Aktiva fonder drar in miljarder

Fondkommentar Sverigefonderna har i år haft nettouttag på 16 miljarder kronor, enligt Fondbolagens förening. Men flera aktivt förvaltade fonder har stora inflöden. Placera har listat vinnarna.

I år har nettosparandet i fonder ökat med drygt 21 miljarder kronor, enligt statistik från Fondbolagens förening. Blandfonder tar nästan halva nettosparandet och aktiefonder som inte varit lika populära har bara attraherat 2 miljarder kronor. Överlägset mest populära av aktiefonder är globalfonder där sparare satt in 16,4 miljarder kronor i år. Och Sverigefonder är de stora förlorarna med nettouttag på nästan lika mycket som insättningar till globalfonder.

Det är tydligt att indexfonder tar en allt större del av nysparandet i fonder. I Fondbolagens förenings senaste månadsrapport har indexfonderna haft nettoinsättningar på hela 15 miljarder kronor i år. Det innebär att det varit stora omflyttningar av kapital inom aktiefonder.

Trots det stora nettoutflödet från Sverigefonder finns det flera populära fonder som lyckats få in mycket nytt kapital under året. Placera har listat de fonder som fått in mest nytt nettokapital i absoluta tal. Vi har även beräknat den relativa ökningen, för att se vilka växer mest.   

På listan över de tio fonder som attraherat mest kapital i år är hela sex stycken aktivt förvaltade som avviker mycket från Stockholmsbörsens index. Total har de tio populäraste fonderna fått in 9,2 miljarder kronor i nettoinflöden. Det måste anses bra i rådande marknadsklimat där trenden är stark för både globalfonder och just indexfonder.

Den fond som haft störst nettoinflöden räknat i kronor är Norron Active R. Det är en aktiv fond som förvaltas av Gustaf Sjögren och Nicklas Granath. Förvaltarna har lång erfarenhet och letar investeringar fritt från påverkan av index.  De har en analysdriven investeringsprocess som landar i en koncentrerad portfölj på 25 bolag.

 Gustaf Sjögren och Nicklas Granath

Norron Active R är inte bara den fond som fått det största flödet i absoluta tal med ett nettoinflöde på 2,2 miljarder kronor, utan även den relativa ökningen är klart störst. Årets nettoinflöde har mer än fördubblat fondförmögenheten till 3,7 miljarder kronor. Att investerarna hittat hit är inte så konstigt, förvaltarna har de senaste fem åren avkastat betydligt bättre än både index och kategorisnittet för Sverigefonder.

Även tvåan på listan har en tydlig aktiv förvaltningsstrategi. Länsförsäkringar Sverige Aktiv A är en aktivt förvaltad fond som fått in mycket nytt kapital i år. Ansvarig förvaltare är Anette Dahlberg som tog över förvaltningen i mars 2017. Fonden investerar i 25 till 35 stora och medelstora bolag. Årets nettoflöde på 1,7 miljarder kronor tar den totala fondförmögenheten till 11,7 miljarder kronor.

Nordens största fondbolag Swedbank Robur har sin Swedbank Robur Exportfond bland fonderna med störst nettoinflöde. Fonden förvaltas av Ingemar Syréhn som har en lång erfarenhet. Fonden är koncentrerad till ett 20 och 30 framstående svenska exportbolag. Inriktningen mot exportbolag gör att de konjunkturkänsliga verkstads- och råvarusektorerna är relativt tungt representerade bland innehaven. De tre åren har fonden avkastat betydligt mer än sitt jämförelseindex.

En annan fond som också sticker ut med en stor relativ ökning i nettoinflöde är Handelsbanken Sverige Selektiv. Även den fonden är aktivt förvaltad med en koncentrerad portfölj av svenska bolag med stabil vinstutveckling och stark balansräkning. Årets nettoinflöde ökar fondförmögenheten med 23 procent.

Förutom de aktivt förvaltade fonderna på listan hittar vi fyra stycken indexfonder. Två från SEB Fonder vara av en har hållbarhetsinriktning. Den enda aktivt förvaltade småbolagsfonden på listan över bra nettoinflöden i år är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Fonden har i år en riktigt bra avkastning 12 procent.

På den mindre muntra förlorarlistan utmärker sig flera gamla fondfavoriter. Totala är uttagen 11,4 miljarder kronor för de tio Sverigefonder med störst negativt nettoflöde.

Det anmärkningsvärda på listan över största nettouttag är att några väldigt populära index- och passivt förvaltade fonder har nettoutflöden efter flera år med stabila nettoinflöden. Vi hittar även sju aktivt förvaltade fonder varav två fondbolag som historiskt varit mycket populära bland privata fondsparare.

Störst utflöde i absoluta tal har Didner & Gerge Aktiefond på 2,4 miljarder kronor. Det är en stor fond mätt som fondförmögenhet, efter nettouttag förvaltar fonden fortfarande hela 45 miljarder kronor. Med facit i hand har fonden avkastning varit i paritet med en indexfond de fem senaste åren, vilket sannolikt ligger bakom en del av uttagen. Historiskt har fonden utklassat både börsen och konkurrenterna. Men det slutar inte här för fondbolaget. Dider & Gerge Småbolag har knappt en miljard i nettoutflöde i år.

Två fonder som sticker ut är Alfred Berg Sverige Plus och Ålandsbanken Sverige Aktie SEK. Det är två aktivt förvaltade fonder som har haft betydande nettoutflöden på runt 70 procent av fondförmögenheten.

Ålandsbanken Sverige Aktie har haft en riktigt svag avkastning de tre senaste åren på under 5 procent. Det är klart under SIX Return Index som innehåller Stockholmsbörsens alla noterade bolag med återinvesterad utdelning som avkastat 21,6 procent. Nu har Ålandsbanken tagit nya tag och bytt ansvarig förvaltare under våren från Albert Häggström till Lars Söderfjäll.

De två fondfavoriterna gratisfonden Avanza Zero och Spiltans passivt förvaltade fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag har ett minus utflöde på drygt 800 miljoner kronor vardera. De svaga nettoflödena har påverkat Spiltan Aktiefond Investmentbolag mest. Fondförmögenheten har minskat till 6,4 miljarder kronor. Sannolikt ligger den relativt svaga avkastningen det senaste året på minus 6,6 procent, bakom en stor del av uttagen.

Även Avanza Zero har relativt svag avkastning under flera år. Fonden följer ett smalt index som innehåller de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det har inte varit ett vinnande koncept de senaste åren då medelstora och småbolag avkastat bättre och en bredare svenskindexfond varit ett bättre val.

I Placeras urval av Sverigerelaterade aktiefonder ingår fonder med inriktning på Stockholmsbörsen. Rankingen baseras på netto in- och utflöden i kronor med data från Morningstar den 30 juni 2018.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -