Aktierna som ska ner

Börsveckan Blankning innebär att man spekulerar i nedgång för antingen börsen som helhet eller specifika aktier. Detta är dock förknippat med hög risk och bör användas varsamt. Vi har tagit en titt på Sveriges mest blankade aktier, där proffsen spekulerar i stora nedgångar.

Ibland dimper det ner frågor till oss på redaktionen av olika slag. En fråga jag fick häromdagen handlade om blankning. Signaturen Erik undrade vad blankning innebär och varför vissa aktier är mer blankade än andra. Låt oss ta en närmare titt på detta fenomen.

Först och främst, vad är blankning? En snabb slagning på Avanzas hemsida förklarar detta närmare: ”Blankning är när man säljer en aktie som man från början inte äger. Det kallas även att ”ligga kort”. Syftet är att kunna tjäna pengar på en aktie även om priset sjunker. Normalt sett köper man ju en aktie för att man tror att priset över tid ska stiga, men blankning blir motsatsen.”

Bra så. Då vet vi vad blankning innebär. Jag kan lägga till ett litet exempel här som tydliggör detta närmare. Om jag tror att H&M kommer falla på börsen den närmaste tiden så kan jag låna 100 aktier som kostar exempelvis 140 kr/st. Efter en svag rapport så faller H&M till säg 120 kr.

Vid den tidpunkten väljer jag att realisera denna vinst genom att köpa tillbaka 100 aktier för 120 kr/st och lämna tillbaka dem till långivaren för 140 kr/st, samma pris som jag lånade dem för. Då har jag tjänat 20 kr/aktie på denna affär, eller 17 procent i avkastning, minus courtage och administrationsavgift.

För att det ska vara någon vits för den som äger aktien att låna ut den så betalar jag dessutom en ränta för aktielånet till innehavaren av aktien. Räntan är i regel högre för volatila aktier och lägre för stabila aktier.  

Studerar man detta exempel närmare så kan man ganska snabbt konstatera att risken är väldigt hög när det gäller blankning. Varför då? Jo, en aktie kan ju gå ner max 100 procent, men kan teoretiskt stiga oändligt mycket. Ett bud på bolaget i fråga kan få kursen att explodera uppåt vilket skulle innebära stora förluster för den som ”ligger kort” i aktien.

Som blankare har du dessutom historiken emot dig. Ur ett långsiktigt och historiskt perspektiv har aktiekurser alltid gått uppåt. Det finns såklart undantagsperioder, som IT-bubblans kollaps 2000-2002 eller finanskrisen 2008-2009, men generellt sett så stiger företagens vinster över tid som ett slags genomsnitt.

Vad är då orsaken till att man vill blanka en aktie? På kort sikt rör det sig ofta om att man anser att vinstestimaten på marknaden är för höga inför en rapport. Alternativt att man är skeptisk mot värderingen eller har en dyster syn på bolagets tillväxtutsikter på lite längre sikt.

Det finns egentligen väldigt många anledningar till varför man anser att en aktie ska handlas ner. Det kan också röra sig om att man har en dyster makrobild och tror på generellt svagare börstider och då väljer att blanka de aktier som värderas högst i en viss sektor osv.

Slutligen kan man också nämna att blankning kan vara ett komplement till en lång portfölj, som ett sätt att ta bort en del ”beta” eller marknadsrisk, alternativt att spela två aktier mot varandra i en så kallad pair-trade och då blir avkastningen avhängig differensen mellan dessa två aktier snarare än den generella riktningen. Ett exempel kan vara att man köper Ericsson och blankar Nokia.

Jag har tagit fram listan på de mest blankade aktierna i Sverige för tillfället via ägardatabasen Holdings. Här framgår att mönsterritarbolaget Mycronic är mest blankad. Nästan 11,5 procent av kapitalet ligger i händerna på spekulanter som tror på fallande kurs.

Vi ser även att det rör sig om 4 olika blankare och att denna position är värd cirka 1,1 miljarder kronor totalt sett. Av listan framgår också att det så kallade ”gavet”, det vill säga det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV), är 81,62 kr/aktie och att blankarna därmed ligger snett med -21 procents avkastning hittills.

Mycronic har länge varit bland de mest blankade aktierna i Stockholm. Bolaget är i grunden svåranalyserat och framställer maskiner för tillverkning av fotomasker och montering av komponenter på kretskort. Kunderna finns inom elektronikbranschen och är utspridda över hela världen.

Fotomasker används vid bildskärmstillverkning för surfplattor, smartphones, TV- och dataskärmar. Utvecklingen går fort och kraven på bättre bildskärmar väntas öka kontinuerligt de närmaste åren. Konkurrensen är tuff och p/e-talet är omkring 15 baserat på vinsten de senaste 12 månaderna.

Orderingång och försäljning är väldigt slagig mellan kvartalen vilket gör det svårt att sätta vettiga prognoser men det är ändå uppenbart att blankarna ser sämre möjligheter för bolaget att växa framgent och sannolikt tror att den ständiga teknikutvecklingen kommer kräva avsevärda resurser till forskning och utveckling vilket i sin tur ställer höga krav på kassaflödet och ger även mindre utdelningsutrymme av vinsterna på sikt.

Det var heller inte längesedan bolaget gjorde förluster på rörelsenivå och de senaste årens mycket höga marginaler kan mycket väl vara av temporär karaktär, i alla fall om man har en dyster syn på Mycronics konkurrensfördelar och tillväxtmöjligheter.

Andra hårt blankade aktier är i sammanhanget välkända namn såsom Intrum, Byggmax och Getinge. I Intrums fall så rör det sig primärt om fusionen med Lindorff som fått mycket (och välförtjänt) kritik. Dels att det var dyrt för Intrums aktieägare och dels att fusionen i efterhand stött på patrull från konkurrensmyndigheter vilket gjort att ledningen varit tvungna att sälja av vissa delar av den sammanslagna koncernen.

Det har i sin tur minskat de potentiella synergieffekterna av denna affär. Samtidigt är Intrums skuldsättning hög just nu och börjar man inte snart få positivt momentum i intjäning och tillväxt så kan det se ”alarmerande” ut med en svag balansräkning. Inte nog med att risken i verksamheten finns där, med förfallna fordringar och kunder med dålig kreditvänlighet, så finns alltså risken med svag balansräkning som lök på laxen.        

I Byggmax fall så ser nog blankarna risker i konjunkturen och byggmarknaden som främsta hot mot vinstutsikterna. Dessutom har det visat sig att förvärvet av Skånska Byggvaror blivit en katastrof för aktieägarna och utöver det så har Byggmax sagt att man ämnar gasa på under 2018 vad gäller nyetablerade butiker.

Det i sig är en risk om ekonomin försämras och konsumenterna ser allt dystrare på bostadsmarknaden vilket skulle minska efterfrågan på renoveringar och nybyggen. Dessutom är konkurrensen stentuff i bygghandeln. Så även här saknas inte tänkbara orsaker till blankarnas intresse för Byggmax.

Getinge, slutligen, har varit en tråkig aktie att äga i flera år nu. Från att ha varit en hyllad förvärvare med starka huvudägare till att ha stött på kvalitetsproblem i produkterna och andra interna brister vilket kostat bolaget enorma pengar att rätta till.

Dessutom är tillväxten obefintlig och lönsamheten har fallit rejält de senaste åren. Från en rörelsemarginal på 18 procent år 2011 till fjolårets nivå på knappt 7 procent enligt Börsdata. Här tror man uppenbarligen på att det blir sämre innan det bli bättre. Blankarna har haft rätt även här hittills.

Något som är värt att tänka på är att många av aktierna på listan redan presterat väldigt svagt. Sju av de tio främst blankade aktierna har backat på börsen i år. Skräckexemplet är Fingerprint som trots en kurskollaps på över 60 procent under 2018 fortsatt tillhör de tio mest blankade.

Många av de här nedpressade aktierna har även fått nedreviderade vinstprognoser. Oftast går kursutveckling och vinstprognoser hand i hand. Lägre vinstestimat innebär ofta nedgång i aktien såvida inte aktiemarknaden anser att en multipelexpansion (högre värdering) är motiverad av olika skäl.

Det skulle kunna vara av regulatoriska eller strukturella skäl för en viss bransch, eller på grund av förväntade förvärv som oftast inte ligger inräknade i externa prognoser som finns att tillgå i Factset och SME. Men generellt är det snarare så att sämre vinstutsikter ger en lägre multipel, speciellt om vinsten faller på grund av lägre omsättning.

En aktie som generellt är nedpressad och har varit det länge kan dock snabbt studsa upp efter en rapport eller händelse som tolkas positivt av aktiemarknaden. Ett färskt exempel är Byggmax som vi tog upp till köp efter vinstvarningen inför Q1-rapporten.

Vi såg ett bra tillfälle att gå emot rådande konsensus och mycket riktigt så steg aktien kraftigt efter att Q1-siffrorna släpptes och inte var lika ”dåliga” på lönsamhetsfronten som förväntat. Här fanns också effekten av att många blankare täckte sina positioner, det vill säga var tvungna eller i alla fall önskade minska exponeringen i blankningen genom att köpa aktier när kursen steg, vilket driver på en uppgång.

Och även här finns en viktig lärdom att dra; du kan förlora långt mer än insatsen när du blankar en aktie då uppsidan inte har ett tak som sagt. Vill man således spekulera på kort sikt, över en rapport exempelvis, så kan det därför vara värt att kika på blankningslistan och se hur stor andel av aktierna som är blankade. Kommer rapporten in starkt, så kan den positiva effekten bli extremt kraftfull. Det fenomenen kallas ”Short-Squeeze” då man så att säga klämmer åt de som har en kort position i bolaget.

Men blankning som verktyg är som sagt förknippat med hög risk och bör användas varsamt. Generellt sett så anser vi att man ska investera på lång sikt på börsen och undvika blankning om man inte har aktiehandel som ett professionellt yrke eller är daytrader.

Över tid lönar det sig att vara ”lång” i portföljen men där man gör sitt aktieurval baserat på ”stockpicking” för att välja ut de aktier som har bäst förutsättningar att ge en god avkastning. Det är det vi på Börsveckan försöker hjälpa till med – att helt enkelt ge vettiga uppslag och nya idéer för en långsiktig bra avkastning på börsen för våra läsare.

De mest blankade aktierna i Sverige 

Bolag Kapital
Mycronic -11,46%
Intrum -7,85%
Byggmax  -6,70%
Getinge -5,34%
Tele2 -4,77%
JM -4,49%
SAS -4,39%
Ericsson -4,18%
ICA Gruppen -4,17%
Fingerprint Cards -4,09%
Hoist Finance -3,55%
H&M -3,27%
Elekta -3,21%
Skanska -3,02%
BillerudKorsnäs -2,96%
Castellum -2,58%
Securitas -2,28%
Ratos -2,26%
Raysearch  -1,94%
Axfood -1,84%
Avanza Bank -1,83%
Arjo -1,73%
Bilia -1,71%
Munters -1,67%
Evolution Gaming  -1,52%
Nibe Industrier -1,50%
Betsson -1,46%
Boozt Fashion -1,42%
Infant Bacterial Therapeutics -1,38%
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -