På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Bong, Xano, Klövern, Naxs, Nederman, Axis, Victoria Park, Aker Solutions, DNB: Här är resultaten.

Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong hade en nettoomsättning på 543 miljoner kronor (481) under andra kvartalet 2018.

Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 21 miljoner kronor (19). Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor (7) och innehöll jämförelsestörande poster på 4 miljoner kronor (0). Resultat efter skatt blev -17 miljoner kronor (-8). Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -10 miljoner kronor (0). Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -48 miljoner kronor (-15).

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (40). Nettoomsättningen uppgick till 541 miljoner kronor (443).

Fastighetsbolaget Klöverns intäkter uppgick till 813 miljoner kronor i det andra kvartalet (756). Driftöverskottet blev 560 miljoner kronor (529) och förvaltningsresultatet uppgick till 361 miljoner (346).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 150 miljoner kronor (349), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 1 miljoner kronor (31). Efter skatt blev resultatet 612 miljoner kronor (650), vilket motsvarade 0:62 kronor per stamaktie (0:62).

Klöverns vd Rutger Arnhult är nöjd med utvecklingen under det första halvåret 2018. Det skriver han i halvårsrapporten och lägger till att bolaget "med tillförsikt" ser "fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året".

Vid halvårsskiftet var det långsiktiga substansvärdet per aktie (epra/nav) 14:58 kronor.

Naxs resultat efter skatt under det andra kvartalet uppgick till -9,5 miljoner kronor (49,2) medan resultat per aktie uppgick till -0:72 kronor (3,41). Det framgår av delårsrapporten.

Separat meddelar Naxs beslutet att förvärva egna aktier. Bolaget innehar per dagens datum 843.940 egna aktier och det totala antalet utstående aktier i bolaget är 13.574.770. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets utgivna aktier.

Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 18,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (23,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:80). Vitec gjorde tre förvärv i kvartalet, vilket adderar drygt 85 miljoner kronor i årliga omsättning samtidigt som det gav förvärvsrelaterade kostnader om cirka 4 miljoner kronor under andra kvartalet, vilket belastar resultatet i jämförelse med samma period förra året.

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (197). Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent (16,1). Resultatet före skatt uppgick till 23 miljoner kronor (29,8).

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 43,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (38,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:25 kronor (1:09).

Orderingången var 912 miljoner kronor (849), vilket motsvarar en organisk minskning på 1,3 procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 864 miljoner kronor (759), motsvarande en organisk ökning på 5,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Justerat rörelseresultat blev 70,4 miljoner kronor (60,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (8,0). Rapporterat rörelseresultat var 66,6 miljoner kronor (60,9), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0).

Nederman ser att läget i Europa fortsätter att förbättras med en positiv utveckling av såväl orderingång som försäljning.

"I USA ser vi också en fortsatt stabil försäljning av basaffären, medan osäkerheten kring stora projekt förväntas kvarstå ytterligare en tid även om vi sett en viss förbättring", skriver vd Sven Kristensson i halvårsrapporten.

I Kina märker bolaget en ökad aktivitet inom miljöområdet.

"Koncernens orderstock befinner sig på en god nivå och vi har en oförändrat positiv syn på 2018 och vi kommer under årets återstående kvartal fortsätt att arbeta för att hantera vår ambivalenta omvärld på bästa sätt", säger Nedermans vd i rapporten.

Nätverksvideoföretaget Axis rörelseresultat uppgick till 429 miljoner kronor (209) för det andra kvartalet och rörelsemarginalen hamnade på 16,5 (9,9) procent.

Resultatet före skatt blev 429 miljoner kronor (209), enligt bolagets delårsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på 2.601 miljoner kronor (2.119), vilket ger en tillväxt på 25 procent i lokala valutor. Canon är majoritetsägare i Axis.

Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar intäkter på 295 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (261). Driftnettot blev 165 miljoner kronor (150). Kvartalets förvaltningsresultat summerade till 83 miljoner kronor (90). Efter skatt blev resultatet 445 miljoner kronor (745) eller 1:81 kronor per aktie (3:06).

Substansvärdet var 32:12 kronor per aktie vid halvårsskiftet (25:76). Vonovia och Starwood är nya storägare i bolaget efter respektives kontanterbjudande. Per den 29 juni ägde Vonovia cirka 59 procent (inklusive köpoptioner) och Starwood cirka 32 procent av totala antalet röster i Victoria Park.

Norska oljeservicebolaget Aker Solutions redovisar ett ebitda-resultat på 439 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2018. Analytikernas förväntningar låg på ett ebitda-resultat på 433 miljoner norska kronor, enligt Inquiry Financials snittprognos. Nettoomsättningen uppgick till 6.254 miljoner norska kronor. Förväntat var en nettoomsättning på 6.103 miljoner.

Den norska banken DNB redovisar ett resultat före skatt på 7.632 miljoner norska kronor för det andra kvartalet. Väntat var 7.803 miljoner, enligt Inquiry Financial. Räntenettot blev till 9.052 miljoner norska kronor, att jämföra med förväntande 9.134 miljoner. Kreditförlusterna blev netto +54 miljoner norska kronor. Förväntat var kreditförluster på -480 miljoner.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.