På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Teknikkonsult håller ångan uppe

Aktieanalys ÅF har gått starkt en längre tid och trenden håller i sig under inledningen av 2018. Förvärv ger extra tryck åt tillväxten och effektiviseringar stärker marginalerna.

Teknikkonsulten ÅF har glatt aktieägarna under lång tid nu. En stark underliggande marknad i kombination med en aktiv förvärvsstrategi har inneburit snabb tillväxt och det har eldat på aktien som har stigit 135 procent bara under de senaste fem åren.

Tillväxten håller i sig ännu men det första kvartalet i år hade rejält tuffa jämförelsetal. I fjol noterade bolaget en tillväxt på hela 23,5 procent i kvartalet då alla faktorer bidrog positivt. Jämfört med det orkade ÅF i år med en ytterligare ökning på mer blygsamma 4,6 procent.

Den underliggande marknaden är fortsatt stark men organiskt stannade tillväxten vid 0,3 procent i första kvartalet. Justerat för kalender- och valutaeffekter var siffran lite bättre: 2,0 procent.

ÅF har en ny divisionsstruktur sedan 1 januari i år. Verksamheten delas in i fyra områden: Infrastructure (39 procent av omsättningen i fjol), Industry (34 procent), Digital Solutions (16 procent) och Energy (11 procent).

Infrastructure och Industry är således de tunga pjäserna i bolaget. Fastigheter, väg och järnväg, fordonsutveckling, livs- och läkemedel tillhör viktiga verksamhetsområden. Bland ÅF:s tio största kunder återfinns Trafikverket, Volvo, Scania, Ericsson och FMV. Offentlig sektor svarar för cirka en tredjedel av omsättningen.

Geografiskt svarade Sverige för 75 procent av omsättningen i ÅF i fjol. Norge och Schweiz är större marknader och stod tillsammans för drygt 15 procent. ÅF själva pekar ut Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tjeckien som sina kärnmarknader.

Enligt den nya strategi som presenterades i fjol är fortsatt geografisk expansion på kärnmarknaderna prioriterad. Därutöver ska också en vidare internationell expansion ske inom vissa utvalda nischer. Dessa omfattar exempelvis forskning och utveckling inom fordonssektorn, livs- och läkemedel.

Totalt siktar ÅF mot en årlig tillväxt på 10 procent. Facit för de senaste tio åren är en årlig tillväxt på cirka 12 procent. I det nya målet ingår tilläggsförvärv men inte större plattformsförvärv.

Hittills i år har ÅF genomfört tre förvärv med totalt cirka 260 Mkr i omsättning vilket motsvarar 2 procents tillväxt mot i fjol. Vid utgången av det första kvartalet hade ÅF en nettoskuld som motsvarade 2,2 gånger det löpande rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda. Målet är att över tid hålla sig under 2,5 gånger.

Förutom tillväxt är en av hörnstenarna i ÅF:s nya strategi ökat värdeskapande. Fokus ligger på att öka andelen komplexa projektåtaganden och helhetslösningar. Kunskapen i organisationen ska samlas och tydligare koncept ska tas fram. Målet är att komma in tidigare i kundernas beslutsprocesser och ta sig högre upp i värdekedjan.

Vid sidan om detta ska även serviceaffären utvecklas. Denna omfattar snabbare uppdrag där kunderna behöver tillfälliga personalresurser eller kompetens, ofta i samband med utvecklingsprocesser där ÅF redan är inblandade.

Den nya strategin innebär att ÅF successivt rör sig bort från timarvoden mot en mer värdebaserad affärsmodell. Målet för rörelsemarginalen, före avskrivningar, är satt till 10 procent över en konjunkturcykel. För 2017 blev utfallet 8,8 procent.

Lönsamheten förbättrades med i det första kvartalet jämfört med i fjol. ÅF genomförde i fjol ett omstruktureringsprogram som syftar till att sänka kostnaderna med 100 Mkr på årsbasis. I första kvartalet enskilt var resultateffekten 16 Mkr. Full effekt väntas uppnås under första halvåret.

De analytiker som bevakar ÅF väntar sig enligt SME Direkts sammanställning i snitt att rörelsemarginalen, inklusive avskrivningar, förbättras med en procentenhet under 2018. På översta raden väntas en tillväxt på dryga 6 procent. Vinsten per aktie väntas stiga 21 procent till 11,64 kronor.

För 2019 och 2020 väntas omsättningen öka med knappt 5 procent om året. Rörelsemarginalen spås stiga ytterligare några tiondelar. Snittprognoserna för vinst per aktie ligger på 12,73 kronor respektive 13,46 kronor.

De prognoserna ger p/e-tal på 16,0 respektive 15,1 för 2019 och 2020. Direktavkastningen i ÅF-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,7 procent respektive 2,9 procent.

ÅF värderas med en rabatt på knappt 15 procent mot konkurrenten Sweco. ÅF väntas trots det visa upp lite bätte vinsttillväxt än Sweco den närmaste tiden. Båda bolagen har dock en stark historik och vinstprognoserna har petats upp en bit sedan årsskiftet.

Ett generellt problem i sektorn är brist på arbetskraft. Det håller tillbaka tillväxten. Efterfrågan är annars stark då såväl bygg- och anläggningsmarknaden som industrin går för högvarv för tillfället. Vd Jonas Gustavsson konstaterar i rapporten för första kvartalet att bland annat divisionen Digital Solutions hade kunnat växa ännu snabbare om man haft mer folk.

Förväntningarna är inte direkt lågt ställda på ÅF de närmaste åren, men bolaget har också bra medvind. Genomförda effektiviseringar har redan börjat ge effekt på lönsamheten och mer är att vänta kommande kvartal. Med en fortsatt aktiv förvärvsagenda bör vinstprognoserna vara nåbara för bolaget. Rekommendationen blir köp.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ÅF Pöyry B Köp 204,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -