På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två bra klimatsmarta fonder

Fondanalys Starka trender talar för klimatsmarta investeringar. Placera har gått igenom utbudet av fonder som investerar inom förnybar energi för en bättre miljö och hittat två intressanta fonder.

Marknaden för bolag inom förnybar energi har mognat betydligt det senaste året. Intresset kring miljöteknik och förnybar energi var stort kring mitten på 00-talet. Det stora intresset gjorde att många lycksökare sökte sig till branschen.

I vanlig ordning blev det fler börsnoterade bolag som inte var mogna att noteras, med stora prisrörelser och stor variation i avkastning mellan enskilda år som resultat. Det fanns också en stark koppling till oljepriset. I och med att luften gick ur oljepriset sommaren 2014 svalande sakta men säkert investerarnas intresse betydligt.

De senaste åren har intresset för förnybar energi ökat betydligt. Och det finns flera heta trender som talar för bra och långsiktiga strukturella tillväxtutsikter för förnyelsebar energi.

Det finns inte någon biltillverkare som inte pratar om omställning från fossildrift till eldrift. Även buss och lastbilstillverkare prata om vikten att kunna erbjuda eldrift. Det har skapat en betydande efterfrågan på heta nya råvaror för att skapa bra och långlivade batteri till elmotorer.

Och det skapas företag som vill leverera olika typer av insatsvaror, allt från effektivare mjukvaror till speciella halvledare optimerade för just eldrift. Listan kan göras lång.

Det ligger i tiden att satsa på sol och vind som energikällor då flera tror att det är lösningen för att förhindra den globala uppvärmningen. Flera stora länder har tydligt deklarerat att de ska ställa om energiproduktionen till fördel för förnyelsebar energi.

Trots att president Trump blev USA:s president ser marknaden för förnyelsebar energi ser ljus ut i USA. Det amerikanska energidepartementet har gjort uppskattningar på framtida vindkraftinstallationer i landet. De uppskattar en mycket stark tillväxt de kommande 35 åren. Delstaten Kalifornien fattade nyligen ett viktigt beslut att från år 2020 ska alla nybyggda fastigheter ha solceller.

Kina har i den senaste femårsplanen inlett ett regelrätt krig mot landets stora miljöproblem med stora luft- och vattenföroreningar. Kolkraftverk stängs och ersätts av förnyelsebar energi. Och man satsar på att fordonsflottan ska till större del bestå av elbilar.

Europas största land Tyskland har bestämt sig för att ställa om sin energiproduktion. De kommer att stänga ner kärnkraft och minska beroendet av kolkraft.

De tydliga och starka trenderna för förnyelsebar energi  öppnar för nya investeringsmöjligheter i företag som utmärker sig genom att de tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. Tror man på trenderna  - men inte vill göra egna direktinvesteringar i exempelvis vindkrafts- eller solpanelsbolag - och även sprida investeringen till andra närliggande områden, kan man med fördel välja en fond som letar globalt efter bolag verksamma inom förnyelsebar energi.

Placera har hittat två intressanta spetsfonder inom förnyelsebar energi. Den ena satsar främst på småbolag och den andra har tyngdpunkten på medelstora bolag.

En av de två fonderna vi har hittat är spetsfonden Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK, som är den enda svenska fonden inom kategorin Ny energi. Fonden förvaltas av Patric Lindqvist sedan 2015. Den har levererat en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex, WilderHill New Energy Global Innovation Total Return Index.

Patric Lindqvist

Fonden är aktivt förvaltad och avviker mycket från index. Förvaltaren letar företag globalt inom förnyelsebar energi och miljöteknik. Gärna medelstora bolag som bidrar till en effektivare energianvändning. Företagens strategi och affärsmodell ska var tydlig och hållbar. Aktierna ska ha en attraktiv värdering.

Hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Den hjälper till att identifiera bolagens möjligheter och risker. Exkludering görs av bolag som har en högre andel än 5 procent av exponering mot produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, vapen och fossila bränslen.

Fonden investerar långsiktigt i ett koncentrerat antal bolag, mellan 50 – 60 stycken. För tillfället har fonden 55 investeringar. Ett fåtal investeringar ger ökad kunskap och förståelsen av bolagen.

De fem största bolagen utgör 21 procent av fondens värde. Inget innehav är större än 5,5 procent och fonden består av många små innehav, vilket ger en bra riskspridning. Fonden har en tydlig lutning mot medelstora bolag, som väger 40 procent. Små bolag utgörs av 37 procent och resterande del är storbolag.

Den geografiska riskspridningen avviker från både index och kategorisnittet för likande fonder. Nordamerika är den största regionen med drygt 27 procent av investeringarna, Europa utgör drygt 33 procent och Asien står för drygt 34 procent. Huvuddelen av bolagen finns på de utvecklade marknaderna. Men Kina är efter USA det största enskilda landet på 18 procent.

Industribolag är fondens största "bet" just nu på drygt en tredjedel av fondens placeringar. Näst största sektor är teknikbolag på 23 procent. Fondens bolag har ett tydligt tillväxtfokus.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,6 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har totalt fyra stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 3,5 miljarder kronor. Placera tycker att spetsfonden Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK är köpvärd.

Den andra fonden vi har valt, har en högre risknivå med småbolagsfokus. Spetsfonden DNB Fund Renewable Energy Retail A, förvaltas av Jon Sigurdsen och Christian Rom. Duon har förvaltat fonden sedan 2011. Det är en relativt liten fond som har drygt 360 miljoner kronor i förvaltat kapital. Fonden har tre stjärnor hos Morningstar av fem möjliga.

Jon Sigurdsen och Christian Rom

Fonden inriktar sig mot företag inom förnybar energi över hela världen som är involverade i satsningar som leder till en omställning från traditionella energikällor till mer kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, förnybar energi, sol, vind och vattenkraft, biobränsle, bränsleceller och effektiviseringar av energiproduktionen.

Investeringsprocessen är analysdriven. Man ser på bolagen fundamentalt och gör en bedömning av bolagens potential för tillväxt. Traditionellt sett investerar man oftast i små- och medelstora bolag. Hela två tredjedelar av fondens värde består av just småbolag med en tydlig värdetilt. 

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier mellan 30 och 40 stycken, i dags läget har fonden 30 aktier. Man har en stark tilltro de bolag man tror mest på. De tio största bolagen i portföljen står idag för drygt 60 procent av det förvaltade kapitalet i fonden. Det största innehavet amerikanska Renewable Energy Group väger drygt 9 procent.

Nordamerika är den största regionen med knappt två tredjedelar av investeringarna. Europa utgör drygt 17 procent och Asien står för drygt 15 procent här är Kina det enda landet man investerar i. Huvuddelen av bolagen finns på de utvecklade marknaderna.

DNB Fund Renewable Energy har de fem senaste åren uppvisat den klart högsta avkastningen i kategorin Branschfond, Ny energi. Fonden har avkastat hela 108 procents avkastning jämfört med kategorisnittet på 92 procent. Det har skett till en högre risk än kategorisnittet. Trots den högre risken är det en bra prestation.

Placera ser fonder inom ny energi som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. För att få del av de tydliga trenderna inom förnybar energi bör man vara långsiktig i fond investeringen. För den långsiktige rekommenderar vi köp för spetsfonderna Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK och DNB Fund Renewable Retail A. Varför inte slå två flugor i en smäll genom att få möjlighet till bra avkastning och bättre miljö och renare värld.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook, LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DNB Fund Renewable Energy retail A Köp 1 352,74 -
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK Köp 180,74 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -