På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Extrem riksbank bakom kronraset

Makro Risk för handelskrig och skakiga finansmarknader har satt förnyad fart på kronfallet. Men det finns också faktorer som talar för att en vändning kan vara på väg.

Den svenska kronan har under de senast månaderna återigen gjort sig förtjänt av epitetet ”skvalpvaluta” och handlas nu kring de lägsta nivåerna sedan inledningen av 2010, mätt i handelsvägda termer (KIX-index, se diagram). Mot den viktiga euron handlas kronan numera runt krisvärderingen 10,30 kronor medan en dollar kostar cirka 8,42 kronor.

Att kronan sedan hösten 2017 gått så svagt förklaras främst av Riksbankens extrema hållning i penningpolitiken och en inflation som återigen envist bitit sig fast under inflationsmålet på 2 procent. Att Riksbanken vid det penningpolitiska mötet i oktober i fjol förlängde mandatet för snabba valutainterventioner tog dessutom ordentlig skruv, även om det nog mest togs som ett tecken på Riksbankens beslutsamhet än ett reellt hot om åtgärder.

Kronnedgången har dessutom fått förnyad fart under 2018 när faktorer som en svajig bostadsmarknad och lite svagare konjunktursignaler tillkommit. Kronans ”skvalpmomentum” har också varit tydligt när det skakat till på de globala finansmarknaderna och ett i högsta grad exportberoende land som Sverige går ju knappast oskadat ur ett eventuellt handelskrig.

Sett mot den bakgrunden är egentligen svårt att se den svenska kronan resa sig i närtid. Trots att de flesta valutaanalytiker nog är eniga om att den kronan i utgångsläget är undervärderad med 5 – 15 procent. Något som den också betraktats vara under huvuddelen av de senaste 25 åren.

Men möjligen finns det nu några ljuspunkter som skulle kunna få den negativa trenden för kronan att brytas och göra sommarens utlandssemester lite billigare.

En viktig sådan faktor är inflationen. I nästa vecka publicerar SCB inflationssiffrorna för mars och för första gången på länge kan den orka upp på eller över inflationsmålet på 2 procent. Kallt vinterväder har drivit upp energipriserna samtidigt som den svaga kronan bidrar med högre importerad inflation.  Därmed skulle trenden med negativa inflationsöverraskningar vara bruten.

Att bostadsmarknaden visar tecken på att stabiliseras skulle också kunna bli kronpositivt eftersom en skakig bostadsmarknad troligen skrämt utländska investerare. Jämför med Norge vars bostadskris tycks vara över och där den norska kronan nu handlas kring 1,075 svenska efter att ha inlett det här året i paritet.

Enligt SEB har dessutom utländska placerare byggt upp stora korta positioner i kronan och någonstans finns säkert en gräns där de bedömer att det kan vara dags att betala tillbaka kronlånen med utländsk hårdvaluta.

En ytterligare faktor är att det utflöde av kronor som den svenska utdelningssäsongen bidrar med nu avtar i snabb takt. Dessutom har svenska företag byggt upp stora kassor i utländsk valuta som det, trots negativ ränta, kan vara fördelaktigt att växla in till svenska kronor givet den låga värderingen.  

Mot detta ska bland annat ställas risken för ett eskalerande handelskrig med medföljande finansiella turbulens och negativa konjunktureffekter. Dessutom råder stor osäkerhet kring hur Riksbanken kan tänkas agera i samband med sitt penningpolitiska besked den 26 april. För även om riksbanksdirektionen lär bli nöjda med en marsinflation nära inflationsmålet så är knappast prisimpulser från högre energipriser och en svag krona något att hålla sig i rent inflationsmässigt på lite längre sikt.

Valet för Riksbanken står i att hålla fast vid en räntehöjning till sensommar/tidig höst eller skjuta på den framåt. Blir beslutet det förra kan det ge en ordentlig skjuts till kronan även om de flesta utomstående bedömare i nuläget nog lutar åt att en räntehöjning senareläggs.

Visa av erfarenheten att det är mycket lätt att gå fel när det gäller den svenska kronkursen lutar vi på Placera ändå åt att botten för kronan i princip är nådd för den här gången men att resan uppåt sannolikt blir trög. Mycket hänger på nästa veckas inflationssiffra som både kan hjälpa och stjälpa den kronprognosen och på lite längre sikt att vi kan undvika et fullskaligt handelskrig mellan Kina och USA.

Ändå lutar det givetvis mot att den här sommarens utlandssemester blir dyrare än fjolårets. Mycket hänger dock på vart man väljer att åka för spridningen i valutautveckling har varit osedvanligt stor under det senaste året. Det är framför allt mot europeiska valutor som kronan har tappat i värde medan Nordamerika och stora delar av Asien faktiskt blivit billigare (se tabell). Så kanske läge att satsa på en långresa i år.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -