På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Hjulen snurrar bra för Trelleborg

Aktieanalys Trelleborg avslutade fjolåret med bra medvind. Den underliggande tillväxten har tagit fart igen och vi tror aktien har mer att ge.

Efter tre år i rad med fallande underliggande tillväxt noterade Trelleborg under 2017 en organisk tillväxt på 4 procent. Vd Peter Nilsson kunde i sitt vd-ord i bokslutsrapporten konstatera att efterfrågan i flera av bolagets tidigare tröga marknadsområden förbättrats under året. Det gäller bland annat lantbrukssektorn i Europa.

Efter förvärvet av tjeckiska CGS 2016 har lantbruksdäck seglat upp som ett av Trelleborgs viktigaste områden. Sektorn har som sagt varit svag en tid men den svarade ändå för 18 procent av fjolårets omsättning.

Olja och gassektorn har varit svag en längre tid och där ser Trelleborg dessvärre ingen förbättring. Med en kraftigt negativ underliggande tillväxt även i fjärde kvartalet räknar inte bolaget inte med någon vändning i närtid och besparingsåtgärder har därför satts in för att anpassa verksamheten till det rådande läget. Olja och gas utgör numera bara bara 5 procent av Trelleborgs omsättning.

Trelleborgs rörelsemarginal var stabil under fjolåret och justerat för engångsposter ökade rörelseresultatet med 17 procent. Förvärv påverkade omsättningen positivt med 12 procent under året och bidrog också till resultattillväxten.

Den organiska tillväxten accelererade under året och var hela 7 procent i fjärde kvartalet enskilt. Borträknat större projekt var den underliggande efterfrågeutvecklingen god på de flesta håll i världen för Trelleborg.

Av koncernens affärsområden var det Wheel Systems som noterade den starkaste organiska tillväxten såväl i fjärde kvartalet (17 procent) som för helåret (12 procent). Prishöjningar har bidragit då Trelleborg kompenserat sig för stigande råmaterialkostnader. Marknaden har dock även som sagt återhämtat sig, framför allt i Europa.

Wheel Systems svarar för knappt 30 procent av omsättningen i Trelleborg. Lika stor andel svarar affärsområdet Sealing Solutions för. Rörelsemarginalen i Sealing Solutions är dock dubbelt så hög som i Wheel Systems. Sealing Solutions svarade därför för drygt hälften av rörelseresultatet i koncernen.

Sealing Solutions noterade en organisk tillväxt på 8 procent i fjol med bra efterfrågan på de flesta håll i världen. Lönsamheten förbättrades något.

Trelleborgs försäljning är geografiskt fördelad med 47 procent i Västeuropa och 11 procent i övriga Europa. Nordamerika står för 22 procent och Asien för 16 procent. Förutom lantbruksmaskiner är transportindustrin största kundgrupp. Båda dessa kundgrupper ingår i vad Trelleborg kallar kapitalintensiv industri. Den utgör sammantaget 55 procent av efterfrågan. Generell industri utgör 34 procent.

Fordonsindustrin svarar för resterande 11 procent. För några år sedan vägde fordonsindustrin betydligt tyngre inom Trelleborg. Bolaget har dock under Peter Nilssons 13 år vid rodret styrt mot områden där lönsamhet och tillväxtmöjligheter varit som störst. Det har inneburit att vissa områden har lämnats och beroendet av fordonsindustrin har minskat kraftigt.

Lönsamheten förbättrades också stadigt i Trelleborg under åren efter finanskrisen. Från en normalnivå för rörelsemarginalen kring 9 procent ligger den numera på 13 procent. Där har den dock varit parkerad några år nu då Trelleborg drabbats av motvind på vissa marknader. Målet är att få upp marginalen över 15 procent men bolaget lägger numera lite större vikt vid tillväxt än man gjort tidigare.

Målsättningen för omsättningen är att den ska öka med 5-8 procent om året. Trots svag underliggande tillväxt har Trelleborg levererat i enlighet med målet de senaste åren. Det är en hög förvärvsaktivitet som drivit tillväxten.

Tjeckiska CGS Holdings köptes för 11 miljarder kronor år 2016 och affären påverkade även Trelleborgs tillväxt under 2017. Integrationen pågår fortfarande och synergivinster väntas börja visa sig under innevarande år.

Fjolåret bjöd inte på några nya större förvärv, men väl en handfull mindre. Trelleborg har nu jobbat ned skuldsättningen till en nivå som är lägre än innan CGS-förvärvet. Utrymmet finns därför åter för nya större strukturaffärer.

Enligt SME Direkt väntar sig analytikerna i snitt en vinsttillväxt på 12 procent i år och på 13 procent nästa år. P/e-talen för 2018 och 2019 ligger i dagsläget på 17,4 respektive 15,4. Omstruktureringskostnader väntas tynga resultaten något under båda åren.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 4,50 kronor per aktie och den dras i slutet av april. Direktavkastningen uppgår till 2,2 procent. De kommande åren väntas den ligga på 2,3 respektive 2,5 procent.

Trelleborg-aktien har gått klart bättre än börsen i år. Kursen är i skrivande stund upp nästan 9 procent sedan årsskiftet. Resultatet i det fjärde kvartalet var bättre än väntat och framför allt överraskade den organiska tillväxten på 7 procent positivt. Bland affärsområdena var det Wheel Systems som var den stora positiva överraskningen.

I närtid väntar sig inte Trelleborg någon ytterligare förbättring av efterfrågeläget. Det första kvartalet i år spåddes i bokslutsrapporten bjuda på oförändrad efterfrågan jämfört med det fjärde kvartalet i fjol. Det var lite ljummare utsikter än vad aktiemarknaden hade hoppats på.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Trelleborg-aktien är ett bra val i verkstadssektorn. Bolaget avslutade fjolåret starkt och exponeringen mot europeisk industri bör vara fortsatt gynnsam under innevarande år. Det finnas synergivinster att plocka ur den fortsatta integrationen av CGS vilket väntas lyfta marginalerna. Med stärkt balansräkning kan man även förvänta sig ett höjt förvärvstempo framöver.

Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Trelleborg B Köp 208,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.