På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Lugnare börser, men knas i EM/FM

Utblick Börserna i utvecklade ekonomier har en förhållandevis stark period bakom sig. Betydligt sämre ser det dessvärre ut i många tillväxtekonomier.

Efter en turbulent inledning på 2018 har den senaste månaden inneburit ett visst lugn på många av världens börser. Det gäller främst börserna i mer utvecklade ekonomier (Developed Markets) medan tillväxtekonomierna (Emerging- och Frontier Markets) har en betydligt svagare period bakom sig.

Att förhandlingarna mellan USA och Kina kring handelsfrågorna nu startat har bidragit till lugnet även om det inte har rapporterats om några större framsteg. Så det här är fortsatt ett visst hot mot börsutvecklingen framöver och kan säkert leda till viss turbulens om framstegen uteblir.

Geopolitiskt har vi också en något lugnare period bakom oss när Nordkorea öppnat upp för förhandlingar och sanktionerna mot Ryssland inte fått de negativa konsekvenser på finansmarknaden som befarades. Att Trump sagt upp kärnkraftsavtalet med Iran, och Nordkorea dessutom börjat vackla kring förhandlingarna med Sydkorea och USA, är däremot något som kan stöka till det även om de globala ekonomiska effekterna måste betraktas som mycket små.

Men även om det här har bidragit till lugnet så är den största orsaken till positiva börser, främst i de utvecklade ekonomierna, att inflationsoron i USA minskat efter låga löne- och inflationsutfall i april. Det oro som fanns kring att den amerikanska centralbanken skulle behöva gå fram snabbare än väntat med fler räntehöjningar har därmed kommit av sig.

Sammantaget har de här faktorerna bidragit till att volatilitetsindex, VIX, för den amerikanska börsen börjat närma sig nivåerna från 2017 – även om den inte riktigt når ner till de mycket låga nivåerna.

Det ska dock noteras att de låga löne- och inflationsutfallen inte tagits emot lika positivt på räntemarknaden utan att de amerikanska räntorna fortsatt att stiga och att den viktiga tioårsräntan nu åter stigit över, i alla fall symboliskt, viktiga 3 procent.

Initialt har det också synts negativa reaktioner på de flesta av världens börser efter den amerikanska ränteuppgången.

Stigande amerikanska räntor och en starkare dollar har dessutom bidragit starkt till den svaga börsutvecklingen i tillväxtekonomierna under den senaste månaden.

På konjunkturområdet har det varit relativt lugnt och analytikerkollektivet tycks luta åt att de sättningar i makrodata som kunnat skådas under senare tid inte är starten på en djupare nedgång. Prognoserna för den globala tillväxten ligger runt 4 procent årligen för perioden 2018 - 2019, vilket i så fall skulle vara marginellt högre än under ett hyggligt 2017.

Ändå är det givetvis lite oroande att Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrodata rullar in i förhållande till analytikernas konsensusprognoser, fortsatt befinner sig i en negativ trend i de flesta regioner.

Därför blir också inkommande makrodata viktigt för börshumöret. Inte minst mot bakgrund av relativt höga värderingar på många av världens börser. Vinstprognoserna kräver att den globala tillväxten inte får sig någon större knäck.

Att ESI för EMU-området ligger så lågt är särskilt oroande för den svenska börsen. Här kan vi dock hoppas på lite piggare företag nu när euron försvagats mot den amerikanska dollarn. Det här syns redan på att börserna i EMU-området har en förhållandevis stark period bakom sig. Den svenska kronan måste betraktas som fortsatt undervärderad trots en viss återhämtning under senare tid. Noterbart är att ESI för Sverige nu har vänt upp rejält och att makrodata indikerar fortsatt god tillväxt även om bostadsmarknaden och bostadsbyggande är ett fortsatt orosmoment.

Developed Markets

I gruppen utvecklade ekonomier landar den genomsnittliga uppgången på hela 3,4 procent under den senaste 30-dagarsperioden (MSCI-index inklusive utdelningar). Uppgångarna är betydligt bättre än så i flera länder och genomsnittet hålls nere av att den dominerande amerikanska börsen halkat efter lite grann. Endast Belgien noterar minus.

I toppen hittar vi flera EMU-länder som får lite extra stöd av en svagare euro. Kanada gynnas av lite mer lugn kring handelsrelationerna med USA samt stigande råvarupriser. Lite förvånande att Storbritannien hamnar så högt på börslistan sett till svårigheterna att komma någon vart i Brexit-förhandlingarna, men en hygglig rapportperiod bidrar.

Emerging Markets

Den genomsnittliga uppgången under den senaste 30-dagarsperioden stannar på måttliga 0,4 procent, inklusive utdelningar. I topp finner vi Ryssland som gjort en remarkabel återhämtning efter djupdykningen i samband med de nya sanktionerna. Ett högre oljepris hjälper till att dämpa effekterna av dessa och den ryska börsen ligger nu rejält på plus sett från årsskiftet.

Kina har gått bättre sedan förhandlingarna kring handeln med USA tagit fart. Brasilien tuffar på och är bästa börs under 2018. I bottenskiktet finner vi Mexico där spänningarna med USA tagit förnyad fart. Turkiet och Indonesien upplever båda politisk turbulens som skrämmer iväg internationella investerare.

Frontier Markets

Gruppen som helhet har backat med hela 5,5 procent under den senaste 30-dagarsperioden. Det här var annars en grupp länder som hade ett starkt 2017 och en bra inledningen på det här året. Nu ser det betydligt sämre ut och här bidrar bland annat en starkare dollar till den svaga utvecklingen. Temporära utflöden i samband med att globala investerare väljer att vända sig mot andra marknader drabbar också dessa förhållandevis små börser kraftigt.

Mot strömmen går Kazakstan som, med hjälp av stigande råvarupriser, fått en revansch efter en tung period. Ukraina ligger i sin tur i topp sett från årsskiftet med en uppgång på imponerande 18,8 procent. I botten finner vi Argentina som åter drabbats av svårigheter att finansiera sig och tvingats söka stöd hos Internationella valutafonden (IMF). 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.