På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Tjäna pengar på egen solel

Privatekonomi Intresset för förnybar energi är rekordstort och alltfler installerar solcellspaneler. Läs här hur det kan bli en bra affär.

Som Placera skrivit tidigare så värderades världsmarknaden för solenergi förra året till 500 miljarder kronor. I Sverige står solen för bara runt 0,2 procent av den totala elförbrukningen, men Energimyndigheten bedömer att solel skulle kunna stå för 5 – 10 procent av elproduktionen i Sverige till 2040.

Och det är tydligt att allt fler svenskar vill köpa solceller. Ökat hållbarhetstänkt, sjunkande kostnader och olika politiska initiativ för att stödja solcellsutvecklingen har bidragit till att den svenska marknaden för solenergi har ökat stadigt och solceller blir en allt vanligare syn på svenska hustak.

Den 1 augusti i år slopades exempelvis kravet på bygglov för solcellspaneler, vilket innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Och vid årsskiftet höjdes det statliga investeringsstödet till solel från 20 till 30 procent av installationskostnaden. Efter det har antalet ansökningar tredubblats jämfört med samma tid förra året.

Vad är solel?

Den el som produceras från solceller går direkt till elen som används i huset, exempelvis belysning, hushållsapparater, med mera.

Om solcellerna producerar mer el än vad som används i fastigheten matas resterande el ut på elnätet där den kan säljas.

”En grundläggande förutsättning är att en solcellsanläggning producerar just då det är soligt ute. Det innebär att även om man över året använder mer el än vad solcellanläggningen ger kan man inte nödvändigtvis använda all el från anläggningen själv eftersom ens egen användning sker även under tiden då solen inte lyser. I det här fallet får man köpa el från nätet precis som man vanligtvis gör”, förklarar Sara Grettve på Energimyndigheten.

Från solceller produceras el direkt, så i den mån de används till värme är det för att driva en värmepump eller till direktverkande elvärme.

”Däremot finns något som kallas solfångare, eller solvärme som producerar värme, dessa kan man använda för att få värme”.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett solcellssystem på 5 kW (kilowatt), som är en vanlig storlek på en villa, ligger på knappt 100 000 kronor utan stöd. Så en investering i solceller är långsiktig.

Ett installerat system har en ungefärlig livslängd på 30 år vilket innebär att när solcellerna är avbetalade, vanligen efter 10 - 20 år, ger de en ren vinst.

Så kan du tjäna pengar på solel

Solceller kan vara en lönsam investering främst på lång sikt. Du kan få ned din elkostnad men du kan också tjäna pengar på att sälja överskottselen, det vill säga den el som du genererar men inte förbrukar.

Men det krävs rätt förutsättningar för att du ska lyckas nå lönsamhet. För att ta reda på om solceller är intressant i ett första skede behöver du kolla så att taket ligger i ett bra läge i förhållande till solen.

”Det behöver inte vara ett tak med helt ideal lutning och riktning rakt mot söder, men ligger taket i norrläge eller av andra skäl är skuggat stora delar av dagen är solceller en mindre passande lösning”, säger Sara Grettve.

Sedan är det bra att fundera över vad syftet med anläggningen är. Vill du främst ha den för att ersätta el köpt från nätet, eller för att producera el att sälja till något elhandelsbolag.

”När du bestämt dig för att köpa en solelsanläggning är det viktigt att tänka på att hitta en leverantör som har bra erfarenhet, gärna med goda referenser från tidigare anläggningar. Ett tips är att ta in ett par offerter på anläggningen så att du kan jämföra priser och villkor”.

Behöver du hjälp med att jämföra, eller har andra frågor kring solceller kan du alltid kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som kommunerna tillhandahåller kostnadsfritt.

Varje år levererar en normalstor villa med en takyta på 60 kvm, i söderläge och utan skuggning 5 500 kWh. 60 kvm motsvarar en solcellsanläggning som upptar runt 30 kvadratmeter av takets totala yta.

Om villan har en 5 kW stor anläggning, vilket en normalstor villa har, så kan den under ett år producera runt 20 - 30 procent av villans totala årsförbrukning. En genomsnittlig årsanvändning för en eluppvärmd villa ligger på runt 20 000 kWh per år.

Sedan finns det anläggningar som producerar en större eller mindre andel än så, både på grund av en större eller mindre solcellsanläggning, och en större eller mindre elanvändning i villan. Vissa kommuner och energibolag har solkartor där du kan se hur stor solenergipotential ditt tak har. 

”Med dagens villkor för solcellanläggningar vad gäller stöd och intäkter kan många anläggningar som byggs där det finns goda förutsättningar bedömas vara lönsamma”, säger Sara Grettve.

”Sedan är ju lönsamhet just en bedömningsfråga, kräver man bara att investeringen ska återbetala sig över livstiden utan avkastning är många fler anläggningar lönsamma än om man även kräver att investeringen ska ge en viss avkastning”.

Det finns olika sätt att räkna på lönsamheten för en solcellsanläggning, men nedan är ett exempel. Här blir den årliga intjäningen 5 500 kronor.

Exempel för en villa på 6 kW.

Investeringskostnad: 110 000 kronor

Investeringskostnad med investeringsstödet på 30 procent: 110 000 x 0,7= 77 000 kronor.

Årlig produktion: 5 800 kWh

Inkomst egenanvänd el: 1 kr/kWh (spotpris + energiskatt + moms + överföringsavgift)

Inkomst överskottsel: 0,9 kr/kWh (spotpris + skattereduktion + nätnytta)

Årlig inkomst om hälften av elen används i huset: 2 900 kWh x 1 kr⁄kWh + 2 900 x 0,9 kr⁄kWh ≈ 5 500 kr

Återbetalningstid: 77 000/5500=14 år

Källa: Energimyndigheten. I exemplet antas att elpris och skattereduktion är samma som idag under anläggningens livstid. Detta är ett exempel med rak återbetalningstid.

Förutom möjliga besparingar på elkostnader kan en investering i solceller på taket öka värdet på huset.

”Man kan säga att låga driftskostnader för en bostad är gynnsamt och intresset för hållbara lösningar som exempelvis bergvärme och solceller är tydligt”, säger Johanna Gavefalk på Svensk Fastighetsförmedling.

Bidrag

Som privatperson kan du ansöka om ersättning för 30 procent av det du betalar för material och arbete vid installation av solceller på ditt tak, genom det statliga investeringsstödet till solcellsinstallationer. Tyvärr kan väntetiden för stödet vara lång, upp till tre år, så det gäller att vara ute i god tid.

Du kan utnyttja Rot-avdrag för en solcellsinstallation, men du kan inte få både investeringsstöd och Rot. Rot ger generellt en lägre kompensation, men har fördelen att det går snabbare att ta del av.

Elen du inte förbrukar ger dig rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh, max 18 000 kronor per år vilket motsvarar 30 000 kWh.

Solel ger också rätt till elcertifikat. Värdet av elcertifikat är cirka 10 öre/kWh. Priset på elcertifikat är dock marknadsbaserat och värdet varierar således med marknadens pris på dem.

En anläggning tilldelas elcertifikat i 15 år.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -