På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Concordia, Indutrade, Motion Display, Transtema, Polygiene, Astra Zeneca, Unibap, Aspire Global, Inission, B3, Bioarctic, Recipharm, Shamaran, Sweco, Skanska, Mekonomen, Idex, New Wave: Här är resultaten. (Uppdaterad)

Rederiet Concordia redovisar ett resultat efter skatt på -67 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-533). Resultatet per aktie uppgick till -1:40 kronor (-11:17). I jämförelsesiffran ingår en nedskrivning av fartygsvärden på 474 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet blev -18 miljoner kronor (+1,9) och rörelseresultatet exklusive nedskrivning och skatt blev -66,9 miljoner kronor (-59,4). Nettoomsättningen uppgick till 259 miljoner kronor (198).

"Den svaga marknaden satte sin prägel även på det tredje kvartalet 2018 - för oss och för övriga branschen. Sammantaget medförde fortsatt låga fraktrater att resultatet för kvartalet blev negativt", skriver vd Kim Ullman i rapporten.

Han säger dock att marknaden gradvis börjar att förbättras.

"Nu ser vi fram emot att ta oss an de möjligheter som en starkare marknad innebär. Det är dock viktigt att komma ihåg att det tar en viss tid innan den förbättrade marknaden innebär lönsamma nivåer för tankbolag med inriktning på produkttank", skriver Kim Ullman.

Teknik- och industrikoncernen Indutrades ebita-resultat blev 525 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (450).

Ebita-marginalen blev 12,8 procent (12,4). Strax före offentliggörandet av rapporten höjde Indutrade målet före ebita-marginalen till 12 procent, upp från tidigare 10 procent. Försäljningen uppgick till 4.115 miljoner kronor för perioden (3.633).

Motion Display, som tillverkar skyltar av elektroniskt papper till detaljhandeln, redovisar ett förbättrat nettoresultat för det tredje kvartalet på 0,8 miljoner kronor (0,1). Resultatet före avskrivningar steg till 1,6 miljoner (0,9) och nettoomsättningen ökade till 9,1 miljoner kronor (8,4).

"Det är fortsatt den amerikanska marknaden som står för den större delen av omsättningen", skriver vd Anna Engholm i rapporten, som tillägger att bolaget "bryter ny mark" även i Europa där kvartalsförsäljningen var 0,9 miljoner kronor.

Fördelningen av omsättningen under tredje kvartalet var till cirka 30 procent nya kunder och till 70 procent återkommande. Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet var 6,1 miljoner kronor, vilket innebar en minskning med drygt 11 procent jämfört med motsvarande period året före. Orderstocken vid kvartalets utgång var 5,5 miljoner kronor (5,0), varav egentillverkade produkter stod för 4,3 miljoner kronor (4,0).

Transtemas nettoomsättning uppgick till 172 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en minskning med 40 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Minskningen förklaras i huvudsak av lägre aktivitetsnivå och därmed omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag orsakat primärt av fortsatt projektstopp från en av Transtemas större kunder, försenade projekt samt en generellt lägre aktivitetsnivå i branschen under perioden", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet landade på -39,7 miljoner kronor (7,1). Transtema som är listat på First North är verksamt inom kommunikationsinfrastrukturtjänster.

Luftkontrollsbolaget Polygienes nettoomsättning uppgick till 18,3 miljoner kronor under tredje kvartalet (19,0). Det motsvarar en minskning om 3,7 procent jämfört med samma period i fjol.

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (0,7). Justerat rörelseresultat uppgick till 1,4 (1,4). Vd Ulrika Björk skriver att det omsättningsmässigt var det näst bästa kvartalet i bolagets historia, bäst var samma kvartal föregående år "och mot det så minskade omsättningen med 3,7%".

"Att vi inte riktigt lyckades nå upp till fjolårets kvartalssiffror beror primärt på en mycket stark rekordmånad i september förra året samtidigt som vi i år hade en svagare försäljning under samma månad", skriver hon.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten (Core) på 0:71 dollar i det tredje kvartalet 2018, framgår det av delårsrapporten. Analytikernas förväntningar låg på i genomsnitt 0:69 dollar per aktie, enligt Infront Datas sammanställning där fyra analytiker deltog.

Astra Zeneca spår fortsatt att resultatet för kärnverksamheten per aktie för 2018 kommer att ligga inom intervallet 3:30-3:50 dollar. Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 3:44 dollar per aktie enligt Inquiry Financials konsensus. Produktförsäljningen för 2018 väntas alltjämt öka med låga ensiffriga procenttal jämfört med 2017. Alla prognoser beräknas i konstanta valutor.

Unibap, som är verksamt inom intelligent automation och robotik och som är listat på First North, redovisar ett nettoresultat på -4,9 miljoner kronor (-2,9) för det första kvartalet, juli till september, i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet låg också på -4,9 miljoner kronor (-2,9) och kassaflödet under delårsperioden. Periodens kassaflöde uppgick till -8,6 miljoner kronor (-2,9). Nettoomsättningen var 1,0 miljoner kronor (0,6). Vd Fredrik Bruhn skriver i rapporten att det stora intresset och den höga efterfrågan från industrin avseende automationslösningar och digitalisering för ökad produktivitet och konkurrenskraft ser ut att fortsätta på samma höga nivå som tidigare.

"Alla delar av värdekedjan från robottillverkare till systemintegratörer som vi har kontakt med bekräftar att efterfrågan är fortsatt på höga nivåer", skriver han.

Aspire Global, som är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden, redovisar ett ebitda-resultat på 6,2 miljoner euro för det tredje kvartalet 2018 (4,2). Ebitda-marginalen blev 21,6 procent (21,6). Rörelseresultatet uppgick till 5,7 miljoner euro (3,9). Nettoomsättningen uppgick till 28,6 miljoner euro (19,3).

Kontraktstillverkaren Inission, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2018 på 4,8 miljoner kronor (3,4). Rörelseresultatet ökade till 7,9 miljoner kronor (6,0). Rörelseintäkterna backade dock till 147 miljoner kronor (163), enligt bolagets delårsrapport.

B3 Consulting Group (tidigare B3IT) redovisar ett resultat efter skatt på 4,0 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (0:19).

Rörelseresultatet blev 7,9 miljoner kronor (3,9) och rörelsemarginalen var 5,2 procent (3,0). Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (130). Försäljningstillväxten var 16,0 procent (29,6).

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på 25,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-0,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (0:00).

Rörelseresultatet blev 33,1 miljoner kronor (0,6). Nettoomsättningen uppgick till 94 miljoner kronor (31,5).

"Ökningen under kvartalet är hänförlig till den ökade aktiviteten i Parkinsonprogrammet i samarbete med Abbvie", skriver bolaget i rapporten apropå omsättningsökningen.

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 25 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-17). Ebidta-resultatet låg på 151 miljoner kronor (103). Resultatet efter skatt landade på -9 miljoner kronor (-54). Resultatet per aktie uppgick till -0:13 kronor (-0:89).

Oljebolaget Shamaran, med verksamhet i irakiska Kurdistan, redovisar en intäkter på 13,2 miljoner dollar för det tredje kvartalet (3,8). Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 miljoner dollar (-5,4).

Shamarans oljeproduktion under tredje kvartalet uppgick i snitt till 21.712 fat per dag, en ökning från andra kvartalet då den uppgick till 15.767 fat per dag. Under oktober uppgick produktionen till 26.800 fat per dag från fem källor. Bolaget guidar för resterande 2018 om en produktion på 25.000 til 30.000 fat per dag.

Det norska biometribolaget Idex redovisar ett rörelseresultat på -59,6 miljoner norska kronor (-64,1) för det tredje kvartalet 2018. Intäkterna uppgick kvartalet uppgick till 1,1 miljoner norska kronor (3,5).

Bilservicebolaget Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 233 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018. Motsvarande period i fjol blev resultatet före skatt 119 miljoner. I slutet av september uppgav Mekonomen att rörelseresultatet väntades bli i stort sett i linje med utfallet tredje kvartalet 2017.

Intäkterna uppgick till 1.887 miljoner kronor (1.414). Rörelseresultatet blev 118 miljoner kronor (127). Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om -4 miljoner kronor (+7).

Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 507 miljoner kronor i det tredje kvartalet. I samband med bolagets vinstvarning i mitten av oktober angavs just 507 miljoner kronor som preliminärt kvartalsrörelseresultat.

Kvartalets intäkter summerade, som tidigare angivits, till 41.337 miljoner kronor. Orderingången summerade till 30,6 miljarder kronor i kvartalet, mot 34,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2017. Ingen orderingång hade släppts sedan tidigare.

Skanska sålde sammantaget 720 bostäder inom sin bostadsutvecklingsdel under det tredje kvartalet (683). Av detta svarade Norden för 552 enheter (486), varav Sverige stod för 365 bostäder (296). I det andra kvartalet sålde Skanska 742 bostäder i Norden, varav 499 i Sverige.

Under det tredje kvartalet startade Skanska produktion av 764 bostäder (662), varav 554 i Norden (469) där Sverige utgjorde 403 enheter (363).

Vid utgången av september hade Skanska 7.538 bostäder i pågående produktion (8.006), varav 4.061 i Sverige (4.834). Av den pågående produktionen var 72 procent sålt (81). Skanska har sedan tidigare angivit att intäkterna uppgick till 2,5 miljarder kronor inom bostadsutvecklingsdelen under det tredje kvartalet (2,0) och att verksamhetsgrenens rörelseresultat var 0,5 miljarder i kvartalet (0,2).

"Inom Bostadsutveckling bibehåller vi en stark lönsamhet även om resultatet påverkas väsentligt av vinster från försäljning av mark samt upplösning av reserver", skriver Anders Danielsson i rapportens vd-ord.

Han påpekar att "den svenska marknaden, särskilt Stockholm, fortsätter vara avvaktande eftersom dagens överutbud måste absorberas samt kunders vilja att köpa bostad tidigt i byggfasen har minskat".

"Tack vare vår diversifiering över marknader och segment kan vi anpassa vår portföljmix. Vår finansiella styrka ger oss också möjlighet att fånga de möjligheter som uppstår i nuvarande marknadssituation. På lång sikt bedömer vi att efterfrågan på bostäder kommer att vara god i de flesta av våra marknader", lägger han till.

Teknikkonsulten Sweco redovisar ett ebita-resultat på 264 miljoner kronor för det tredje kvartalet (237). Rörelseresultatet blev 244 miljoner kronor (219). Nettoomsättningen uppgick till 4.078 miljoner kronor (3.635).

Debiteringsgraden blev 73,7 procent i kvartalet, ned från 75,1 procent motsvarande period i fjol och ned från 75,2 procent andra kvartalet i år. Minskningen hänvisar bolaget till Västeuropa, Finland och Sverige.

"Den positiva utvecklingen fortsatte på affärsområdesnivå i Danmark, Nederländerna och Centraleuropa. Norge förbättrades också signifikant, jämfört med motsvarande period förra året, medan Finland hade en stabil utveckling jämfört med föregående år. Sverige hade en något långsammare start på hösten än normalt, medan Västeuropa påverkades av den svagare utvecklingen i Storbritannien", skriver bolagets vd Åsa Bergman i rapporten.

New Waves rörelseresultat blev 118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 143 miljoner. Bruttomarginalen uppgick till 46,1 procent (47,9). Resultat efter skatt blev 88,4 miljoner kronor (105) och per aktie 1:36 kronor (1:60). Nettoomsättningen uppgick till 1.551 miljoner kronor (1.331).

New Waves rörelsesegment Gåvor & Heminredning redovisar en sjunkande försäljning under det tredje kvartalet.

"Sommaren var extremt varm vilket ledde till att vi för första gången tappade både vad gäller besökare, försäljning och resultat i Kosta. Att detta berodde på den extrema värmen är vi helt övertygade om då höstsäsongen har ökat besöksantalet igen", skriver vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

Gåvor & Heminrednings omsättning sjönk med 5 procent medan Sport & Fritid växte med 15 procent och Profil steg 25 procent. Sammantaget steg försäljningen med 17 procent i det tredje kvartalet till 1.551 miljoner kronor. New Waves rörelsevinst sjönk till 118 miljoner kronor i det tredje kvartalet (143).

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -