra året har utlåning genom Lendify givit investerarna ungefär 6 procents avkastning, efter avgifter och kreditförluster, exklusive skatt på utbetald ränta, i snitt.

Lendify tar ut en serviceavgift av dig som investerare. Avgiften varierar beroende på löptid och kreditklass. I genomsnitt ligger serviceavgiften på cirka fyra procent. På de lägsta räntenivåerna ligger den dock på 1,50 procent och på de högsta 5,5 procent.

Som investerare kan du välja mellan några olika kontotyper.

Med ett Autoinvestkonto låter du förmedlaren välja ut låntagare åt dig. Sedan fördelas dina pengar i en korg av olika lån, hur många beror på storleken på investeringen. Om du exempelvis lånar ut 10 000 kronor så garanterar Lendify att pengarna fördelas på minst 40 olika lån. Detta för att sprida risken.

Vidare kan du välja om du vill investera i Autoinvest Kort, lån med löptid på max fem år, eller Autoinvest lång, löptid på max 15 år. Dessa två alternativ avgör vilken avkastning du kan förvänta dig. Den långa löptiden ger bättre utlåningsränta.

Alternativt kan du välja en manuell investering. Då väljer du själv vem eller vilka du vill låna ut dina pengar till. Du kan till exempel få reda på ålder, kreditklass och vad lånet ska gå till.

Minsta investering är 500 kronor, men det finns ingen maxgräns för investeringar, och varje månad betalas pengarna du har tjänat på lånet, räntan, ut till ditt konto. På räntan betalar du vanlig kapitalskatt på 30 procent. Därefter kan du välja om du vill återinvestera pengarna eller göra ett uttag.

Om låntagaren inte betalar tillbaka lånet, kan betalningen dock utebli vid tid till annan. Lendify uppger kreditförluster på omkring 1,5 procent, vilket är i linje med övriga aktörer inom samma lånesegment i Sverige, enligt Erika Eliasson.

”Ser vi vad som hände under finanskrisen 2008/2009 ökade kreditförlusterna till ungefär det dubbla. Avkastningen i förhållande till risk är mycket god och skulle kreditförlusterna öka till det dubbla skulle du som investerare haft ca 4,5 procent i genomsnittlig avkastning istället för sex procent”.

Bolaget har också en kreditförlustfond som ska täcka upp för förlorade inbetalningar under en längre tid. Fonden ersätter det nominella beloppet om en låntagare inte kan betala tillbaka sin skuld. Men fonden täcker inte upp för någon intjänad ränta.

Varje månad kontrollerar Lendify att betalningarna under föregående månaden, inklusive ränta, inte är lägre än den väntade amorteringen. Det är bara i sådana fall som kreditförlustfonden täcker upp för det som saknas.  

Det betyder att kreditförlusterna måste vara högre än räntan under en månad för att det ska ske någon utbetalning från fonden.

”Kreditförlustfonden är ingen garanti men det finns en avsatt buffert”, säger Erika Eliasson.

Kreditförlustfonden gäller bara de kunder som använt sig av Autoinvestkontot, inte manuella konton.

Enligt Erika Eliasson så är kreditförlusterna på lån till kreditvärdiga privatpersoner i Sverige dock relativt låga i ett internationellt perspektiv.

”I Sverige har vi en tradition av att återbetala våra lån, vi har god information om låntagarnas kreditvärdighet via UC och andra kreditupplysningsbyråer, vi har en god infrastruktur för att få tillbaka uteblivna betalningar genom etablerade inkassobolag samt Kronofogdemyndigheten”.

Låntagare

Som låntagare kan du låna mellan 20 000 och 500 000 kronor. Innan du får låna pengar gör Lendify en kreditbedömning genom UC på alla som vill låna pengar. Du behöver som minst tjäna 180 000 kronor per år för att kunna låna hos Lendify, och får inte ha några betalningsanmärkningar i bagaget.

Eftersom lånet tas utan säkerhet, kan du som låntagare själv bestämma vad du önskar använda pengarna till.

”Vi har en mycket strikt kreditbedömningsprocess och bara tio procent av de som ansöker om lån via vår plattform beviljas lån”, berättar Erika Eliasson.

”Utöver detta gör vi kontroller genom elektroniskt kontoutdrag och får då i realtid information om låntagarna har betalningar till spelbolag, inkassobetalningar som inte registrerats hos UC samt SMS-lån som inte registreras hos UC”.

Genomsnittsräntan under förra året låg på nio procent för låntagarna. Men exakt vilken ränta du får beror på vilken kreditklass du hamnar i.

Lendify använder sig av sex kreditklasser där kreditklass A representerar den högsta kreditvärdigheten och F den lägsta. Om du hamnar i den bästa kategorin, A, kan du som lägst få 2,95 procent i nominell ränta just nu. Kravet är bland annat att du lånar på kortare löptider och har bra historik i UC. Som högst blir räntan 9,8 procent i den bästa kategorin.

Det kan jämföras med den sämsta kategorin, F. Där blir din nominella ränta som lägst 9,80 procent och som högst 17 procent.

En uppläggningsavgift på 495 kronor tillkommer för lånet.

Den löptid som Lendify erbjuder är på mellan ett och 15 år.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -