På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

ICA: Stabilt med trög kursutveckling

Aktieanalys Ica Gruppen borde vara ett bra lågriskalternativ för oroliga börstider. De låga räntorna har dock bidragit till att pumpa upp värderingen till riskabla nivåer.

Ica firade 100 år i fjol. Kalaset tyngde resultatet något för Ica Gruppen under året och bidrog till att det justerade rörelseresultatet, trots en hygglig försäljningsökning, faktiskt backade marginellt jämfört med året innan.

Dagens Ica Gruppen har funnits i fem år. Bolaget kom till genom att Hakon Invest (som kontrollerades av Ica-handlarna) köpte holländska Aholds 60 procent av Ica. I samband med den affären bytte Hakon Invest namn till Ica Gruppen. Idag äger Ica-handlarnas förbund 51 procent av bolaget.

De senaste fem åren har inneburit en hel del strukturförändringar. Det kanske största steget var försäljningen av den förlustbringande norska verksamheten i slutet av 2014. Nästan omedelbart efter det köptes istället Apotek Hjärtat för 5,7 miljarder kronor. Totalt sett har det blivit sju avyttringar och tre förvärv de senaste fem åren för Ica Gruppen.

I den färska årsredovisningen konstaterar vd Per Strömberg att rörelsemarginalen under samma period gått från 2,7 procent till 4,4 procent. Mycket av förbättringen kom då det norska sänket kapades.

Under 2017 försämrades dock rörelsemarginalen med en tiondel, åtminstone om man justerar för engångsposter. Förutom 100-årsfirandet tyngdes lönsamheten under året av en sämre utveckling inom non-food (som är husgeråd, leksaker och andra produkter som finns i framför allt Ica Maxi-butikerna) och av ett lägre vinstbidrag från Ica-butikerna i Sverige.

Ica Gruppen delar idag in sin verksamhet i sju affärssegment. Ica Sverige är överlägset störst och svarade i fjol för 70 procent av rörelseresultatet i koncernen. Det var också inom Ica Sverige som ovanstående faktorer tyngde resultatet under fjolåret. Den justerade marginalen för helåret föll till 4,6 procent från 4,7 procent året innan.

Försäljningen utvecklades dock positivt och särskilt fjärde kvartalet var starkt. Omsättningen under kvartalet steg med 4 procent. Högre priser var en bidragande faktor men huvuddelen av ökningen kom från stigande volymer.

Marginella resultatförbättringar noterades inom de flesta affärssegmenten under fjärde kvartalet. Undantaget var Ica Fastigheter där det justerade rörelseresultatet backade 13 procent. Tappet beror på försäljningar och därmed minskade hyresintäkter.

E-handeln plågar stora delar av den traditionella detaljhandeln. Även inom dagligvaruhandeln ökar e-handeln starkt. Den utgör dock än så länge bara en liten del av totalen. Ica har med sina lokalt ägda butiker haft problem att hitta en bra modell för e-handel. Trots att bolaget har en marknadsandel på runt 50 procent av dagligvaruhandeln i Sverige totalt så ligger man efter online.

Ica Sveriges onlineförsäljning uppgick till 1,2 miljarder kronor under fjolåret. Därmed ligger bolaget med största sannolikhet något efter både Linas Matkasse och Mathem som båda är renodlade näthandlare.

Icas onlinehandel växer dock snabbt, särskilt lösplock som ökade 59 procent under året. Ica har ingen fristående e-handelslösning och fortfarande är det bara 200 av totalt nära 1 300 Ica-butiker i Sverige som erbjuder e-handel. Omsättningen online motsvarar 1,6 procent av totalen. Ica Gruppen satsar dock på området och bygger nu ett särskilt e-handelslager i Stockholm.

Förutom investeringar i onlineerbjudandet satsar Ica Gruppen även på att fortsätta utveckla utbudet av egna varumärken. De egna varumärkena håller bättre marginaler och bidrar till högre lönsamhet. Det var bland annat en bidragande faktor till att de baltiska Rimi-butikerna lyfte marginalen i fjol.  Måltidserbjudanden och ekologiska varor är andra områden där Ica Gruppen kommer att fortsätta investera under 2018.

De analytiker som bevakar Ica Gruppen räknar enligt SME Direkt med att bolaget ökar omsättningen med 8 procent i år. Det är förvärvet av den litauiska kedjan IKI som väntas slutföras under andra kvartalet som lyfter omsättningen. Den justerade rörelsemarginalen väntas dock backa något.

Vinsten per aktie innevarande år väntas landa på 17,36 kronor. För 2019 är prognosen en ökning på 6 procent till 18,42 kronor. År 2020 väntas en i princip oförändrad vinst på 18,58 kronor.

P/e-talen för 2018 och 2019 uppgår i dagsläget till 17,0 respektive 16,0.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 11 kronor per aktie och den dras om några veckor. Den innebär en direktavkastning på 3,7 procent. För de kommande åren väntas direktavkastningarna uppgå till 3,8 procent respektive 3,9 procent.

Ica Gruppen-aktien gick mycket starkt under sin första tid på börsen. Sedan köpet av Apotek Hjärtat i slutet av 2014 har dock kursen glidit sidledes. Facit för de senaste tre åren är en uppgång på 4 procent. En bidragande orsak till att aktien saknat lyftkraft är den höga värderingen. Vinsttillväxten är inte sådan att den motiverar p/e-tal strax under 20 som varit fallet.

Den låga operativa risken i kombination med en hygglig direktavkastning har gjort att Ica Gruppen lockat till sig försiktigt kapital som annars hade legat i ränteprodukter. Det har bidragit till att trycka upp kursen.

Vi har lite svårt att se vad som ska agera bränsle åt en kursuppgång i Ica Gruppens aktie. Värderingen är lägre än Axfoods men den aktien har å andra sidan högre direktavkastning.

Som trygg hamn är dagligvarusektorn lite tveksam då stigande räntor mycket väl skulle kunna locka bort det försiktiga kapitalet från aktierna igen. Ska värderingarna ned till de historiska nivåerna kring p/e 12 finns det gott om fallhöjd. Någon överhängande risk är det dock inte då räntorna ser ut att förbli låga under överskådlig tid.

Sammantaget landar vi i en fortsatt neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ICA Gruppen Neutral 293,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.