På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Autoliv - den urstarka kärnan

Aktieanalys De stora framtidshoppen har skiljts av från Autoliv. Kvar är dock den urstarka kärnan och även utan rakettillväxt i framtiden ser aktien attraktiv ut.

Avknoppningen av Veoneer har inte varit positiv för Autoliv-aktien. Sedan de aktiva säkerhetssystemen inom affärsområdet Electronics skiljdes och blev ett eget bolag vid av halvårsskiftet har Autoliv-aktien backat 16 procent.

Kvar i bolaget finns numera de passiva säkerhetssystemen: säkerhetsbälten, krockkuddar och rattar.

Verksamheten i Veoneer går inte med vinst ännu så resultaten påverkas snarast positivt av avknoppningen. Det som försvunnit är dock de stora tillväxtområdena. Aktiv säkerhet och system för självkörande bilar är framtidsområden som väntas växa starkt de kommande åren.

Säkerhetsbälten och krockkuddar är i jämförelse mogna produkter. Det finns dock tillväxtmöjligheter även för dessa. Framför allt ökar säkerhetsinnehållet sakta men säkert även i billigare bilmodeller på tillväxtmarknader. Om utvecklingen mot självkörande bilar fortsätter kommer det också sannolikt att ställa helt nya krav på bälten och kuddar då passagerarna kommer att sitta annorlunda i bilen.

Marknaden för passiv säkerhet väntas under överskådlig tid växa cirka 1 procent snabbare än produktionen av personbilar. Det innebär enligt Autolivs beräkningar en genomsnittlig marknadstillväxt på 3 procent om året under perioden fram till 2025.

Autolivs tillväxt de närmaste åren kommer dock att vara betydligt starkare än så. Det hänger samman med att flera av bolagets konkurrenter drabbats av kvalitetsproblem, framför allt den japanska bjässen Takata. Det har lett till att många av Takatas kunder istället vänt sig till Autoliv.

I dagsläget har Autoliv en global marknadsandel på 38 procent. Av nya order har dock bolaget de senaste åren haft ungefär hälften av världsmarknaden. Det tar 18-36 månader från order till leverans så Autolivs starka orderbok väntas innebära en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8 procent fram till och med år 2020.

Det leder i sin tur till en omsättning på cirka 10 miljarder dollar samma år. Målsättningen är då att rörelsemarginalen ska ligga kring 13 procent.

Det ligger några år bort men redan nu börjar intäkterna att flöda till. Autoliv kunde i årets andra kvartal visa upp en organisk tillväxt på dryga 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen rörde sig dock åt fel håll och backade en halv procentenhet till 10,4 procent.

Det var föga överraskande på tillväxtmarknaderna som försäljningen ökade mest. Kina noterade en organisk tillväxt på 18 procent och totalt svarade tillväxtmarknaderna för 60 procent av den underliggande försäljningsökningen i kvartalet. Även i USA var dock utvecklingen stark med en organisk ökning på 13 procent.

Autolivs försäljning är geografiskt väl spridd. Europa stod i fjol för 33 procent av omsättningen och Nord-/Sydamerika för 30 procent. Asien svarade för 37 procent där Japan utgör 10 procent och Kina 17.

Bland fordonstillverkarna återfinns i princip alla på Autolivs kundlista. Största kunder är dock Renault/Nissan, Ford, Volkswagen och Hyundai/Kia.

Den försämrade lönsamheten i det andra kvartalet förklarar Autoliv med ökade råvarukostnader, negativa valutaeffekter, ökade kostnader för forskning och teknikanpassning samt kostnader för produktlanseringar. Marginalen på 10,4 procent var lägre än snittprognosen inför rapporten. Analytikerna hade väntat sig en oförändrad nivå på 10,9 procent.

Autoliv räknar själva med att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2018 kommer att landa över 11 procent. Baserat på prognoserna för fordonsproduktionen på de olika marknaderna och på egna kundavrop förväntar sig Autoliv en organisk tillväxt på cirka 8 procent för helåret. Med nuvarande valutakurser kommer totalsiffran att landa på 10 procents tillväxt jämfört med i fjol.

Även helårsprognoserna var en liten besvikelse för aktiemarknaden. Snittprognoserna låg något högre. Nu har de analytiker som bevakar bolaget justerat ned sina förväntningar i linje med Autolivs egen prognos.

Snittprognosen för årets tillväxt ligger enligt databasen Factset på 10,7 procent och för rörelsemarginalen på 11,1 procent.

För de därpå följande tre åren väntas omsättningen öka med 6-6,5 procent om året medan rörelsemarginalen stiger upp till 13,3 procent år 2021. Det innebär en väntad vinsttillväxt på 15 procent om året för den perioden.

P/e-talen för 2019 och 2020 ligger i dagsläget på 9,5 respektive 8,3. Direktavkastningen i aktien väntas enligt Factset uppgå till 2,9 procent respektive 3,1 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, mln usd 9 004 9 593 10 204 10 793
Rörelsemarg., % 11,1 12,0 12,8 13,3
Vinst/aktie, usd 7,90 9,02 10,34 11,94
Utdelning, usd 2,46 2,69 2,94 3,65
         
Källa: Factset        

Autoliv-aktien gick mycket starkt inför avknoppningen av det som numera heter Veoneer. Därefter har som sagt kvarvarande Autoliv haft svårt att försvara sin värdering. Ett sämre resultat än väntat i halvårsrapporten bidrog ytterligare till kurspressen.

På lång sikt kan man fundera lite kring tillväxtutsikterna för Autoliv och deras passiva säkerhetssystem. Med en marknadsandel kring 50 procent blir det i förlängningen omöjligt att växa mycket snabbare än den underliggande marknaden. Risken finns snarare att de senaste årens kraftiga ryck i marknadsandel blir svår att bibehålla.

Autoliv är dock fast beslutna om att ta så väl hand om sina nya kunder att de blir kvar för gott. Bolagets historik är urstark och inte minst de senaste åren har varit mycket framgångsrika. De närmaste åren ska frukterna av dessa framgångar skördas.

Analytikerkåren räknar med att bolaget når sina mål för 2020. Den välfyllda orderboken gör det utfallet högst sannolikt och i så fall ser värderingen på något års sikt attraktiv ut. Även utan snabb tillväxt i framtiden är Autoliv-aktien i kraft av bolagets dominerande marknadsposition och starka historik värd en högre värdering än p/e 8.

Rekommendationen blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Autoliv SDB Köp 766,60 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -