På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

En utdelningsfavorit som håller

Aktieanalys SJR har haft en stark utveckling de senaste åren. På längre sikt är konjunkturen ett möjligt hot men i närtid tror vi den starka trenden står sig.

SJR har de senaste åren gått mot den allmänna börstrenden bland bemanningsbolagen. Medan bolag som Uniflex, Poolia och Dedicare haft en överlag svag utveckling har SJR-aktien tuffat på uppåt i stadig takt. De senaste fem åren har kursen stigit cirka 175 procent. Vinsten har under samma period dubblats.

SJR är inriktat mot ekonomi, bank och finans och tillhandahåller tjänster inom uthyrning, rekrytering och vägledning. Huvudverksamheten är uthyrning som står för 87 procent av omsättningen. Andelen rekryteringsuppdrag är relativt hög kring 13 procent. Rekryteringsuppdrag är betydligt mer lönsamma än personaluthyrning så en hög andel rekrytering är bra för marginalerna.

Rörelsemarginalen i SJR har de senaste åren legat stadigt strax över 10 procent vilket är betydligt högre än konkurrenter som Uniflex och Poolia.

SJR:s konsulter är till stor del specialister eller chefer. Verksamheten har dock breddats genom åren och idag är bolaget en helhetsleverantör inom ekonomi och finans med verksamhet även inom IT, HR och Supply Chain.

Geografiskt har SJR kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Ett kontor till planeras under 2018 i regionen Mellansverige. Stockholmsmarknaden präglas av hård konkurrens, stor efterfrågan och brist på konsulter med rätt kompetens. Det är också på marknaderna utanför Stockholm som SJR haft starkast tillväxt på sistone.

Sammantaget ökade bolaget omsättningen med dryga 8 procent i första kvartalet i år. Rörelsemarginalen stärktes en tiondel jämfört med i fjol. Enligt vd Per Ogunro tyngdes lönsamheten något av nysatsningar inom IT och HR-områdena och av en sammanslagning av SJR och dotterbolaget SW (Students and Workers).

Per Ogunro

I höstas startades SJR IT. Det är ett område där SJR räknar med bra tillväxt framöver. Behoven av digital transformation är stora och verksamheten riktar sig främst mot större bolag med erbjudande om ledarskap för it- och digitaliseringsprojekt. SJR IT har hittills utvecklats enligt plan men väntas inte gå med vinst förrän i början av 2019.

Sammanslagningen av SW med SJR påverkar främst främst Stockholmsverksamheten då den tidigare var tydligast uppdelad. SJR i Stockholm ägnade sig mest åt uthyrning och rekrytering av chefer och specialister medan SW hade de mer administrativa tjänsterna. Genom att slå ihop dem blir SJR även i Stockholm en helhetsleverantör vilket är vad marknaden allt mer efterfrågar.

Efterfrågan ökar även på olika typer av specialistkompetens. Duktiga specialister har ofta egen konsultverksamhet vilket innebär att SJR själva allt mer tvingas att använda sig av underkonsulter. Det är en trend som bolaget räknar med kommer att fortsätta.

En annan tydlig trend i hela bemanningsbranschen för tillfället är att kunderna i hög grad väljer att erbjuda bemanningskonsulterna fast anställning. Det är ett typiskt högkonjunkturfenomen då kunderna har brist på personal och en optimism om framtiden som gör att de vågar anställa. För bemanningsbolagen håller det tillbaka tillväxten och innebär merarbete med rekrytering.

SJR:s marginaler klarade sig dock som sagt bra under första kvartalet. Rörelseresultatet steg med 10 procent jämfört med i fjol. Enligt databasen Factset räknar de analytiker som bevakar SJR med att bolaget ökar omsättningen med knappa 10 procent om året de kommande åren. Med en rörelsemarginal som håller sig strax över 10,5 procent innebär det en vinsttillväxt på ungefär lika många procent årligen.

Prognosen för vinst per aktie ligger för innevarande år på 3,37 kronor och för de båda kommande åren på 3,67 respektive 4,0 kronor.

De prognoserna innebär p/e-tal på 12,3 respektive 11,3 för 2019 och 2020.

SJR är som många andra konsultbolag en utdelningsfavorit. Investeringsbehoven är små och kassaflödena starka. De senaste åren har SJR delat ut 96-98 procent av resultatet efter skatt. Håller man sig kring 95 procent och når upp till vinstprognoserna ger det direktavkastningar på väl över 7 procent om året för de närmaste åren.

Att förvänta sig 10 procents årlig tillväxt i SJR fram till 2020 kan vara lite vanskligt. Tillväxten är fortfarande stark men bemanning är konjunkturkänslig verksamhet och de flesta bedömare väntar sig en dämpad tillväxt under kommande år. Det är bland annat brist på arbetskraft och flaskhalsar i produktionen som tynger utvecklingen.

Någon snabb eller kraftig inbromsning ligger dock inte i korten. En försvagad konjunktur är därför mer ett hot på längre sikt. På några kvartals sikt väntar vi oss inte något trendbrott.

SJR har en stark historik och grundaren, vd:n och huvudägaren Per Ogunro har på en allt tuffare marknad styrt bolaget rätt. Hans hand vilar fortfarande på rodret och han äger alltjämt 23 procent av aktierna i bolaget.

Förutom den imponerande operativa utvecklingen är den höga direktavkastningen en av de stora lockelserna i SJR-aktien. Som alla utdelningsfavoriter har dock SJR-aktien som regel sin starkaste period under hösten och början av året. Perioden efter att utdelningen dragits är inte sällan lite mer avslagen.

Med det sagt tycker vi ändå att SJR-aktien ser fortsatt köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SJR in Scandinavia B Köp 46,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -