På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Gränges historiskt lågt värderad

Aktieanalys USA:s handelskrig med Kina är både goda och dåliga nyheter för Gränges. Aktien har gått bra i år men värderingen är trots det rekordlåg.

Aluminium-tillverkaren Gränges har till följd av sin stora verksamhet i Nordamerika hamnat i hetluften från USA:s handelskrig med Kina. Den Nordamerikanska marknaden svarar för nära 60 procent av omsättningen i bolaget.

Gränges har egen tillverkning i USA men importerar också från andra anläggningar runt om i världen. Straff- och utjämningstullar på aluminium från Kina har inneburit att Gränges fått flytta viss produktion från Kina till Sverige. Importen till USA från Sverige är också föremål för tullar, men merparten kan Gränges kompensera sig för i priserna mot slutkund.

Bolaget har även återstartat en fabrik i USA. Produkterna som tillverkades vid anläggningen importerades tidigare från Kina, men i det nuvarande läget är det en lönsam affär att damma av fabriken igen. Att starta upp produktionen medför kostnader på motsvarande cirka 235 Mkr men Gränges räknar med att anläggningen bidrar positivt till resultatet från och med nästa år.

Gränges är en av världens största tillverkare av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare. Personbilar använder ett flertal värmeväxlare i olika delar av fordonet och det är också den största kundgruppen för Gränges. 46 procent av fjolårets omsättning genererades av kunder inom fordonsindustrin. Gränges har en mycket stark marknadsposition och nära hälften av alla fordon som produceras i världen har värmeväxlare med Gränges aluminiumband i sig.

Före köpet av amerikanska Noranda 2016 sålde Gränges 90 procent av sin produktion till fordonssektorn. Med Noranda fick Gränges ökad exponering mot tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, så kallade stationära värmeväxlare. Den kundgruppen svarar idag för en dryg fjärdedel av omsättningen. Resterande knappa 30 procent genererades bland annat av tillverkare av transformatorer och engångsförpackningar.

Trots den stora exponeringen mot Nordamerika så är försäljningen till den amerikanska fordonsindustrin begränsad. Gränges jobbar dock för att närma sig dessa kunder. Fordonsindustrin använder sig dock av så kallade lödda värmeväxlare vilket är Gränges specialitet men som Noranda inte hade någon tillverkning av alls.

För att kunna bearbeta fordonskunderna i USA måste Gränges därför investera i kapacitet och kompetens för lödda värmeväxlare. Att bygga ut kapaciteten för lödda värmeväxlare i Nordamerika är något som kan generera tillväxt för Gränges i framtiden. Även inom stationära värmeväxlare väntas allt fler gå över till lödda band då dessa via olika legeringar kan ges bättre egenskaper.

Det växande marknaden för eldrivna fordon är också en potentiell tillväxtdrivare för Gränges under de kommande åren. Elfordon använder fler värmeväxlare då framför allt batterierna behöver kylas. Asien, och framför allt Kina, har redan kommit långt när det gäller elbilar och det är också Gränges största fordonsmarknad. Bolaget har därför goda möjligheter att ligga i framkant av utvecklingen inom elfordon.

De amerikanska strafftullarna på kinesisk import påverkade Gränges resultat negativt med 27 Mkr under det andra kvartalet i år. Från och med tredje kvartalet väntas dock ingen ytterligare negativ påverkan då Gränges som sagt flyttat produktion som ska importeras till USA till Sverige. Bolaget räknar med att kunna kompensera sig för merparten av de tullar som finns på import från EU.

Gränges avtal med kunderna skyddar bolaget från prisförändringar på aluminiumråvaran. Det sker med något kvartals förskjutning. Bolaget mäter därför efterfrågan i producerad vikt snarare än omsättning. Under första halvåret i år ökade produktionen med 0,4 procent drivet av fordonskunderna.

Resultatet påverkas dock så klart av prisutveckling och valutaeffekter. Båda dessa är positiva för tillfället och det justerade rörelseresultatet har förbättrats med knappt 11 procent under första halvåret i år, trots den negativa effekten från strafftullar.

De analytiker som bevakar Gränges räknar med att bolaget ökar omsättningen med 6-7 procent om året de kommande åren. Rörelsemarginalen väntas förbättras och vinsttillväxten väntas uppgå till 10-12 procent i snitt för 2019 och 2020. P/e-talen för de båda åren ligger i dagsläget på låga 9,0 respektive 8,1. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen enligt Factset till 8,9 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Gränges-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,9 procent respektive 3,1 procent.

Gränges-aktien gjorde ett ryck uppåt i våras. Rapporten för första kvartalet var stark och det upphettade handelskriget med Kina förväntas också vara positivt för Gränges på sikt. De amerikanska slutpriserna stiger när lågprisaktörer stängs ute från marknaden och efterfrågan på inhemsk tillverkning ökar. I det andra kvartalet ökade Gränges volymer en halv procentenhet i Nordamerika och omsättningen ökade med 16 procent.

Gränges har efter Noranda-förvärvet en bredare geografisk exponering och fler kundsegment. Verksamheten är dock fortfarande cyklisk och konjunkturoro har varit ett tema på börsen det senaste halvåret. Signalerna från Europa har varit lite svagare på sistone och de vidare effekterna av USA:s handelskrig oroar också aktiemarknaden.

Utsikterna för fordonsindustrin är dock hyggliga i närtid med en väntad global tillväxt på 2 procent 2018 och 4 procent i det tredje kvartalet enskilt. I USA är Gränges mer beroende av byggkonjunkturen och den tickar för närvarande på i god takt.

Gränges-aktien har alltid värderats lågt men med nuvarande estimat är p/e-talen nere på historiskt låga nivåer. Till p/e 8 på 2020 års estimat känns förhållandet mellan risk och möjlig avkastning attraktiv. Det kommer inte krävas mycket för att ge kursen en knuff uppåt från dagens nivåer.

Sett över de närmaste kvartalen tycker vi därför Gränges-aktien är värd ett köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Gränges Köp 104,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -