Se bortom de gråa fasaderna

Aktiekrönika Industrigrossisterna är inte de mest omtalade på börsen och har heller inte de mest spännande verksamheterna. Men bakom de grå fasaderna döljer sig kassaflödesmaskiner med robusta affärsmodeller och inarbetade förvärvsprocesser.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 34 den 20 augusti. Läs mer om Börsveckan.

I veckans nummer går vi igenom några av de främsta industrigrossisterna på börsen. Det här är en bransch som det normalt sett inte talas särskilt mycket om och många av bolagen för en undanskymd tillvaro på börsen vilket inte minst syns i aktiernas likviditet och handel.

Men vad är detta för typ av bolag egentligen? Till att börja med så har industrigrossisterna oftast dels egna produkter man säljer men framförallt distributionsprodukter som köps in från underleverantörer och säljs vidare till slutkunder som typiskt sett är tillverkande industribolag. Man fungerar som en slags mellanhand eller en partner/underleverantör av diverse olika komponenter och maskiner till andra tillverkande bolag helt enkelt.

Industrigrossisterna erbjuder vidare ett brett sortiment, snabb service och snabba leveranser samt i vissa fall konsulttjänster och finns i vissa fall även med i produktutvecklingsarbetet tillsammans med slutkund. Oftast förädlas produkterna genom anpassning efter kundens önskemål och på det sättet kan man ta bättre betalt.

Typiskt sett blir bruttovinsten själva mellanskillnaden av kostnaden för komponenten man köper in och slutpriset som kunden betalar. I många fall kan industrigrossisterna betraktas som rena mellanhänder som tillverkande bolag egentligen kan hoppa över, men många specialiserade tillverkande bolag vill jobba med ett fåtal partners som garanterar komponentflödet och kan därtill kvalitetssäkra hela processen, istället för att själva leta bästa möjliga lösning i ett enormt hav av underleverantörer.    

En gemensam egenskap är att samtliga industrigrossister som vi analyserat är förvärvsdrivna bolag som varje år expanderar verksamheten genom att köpa mindre onoterade industribolag till betydligt lägre multiplar än vad de själva värderas till på börsen. Det rör sig oftast om prislappar kring p/e 4-5 samtidigt som dem själva ibland värderas till p/e-tal över 15.

Och i de allra flesta fallen så låter man bolagen man köper in i mångt och mycket styras som tidigare, med tillägg för stöd när det kommer till centrala funktioner (juridik, marknadsföring, samordning av inköp) och IT-relaterade tjänster vilket gör att man skapar bättre förutsättningar för högre tillväxt och högre effektivitet när det köpta bolaget får hjälp med en förbättrad logistik, snabbare IT-system, uppdaterade hemsidor och framförallt finansiellt stöd för att kunna fortsätta investera och satsa framåt.

Decentraliseringen möjliggör en hög grad av självständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbesluten nära kunder och marknad. Många gånger handlar det om familjeägda bolag som ägts av många generationer och där man ser ett generationsskifte som ett naturligt sätt att göra en exit eller att ta ett par steg bakåt rent operativt.

Något annat som oftast kännetecknar aktierna i denna bransch är att det allt som ofta ser dyrt ut på traditionella nyckeltal som p/e och ev/ebit. Det är lätt att man då avstår en investering. Det har jag själv gjort många gånger. Men gång på gång så levererar dessa bolag en fin avkastning till aktieägarna tack vare robusta kassaflöden som används till att fortsätta expandera via förvärv.

Något som är viktigt att beakta är även att man bör titta på ebita, d v s rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar relaterat till förvärven. Dels för att det blir ganska betydande avvikelser mot ebit p g a de många förvärven som görs och dels för att i ”ev” så ingår köpeskillningen oavsett om det är med kontanta medel, nya aktier eller ny skuld som man köper bolag med.

  P/e 18E P/E 19E EV/EBIT 18E ND/EBIT R12 5 års CAGR Sales 5 års ebit-marginal
Indutrade 18,5 17,1 15,9 3,0 13,8% 11,1%
Lagercrantz 18,2 16,5 15,9 2,5 6,0% 10,5%
Addtech 19,0 17,4 17,5 1,7 9,1% 8,1%
Addlife* 34,9 29,2 28,3 3,5 14,3% 7,2%
OEM 17,6 16,5 14,2 0,7 13,0% 10,1%
Bergman & Beving** 14,3 11,6 11,8 1,4 0,0% 6,2%
Snitt 20,4 18,0 17,3 2,1 9,4% 8,9%
             
*Historik baseras på 2015-2017 pga förändring i redovisningsprinciper    
** Historik baseras på kvarvarande verksamhet 2016-2017, nettoskuld exkluderat pensionsåtaganden
Lagercrantz, Bergman & beving och Addtech har brutna räkenskapsår. Addtechs siffror är justerade för avknoppningen av Addlife.

 

Affärsidén som går ut på att förvärva billigt utanför börsen och därefter hitta synergier med andra dotterbolag, framförallt inom inköp, logistik och korsförsäljning är enkel med väl så effektiv. Här finns dessutom en slags kudde på nedsidan även när börsen och ekonomin försämras. Man köper som sagt till multiplar som är långt under vad de själva värderas till på börsen. I goda börstider så uppvärderas dessa enormt.

I sämre tider inte lika mycket givetvis men då går även priserna ner på köpobjekten utanför börsen så då köper även industrigrossisterna dessa bolag billigare. Har man då is i magen så kommer uppvärderingen så småningom, för det handlar inte enbart om multipelexpansion för de köpta bolagen utan även om att bolagen i fråga tillförs den hjälp de behöver och det stöd dem behöver för att kunna växla upp ett par snäpp och därmed även kunna växa vinsterna på egen hand också. Så industrigrossister är definitivt underskattade varelser och de passar väldigt bra i många olika portföljer, i synnerhet om man har en lång investeringshorisont.

Marknaderna som bolagen verkar på är fragmenterade och det vimlar av mindre onoterade industribolag som kan tänkas vara föremål för uppköp. De större bolagen i branschen, som exempelvis Indutrade och Addtech, har i många år konsoliderat marknaden och lär även fortsättningsvis köpa en hel del mindre bolag. Tillväxtutsikterna ser med andra ord bra ut för branschen som helhet.

På sidorna 4-10 analyseras flertalet av dessa bolag och även om vi är positiva till sektorn som helhet så finns det vissa man ska köpa framför andra, enligt vår bedömning.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -