På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Bulten: 40 Mkr efter skatt

Q2 Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 57 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (57).

Nettoomsättningen uppgick till 810 miljoner kronor (708). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 7,1 procent (7,9).

Resultat efter skatt blev 40 miljoner kronor (39). Resultatet per aktie uppgick till 1:99 kronor (2:01).

 Bultens halvårsrapport visar en stark försäljningsökning för det andra kvartalet. Även orderingången ökade markant. Rörelseresultatet var dock oförändrat jämfört med för ett år sedan, varför rörelsemarginalen föll.

"Mycket stark tillväxt under andra kvartalet med ökad nettoomsättning och orderingång om 14,5 respektive 11,7 procent. Tillväxten drivs framför allt av upprampning av tidigare kommunicerade kontrakt men också av god efterfrågan inom Bultens kundsegment", kommenterar vd Tommy Andersson i rapporten.

Bulten redovisar ett rörelseresultat om 57 miljoner kronor för det andra kvartalet (57). Nettoomsättningen uppgick till 810 miljoner kronor (708) och rörelsemarginalen blev 7,1 procent (7,9). Resultat efter skatt stannade på 40 miljoner kronor (39).

"Den lägre rörelsemarginalen förklaras av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av en ojämn produktionstakt på grund av upprampning av nya modeller under kvartalet samt att föregående år var positivt påverkat av återvunnen fordran", förklarar Tommy Andersson vidare.

Inför kommande kvartal lutar sig Bulten på LMC Automotives prognoser, som i sin senaste version talar om europeisk produktion av både lätta fordon och tunga kommersiella fordon som väntas öka med 1,9 procent under 2018.

"Bulten har en stark position inom sin nisch och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna ser goda ut med inkommande volymer från tidigare tecknade kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor i full produktionstakt år 2020", skriver Bulten, som bedömer förutsättningarna för att vinna nya affärer som "fortsatt goda".

Styrelsen för Bulten har beslutat att förvärva egna aktier inom årsstämmans bemyndigande om aktieåterköp för högst 50 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande som skickades på tisdagskvällen.

Bulten innehar vid tidpunkten för pressmeddelandet 680.500 egna aktier och får inte vid någon tidpunkt äga mer än 10 procent av de totalt drygt 21 miljoner aktierna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, uppger bolaget.

Vidare är syftet att möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Bemyndigandet syftar även till att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter förenade med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet som löper till år 2019.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.