På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 New Equity Venture West International, Colabitoil, Infrea, Amnode, Vadsbo Switch Tech, Stille, Sensys Gatso, Index Pharma, Oncopeptides, Agora, Götenehus, Boozt, Balco, Endomines, Maersk: Här är resultaten.

New Equity Venture redovisar ett resultat om -2,5 miljoner kronor för koncernen under första kvartalet (-1,2). Moderbolagets resultat blev -2,4 miljoner (-0,5).

Under årets första kvartal har ytterligare två av koncernens innehav blivit listade på Aktietorget; CGIT och Orgo Tech. Efter periodens slut har bolaget beslutat att dela ut delar av sitt innehav i Game Chest Group inför en kommande noteringsprocess.

First North-bolaget West International, under namnbyte till Westpay, ökade rörelseintäkterna med 17 procent till 21,2 miljoner kronor (18,1) för det första kvartalet 2018.

Ebitda-resultatet sjönk till 2,5 miljoner kronor (3,2) och rörelseresultatet minskade till 1,2 miljoner kronor (2,5). Bruttomarginalen uppgick till 63 procent, vilket justerat för engångsintäkter i fjol är 6 procentenheter högre än första kvartalet 2017.

Colabitoil, som handlas på Aktietorget, hade en omsättningsökning på över 200 procent under det första kvartalet, till 134 miljoner kronor (44).

Ebita-resultatet steg till 2,1 miljoner kronor (-0,7) MSEK

"Det första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår", skriver vd Jan Nordlöf i delårsrapporten.

Infrea, som listades på First North den 20 april 2018, hade en omsättning på 109 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om -2,7 miljoner kronor för det första kvartalet.

Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till -20,9 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på att Asfaltsgruppen planenligt hade säsongsmässigt stopp i verksamheten.

Amnode, som handlas på Aktietorget, hade en nettoomsättning på 19,5 miljoner kronor (20,2) under första kvartalet och ett ebitda-resultat på 0,2 miljoner kronor (-1,1).

"Efter en något svag försäljning i början på kvartalet har mars och även april löpt på enligt plan. Vi ser effekt av de nya projekten och försäljningen ökar igen, mars var bättre än motsvarande månad 2017 med +8 procent", kommenterar vd Lars Save i rapporten.

Kvartalets ebitda om mer specifik 0,17 miljoner kronor (-1,1) var något under budget på grund av den långsamma infasningen av nya artiklarna, skriver vd men noterar också en tydlig resultatförbättring "som också ser ut att fortsätta under kvartal två".

"Vi ligger cirka 9-12 månader efter i vår plan att vända runt Amnode och möta våra kommunicerade finansiella mål 2019. Styrelsen har beslutat och kommunicerat ännu en nyemission villkorad till årsstämmans godkännande", heter det.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner kronor (-7,1).

Aktietorgslistade Vadsbo Switch Techs omsättning steg 8 procent till 8,3 miljoner kronor i det första kvartalet (7,7), och en smärre nettoförlust på 0,1 miljoner kronor vände till en lika stor nettovinst.

Det framgår av kvartalsrapporten för bolaget, som är verksamt inom teknikprodukter för ledbelysning.

Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (ebitda) steg till 9,2 från 4,9 procent, och rörelseresultatet steg till 229.000 från 8.000 kronor.

Medicinteknikbolaget Stille, vars aktie handlas på First North, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2018 på 6,7 miljoner kronor (4,3).

Nettoomsättningen uppgick till 35,1 miljoner kronor (29,9), en ökning med 17 procent. Huvudanledningen till den starka tillväxten är en ökad efterfrågan inom bordssidan, uppger vd David Jern.

Bruttomarginalen backade dock till 45,6 procent (51,5).

"Marginalen har påverkats av flera faktorer bland annat en lägre valutakurs än förra året", skriver han i rapporten.

Rörelseresultatet steg till 8,0 miljoner kronor (4,4), motsvarande en rörelsemarginal på 22,9 procent (14,8).

"Detta av flera orsaker bland annat att effekterna av nedläggningen av produktionen i Kalifornien har gett resultat", uppger Stille-chefen.

Sensys Gatso Group (tidigare Sensys Traffic), som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på -1,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-16,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 71,7 miljoner kronor (70,7). Rörelseresultatet blev -14,9 miljoner kronor (-17,3). Orderingången blev 52,8 miljoner kronor (68,6).

Index Pharma, som handlas på First North och utvecklar läkemedel med fokus på immunologiska sjukdomar, redovisar ett rörelseresultat på -18,8 miljoner kronor (-22,1) för det första kvartalet 2018.

Index huvudfokus är Conduct-studien. Conduct utvecklas enligt förväntan och målet att kunna rapportera huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast, skriver vd Peter Zerhouni i delårsrapporten.

Bioteknikbolaget Oncopeptides, som utvecklar läkemedelskandidaten Ygalo mot tumörer i benmärgen, redovisar ett resultat efter skatt på -62,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (-62,1). Resultatet per aktie uppgick till -1:56 kronor (-1:89).

Bolaget saknade nettoomsättning under perioden, i likhet med under motsvarande period året före. Bolaget har i mars i år genomfört en nyemission om 314 miljoner kronor. I kassan fanns 665 miljoner kronor (612) vid utgången av det första kvartalet 2018.

A Group Of Retail Assets, Agora, hade hyresintäkter på 96 miljoner kronor under första kvartalet, en minskning på 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Driftnettot var oförändrat och uppgick till 45 miljoner kronor (45).

Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 16 miljoner kronor (15) och resultat efter skatt uppgick till 2 miljoner kronor (15).

Under första kvartalet såldes fastighet Havren 4 i Sundsvall för 64 miljoner kronor och i april såldes tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor. Ytterligare ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 miljoner kronor.

Småhustillverkaren Götenehus, som är listad på First North, redovisar en nettoomsättning om 265 miljoner kronor för det första kvartalet (258). Rörelseresultatet landade på 18,8 miljoner kronor (16,2) samtidigt som nettoresultatet var 14,1 miljoner kronor (12,2).

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på -11,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-17,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:20 kronor (-0:38).

Nettoomsättningen uppgick till 552 miljoner kronor (421). Den organiska tillväxten uppgick till 31,3 procent, mot en nettoomsättningstillväxt på 37,8 procent i det fjärde kvartalet.

Bruttoresultatet blev 216 miljoner kronor (187) vilket gav en bruttomarginal på 39,1 procent (44,4). Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-26,1) och rörelsemarginalen var -1,2 procent (-6,2).

Bolaget höjer sin prognos för 2018 års nettoomsättningstillväxt till "mer än 33 procent", från "mer än 30 procent" den 27 februari.

Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 15,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:89 kronor (0:47).

Rörelseresultatet blev 22,0 miljoner kronor (23,1) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (10,0). Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (231).

Anpassningen till IFRS 15 och trögheten med bygglov i Köpenhamn har påverkat omsättningen i kvartalet negativt, tillsammans med uppskattningsvis 17 miljoner. Rörelseresultatet har på samma sätt påverkats negativt med cirka 7 miljoner, uppger bolaget i rapporten.

Orderingången uppgick till 271 miljoner kronor (220), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent. Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 1.280 miljoner kronor, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (-0:80).

Nettoomsättningen uppgick till 27,4 miljoner kronor (28,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 miljoner kronor (-3,0).

Bolaget upprepar sin prognos om en guldproduktion på 250-300 kilo guld under perioden januari-september 2018.

Det danska konglomeratet Maersk redovisar ett ebitda-resultat på 669 miljoner dollar för det första kvartalet 2018.

Analytikernas förväntningar var ett ebitda-resultat på 852 miljoner dollar, enligt Inquiry Financial.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 9253 miljoner dollar, mot väntade 8.755 miljoner.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.